Home ข้อคิด 9 คุณสมบัติที่ทำให้คุณเก่งขึ้น (อย่ามีดีแค่ความสวยอย่างเดียว)

9 คุณสมบัติที่ทำให้คุณเก่งขึ้น (อย่ามีดีแค่ความสวยอย่างเดียว)

1.เป็นคนใฝ่รู้ทำตัวเป็นหนอนหนังสือ

คนเราเกิดมา มีต้นทุน ความรู้ที่ไม่เท่ากัน แต่เราทุกคน

สามารถเพิ่มเติมความรู้ให้ตัวเองได้ และวิธีที่ง่ายที่สุด

ก็คือการอ่ านหนังสือ เพราะการอ่า นหนังสือ ทำให้เราเก่งขึ้นได้จริง

อย่างในชีวิตการทำงาน บริษัทคาดหวัง ให้คุณมีความรอบรู้

เชี่ยวชาญในหน้าที่ที่รับผิดชอบ ซึ่งสิ่งเหล่านี้ จะเกิดขึ้นได้ ก็ต่อเมื่อ

คุณเรียนรู้ ใฝ่รู้ ศึกษาค้นคว้าอย่างต่อเนื่อง ดังนั้นลองถามตัวคุณเองดูว่า.

วันนี้คุณได้ใช้เวลาอ่ านหนังสือ วันละกี่ชั่ วโมง แต่ละเดือน อ่ านหนังสือไปกี่เล่ม

ถ้ามีคนถามคุณว่าหนังสือที่คุณรัก ที่เป็นแรงบันดาลใจ คือเล่มไหน

คุณสามารถตอบคำถามนี้ได้หรือไม่

2.อยู่ใกล้คนเก่ง

เคยมีคนกล่าวว่า “ชีวิตคุณจะเป็นอย่างไร ขึ้นอยู่กับหนังสือ

ที่คุณอ่ านบ้านที่คุณอยู่ ผู้คนที่คุณพบ” ดังนั้นหากคุณอย ากเป็น

คนเก่งคุณควรจะหาใครสักคน ที่เป็น Role Model ไม่จำเป็นว่า

คนนั้นต้องอายุมากกว่าประสบการณ์

มากกว่าหรือตำแหน่งสูงกว่า (บางครั้งผู้ใหญ่อาจให้เด็กมาสอนเล่น

Facebook หรือเกมส์โปเกม่อนก็ได้) สิ่งสำคัญคือคุณจะต้องเปิดใจ

เรียนรู้จากคนอื่นพย าย ามอยู่ใกล้คนเก่ง ศึกษาเรียนรู้ จากเขา

หากเป็นคนที่บริษัทคุณอาจเรียนรู้งานจากเขา แบบ Work Shadow ก็ได้

เพราะจะยิ่งทำให้เราเก่งขึ้นในระยะเวลาอันสั้น

3.ตั้งเป้าหมาย

คนเก่งหรือคนที่ประสบความสำเร็จ ทุกคนจะมีจุดเด่นของตัวเอง

ที่คนจะพูดถึง เช่น เมื่อพูดถึง Steve Jobs จะนึกถึงนวัตกรร ม

การเปลี่ยนโลก พูดถึงคุณธันยวัชน์ไชย ตระกูลนึกถึง SME

พูดถึงคุณตันภาสกรนทีนึกถึงชาเขียว  นึกถึงคุณปัญญานิรันดร์กุล

นึกถึงเกมส์โชว์ มนุษย์เราไม่ได้สมบูรณ์แบบ

มีจุดอ่อน-จุดแข็งเสมอ พย าย ามค้นหาตัวเองให้เจอ

ว่าอะไรคือสิ่งที่ต้องการ (YouWant) อะไรคือสิ่งที่ทำได้(YouCan)

เพราะถ้าคุณหาเจอแล้ว ตั้งเป้าหมายไปเลย

ว่าเราจะต้องเก่งในเรื่องนี้ จะเป็นสุดยอดในเรื่องนี้

จากนั้นก็เดินตามเป้าหมายไปอย่างเคร่งครัด

รับรองว่าความสำเร็จอยู่ไม่ไกลเกินเอื้อมแน่นอน

4.มุ่งมั่นอดทนไม่ยอมแพ้

ความเก่งไม่ใช่พรสวรรค์ แต่คือพรแสวง

อย่างในหนังสือ TalentCode ของDanielCoyle

ก็พูดว่าคนที่เก่งระดับโลก ล้วนมาจากการฝึกฝนครั้ง

แล้วครั้งเล่า ซึ่งระหว่างทาง อาจมีอุปสรรค

เข้ามาทดสอบทำให้เราอย ากล้มเลิก

แต่หากเราอ ย ากสำเร็จ เราต้องมุ่งมั่นทุ่มเท

เพราะโลกนี้ไม่มีอะไร

ที่ได้มาฟรีอย ากสำเร็จอย ากเก่งต้องแลก

5.มีทัศนคติที่ดี

ฐานความคิดที่จะทำให้คุณเก่งขึ้น คือ“แพ้ได้ แต่แพ้แล้ว

ต้องลุก”คนเราไม่จำเป็นต้องชนะทุกเรื่อง อย่างแชมป์มวยโลกของไทย

เขาทรายกาแลกซี่ ที่สามารถป้องกันแชมป์ได้ถึง 19 ครั้ง

แต่ก่อนจะเป็นแชมป์โลกเขาก็เคยแพ้มาก่อน แต่เขาไม่ยอมแพ้

ล้มแล้วลุกดังนั้นการเป็นคนเก่งไม่ต้องสมบูรณ์

แบบผิดพลาดได้ แต่ต้องเรียนรู้และพย าย ามฟื้นตัว ให้เร็วกลับมาเดินต่อ

ในสิ่งที่เราตั้งเป้าเอาไว้

6.มีคุณธรรมเป็นหลักในการใช้ชีวิต

คนเราเก่งอย่างเดียวไม่พอ ต้องมีจุดยืนในการดำเนินชีวิตด้วย

คนเก่งที่ไม่มีหลักในการใช้ชีวิต จะประสบความสำเร็จได้ย าก

สิ่งที่จะทำให้ความเก่งของเรา เป็นที่ปรากฎอย่างยั่งยืน คือหลัก

หรือจุดยืนในการดำเนินชีวิต ซึ่งก็คือคุณธรรม ความดีงาม

ในวันนึงถ้าคุณต้องตัดสินใจในสิ่งที่ย ากลำบากลอง

ถามตัวเองว่าอะไรคือจุดยืนของคุณ

7.มีทักษะพื้นฐาน

มีคนเคยบอกว่า ทักษะที่ทำให้สามารถ ไปไหนมาไหน

ในโลกใบนี้ได้มี 3 อย่างคือ

1 ทักษะการทำอาหารไปที่ไหนก็ไม่อดต าย

2 ทักษะดนตรีที่นอกจากจะคลายเครียดแล้ว

แล้วช่วยหารายได้เล่นดนตรีเปิด

หมวกได้อีกด้วยและ

3 ทักษะภาษาอังกฤษเพราะคนส่วนใหญ่ ในโลกนี้

ใช้ภาษาอังกฤษสื่อสาร แต่ในยุคนี้ต้องเพิ่มทักษะด้าน IT เข้าไปด้วย

เพราะทุกวันนี้แทบทุกอย่าง ล้วนเป็น Digital ใช้ Smartphone

ในการหาข้อมูลต่างๆถ้าคุณเป็นคนที่เก่งทั้งภาษา และ IT

จะทำให้คุณได้เปรียบในการทำงาน

8.อย่ากลัวงานย าก

นโปเลียนกล่าวไว้ว่า “Ability with outopportunityisnothing” ความสามารถ

ที่ปราศจากโอกาส คือความสูญเปล่า คนเรามีโอกาสหลายอย่าง เช่น โอกาสจาก

องค์กรที่ดี ที่มีระบบพัฒนาคนให้เก่งขึ้น โอกาสที่ได้เจอนายดี

สามารถโค้ชและสร้างแรงบันดาลใจ แนะนำเทคนิค และพร้อมสนับสนุน

โอกาสที่ได้ทำงานที่ท้าทาย งานย ากงานแบบนี้ จะทำให้คนเราเติบโตขึ้น

เพราะคนเราจะเรียนรู้และเติบโต ตามโจทย์ที่เจอในชีวิต ดังนั้นจงอย่ากลัวงานย าก

อย่ากลัวงานที่ไม่เคยทำ อย่ากลัวงานที่เป้าหมาย แทบจะเป็นไปไม่ได้

เพราะงานเหล่านี้จะทำให้คุณเก่งเหนือคนอื่น

ในรุ่นเดียวกัน

9.สร้างเครือข่ายเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้

สุภาษิตจีนกล่าวว่า “นกไม่มีขน คนไม่มีเพื่อน ปีนขึ้นที่สูงไม่ได้”

การจะเติบโตในโลกไร้พรมแดน ที่องค์ความรู้เพิ่มขึ้นมหาศาล

จนคนไม่สามารถเรียนรู้ได้หมด เราจะพบการเรียนรู้แบบใหม่ๆ เช่น

CommunityofPractice หรือการสร้างเครือข่าย ในการเรียนรู้แบบชุมชน

นักปฏิบัติเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ ระหว่างกันเรื่องใดที่เป็น จุดเด่นจงถ่ายทอด

เรื่องที่เป็นจุดอ่อน จงเรียนรู้อย่าหวงที่จะให้ความรู้เพราะยิ่งเรา

ถ่ายทอดเราจะยิ่งเก่งขึ้น อย่าอายที่ไม่รู้ และกล้าที่จะขอเรียนรู้

เพราะนี่คือเส้นทาง ที่จะทำให้คุณเก่งขึ้น

 

ขอขอบคุณ บวรนันท์ทองกัลย า

Load More Related Articles
Load More By admin01 admin01
Load More In ข้อคิด

Check Also

ออมเงินด้วย 6 วิธีนี้ มีเงินเก็บเพิ่มแน่นอน

1.เปลี่ยนค่าใช้จ่ายให้เป็นการออม หากเรามีการยกเลิกค่าใช้จ่ายบางอย่าง เช่น การเปลี่ยนโปรมือ…