Home ข้อคิด 9 ลักษณะ ผู้หญิงบุญวาสนาดี ชีวิตดีกว่าใครๆ เธอมักเป็นคนคิดแบบนี้

9 ลักษณะ ผู้หญิงบุญวาสนาดี ชีวิตดีกว่าใครๆ เธอมักเป็นคนคิดแบบนี้

หลายคนยังไม่รู้ว่า ผู้หญิงที่มีบุญ เขามีลักษณะแบบไหน ไม่แน่นะ

คุณเองก็อาจจะมีเหมือนกัน 9 ลักษณะผู้หญิงที่มีบุญ มากกว่าใคร

หยิบจับอะไรก็เป็นเงิ นเป็นทองมีความมั่งคั่ง

1 สงบได้เย็นได้

เมื่อมีบุญแล้ว ผลแห่งบุญนั้น ก็จะเป็นสภาพ ให้เป็นคนที่สงบได้ เย็นได้

ตามกำลังของบุญฤทธิ์ ไม่เป็นคนที่ร้อนรน กระวนกระวาย สับส่ายวุ่นวาย

ในสิ่งที่ไม่เป็นสาระ ในสิ่งกำลังจะเกิดขึ้น แม้จะตกอยู่ในเหตุการณ์

ที่เล วร้ าย ก็ทำใจได้ เหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้น

2 ไม่คิดทำชั่ ว

เมื่อมีบุญแล้ว ผลแห่งบุญนั้น ก็จะแปรสภาพ ให้เป็นตัวควบคุม

บริหารจัดการตามกำลังของบุญฤทธิ์ ทำให้เกิดความกลัว

ความละอายต่อบาปต่อกรร ม ความผิดน้อยใหญ่ ทั้งในที่ลับ

และที่แจ้ง เห็นถึงความเสียหายหลายภพหลายชาติ

เห็นถึงผลกระทบ ต่อครอบครัวต่อโลก ต่อสังคมอย่างมากมายมหาศาล

3 รอได้คอยได้

เมื่อมีบุญแล้ว ผลแห่งบุญนั้น ก็จะแปรสภาพ ให้เป็นความใจเย็น

มีความยืดหยุ่น ตามกำลังของบุญฤทธิ์ ไม่ใจร้อน ใจเร็ว เห็นถึงจังหวะ

และโอกาสของชีวิต

4 อดได้ทนได้

เมื่อมีบุญแล้ว ผลแห่งบุญนั้นก็จะแปรสภาพให้เป็นพลังงานเข้มแข็งตามกำลัง

ของบุญฤทธิ์ทำให้มีความอดทนที่เป็นหนึ่งเป็นเลิศมีความคิดที่ไม่หวั่นไหวเห็นความ

สำเร็จทุกชนิดมาจากความอดทนอดทนอย่างมีความสุข

5 ปล่อยได้วางได้

เมื่อมีบุญแล้ว ผลแห่งบุญนั้น ก็จะแปรสภาพ ให้เป็นคนที่รู้จัก การวางตามกำลังของบุญฤทธิ์

ไม่เป็นคน ที่แบกทุกอย่างที่ขวางหน้า ยึดทุกอย่างที่เกิดขึ้น

6 ไม่เคยกลัว

เมื่อมีบุญแล้ว ผลแห่งบุญนั้น ก็จะแปรสภาพ ให้เป็นความเข้มแข็ง

กล้าหาญตามกำลังของบุญฤทธิ์ ทำให้ไม่หวั่นไหว ต่ออุปสรรค

และปัญหาที่จะเกิดขึ้น เพราะมีความมั่นใจ ในความเป็นผู้บริสุทธิ์

ความเป็นผู้มีบุญของตน เมื่อจะคิดจะทำอะไรลงไป

ล้วนมีกำลังบุญ มารองรับทั้งหมดทั้งสิ้น

7 ไม่เป็นคนคิดมาก

เมื่อมีบุญแล้ว ผลแห่งบุญนั้น ก็จะแปรสภาพ ให้เป็นความสะอาดความสว่าง

ความสงบ ตามกำลังของบุญฤทธิ์ ทำให้เกิดพลัง แห่งความสงบแห่งจิตแห่งใจ

ไม่ฟุ้งซ่าน รำคาญใจ ไม่คิดเป็นทุกข์ ความคิดทุกความคิด ล้วนนำมา

ซึ่งความเบิกบานกายใจ ไม่คิดเบิกความทุกข์มาใช้ก่อน

8 ไม่จำเป็นต้องบ่น

เมื่อมีบุญแล้ว ผลแห่งบุญนั้น ก็ จะแปรสภาพให้เป็นปัญญา ทำให้ยอมรับ

ต่อความเป็นจริงของชีวิต ทำให้รู้เห็น และเข้าใจถึงระดับ วาสนาของตน

และบุคคลอื่น ความเป็นไปของชีวิตนั้น ขึ้นตรงต่ออำนาจบุญกรร มที่ทำไว้

บ่นไปก็แค่นั้นเอง ที่ได้มา ที่มีอยู่ ที่เสียใจ ที่ไม่ได้ดั่งใจ

ทุกสิ่งทุกอย่างนั้น มันคือผลแห่งกร รมอั นเป็นสมบัติของเราเอง

9 รู้ได้ตื่นได้และเบิกบานได้

เมื่อมีบุญแล้ว ผลแห่งบุญนั้น ก็จะแปรสภาพ ให้เป็นความรู้ ตื่น เบิกบาน

ตามกำลังของบุญฤทธิ์ เป็นผู้รู้ต่อความเป็นจริง ของชีวิต ไม่ปล่อยชีวิต

ให้ตกไปในกระแส ของความโลภ ความโกรธ ความหลงจิตใจ

มีความอิสระเต็มที่ ทุกวัน ทุกเวลา ทุกนาที

ขอบคุณที่มา postsod

Load More Related Articles
Load More By admin01 admin01
Load More In ข้อคิด

Check Also

5 เหตุผลที่ทำไมพ่อแม่ยุคใหม่ ไม่สอนให้ลูกต้องเรียนเก่งอ ย่ างเดียว

พ่อแม่ทุกคน ก็หวังเล็กๆว่าลูกของเรานั้น จะต้องเป็นเด็กที่สมบูรณ์ และเพรียบพร้อมในทุกๆสิ่ง …