Home ข้อคิด 9 คุณสมบัติของคนฉลาด สมัยนี้ดูดีอย่างเดียวไม่ได้ ต้องเก่งด้วย

9 คุณสมบัติของคนฉลาด สมัยนี้ดูดีอย่างเดียวไม่ได้ ต้องเก่งด้วย

1.เป็นคนใฝ่รู้ทำตัวเป็นหนอนหนังสือ

คนเราเกิดมา มีต้นทุนความรู้ที่ไม่เท่ากัน แต่เราทุกคน สามารถเพิ่มเติมความรู้

ให้ตัวเองได้ และวิธีที่ง่ายที่สุด ก็คือการอ่ านหนังสือ เพราะการอ่า นหนังสือ

ทำให้เราเก่งขึ้นได้จริง อย่างในชีวิตการทำงาน บริษัทคาดหวังให้คุณมีความรอบรู้

เชี่ยวชาญในหน้าที่ที่รับผิดชอบ ซึ่งสิ่งเหล่านี้ จะเกิดขึ้นได้ ก็ต่อเมื่อคุณเรียนรู้

ใฝ่รู้ศึกษาค้นคว้าอย่างต่อเนื่อง ดังนั้นลองถามตัวคุณเองดูว่า วันนี้คุณได้ใช้เวลา

อ่า นหนังสือวันละกี่ชั่ วโมง แต่ละเดือนอ่า นหนังสือไปกี่เล่ม ถ้ามีคนถามคุณว่า

หนังสือที่คุณรัก ที่เป็นแรงบันดาลใจ คือเล่มไหน คุณสามารถตอบคำถามนี้ได้หรือไม่

2.อยู่ใกล้คนเก่ง

เคยมีคนกล่าวว่า“ ชีวิตคุณจะเป็นอย่างไร ขึ้นอยู่กับหนังสือที่คุณอ่ าน บ้านที่คุณอยู่

ผู้คนที่คุณพบ” ดังนั้นหากคุณอย ากเป็นคนเก่ง คุณควรจะหาใครสักคน

ที่เป็นRoleModel ไม่จำเป็นว่าคนนั้นต้องอายุมากกว่า ประสบการณ์มากกว่า

หรือตำแหน่งสูงกว่า (บางครั้งผู้ใหญ่อาจให้เด็กมาสอนเล่น Facebook หรือเกมส์โปเกม่อนก็ได้)

สิ่งสำคัญคือ คุณจะต้องเปิดใจเรียนรู้ จากคนอื่น พย าย ามอยู่ใกล้คนเก่ง

ศึกษาเรียนรู้จากเขา หากเป็นคนที่บริษัทคุณ อาจเรียนรู้งานจากเขาแบบWorkShadow ก็ได้

เพราะจะยิ่งทำให้เราเก่งขึ้นในระยะเวลาอันสั้น

3.ตั้งเป้าหมาย

คนเก่งหรือคนที่ประสบความสำเร็จ ทุกคนจะมีจุดเด่นของตัวเอง ที่คนจะพูดถึง

เช่นเมื่อพูดถึง Steve Jobs จะนึกถึงนวัตก รรมการเปลี่ยนโลก พูดถึงคุณธันยวัชน์

ไชยตระกูลนึกถึง SME พูดถึงคุณตันภาสกรนที นึกถึงชาเขียว นึกถึงคุณปัญญานิรันดร์กุล

นึกถึงเกมส์โชว์ มนุษย์เราไม่ได้สมบูรณ์แบบ มีจุดอ่อน-จุดแข็งเสมอ พย าย ามค้นหาตัวเองให้เจอ

ว่าอะไรคือสิ่งที่ต้องการ (YouWant)อะไร คือสิ่งที่ทำได้ (YouCan) เพราะถ้าคุณหาเจอแล้ว

ตั้งเป้าหมายไปเลยว่า เราจะต้องเก่งในเรื่องนี้ จะเป็นสุดยอดในเรื่องนี้ จากนั้นก็เดินตามเป้าหมาย

ไปอย่างเคร่งครัด รับรองว่าความสำเร็จอยู่ไม่ไกลเกินเอื้อมแน่นอน

4.มุ่งมั่นอดทนไม่ยอมแพ้

ความเก่งไม่ใช่พรสวรรค์ แต่คือพรแสวงอย่างในหนังสือ Talent Code ของ Daniel Coyle

ก็พูดว่าคนที่เก่งระดับโลก ล้วนมาจากการฝึกฝน ครั้งแล้วครั้งเล่า ซึ่งระหว่างทาง

อาจมีอุปสรรคเข้ามาทดสอบ ทำให้เราอย ากล้มเลิก แต่หากเราอย ากสำเร็จ

เราต้องมุ่งมั่นทุ่มเท เพราะโลกนี้ไม่มีอะไร ที่ได้มาฟรี

อย ากสำเร็จอย ากเก่งต้องแลก

5.มีทัศนคติที่ดี

ฐานความคิดที่จะทำให้คุณเก่งขึ้น คือ“แพ้ได้ แต่แพ้แล้วต้องลุก”

คนเราไม่จำเป็นต้องชนะทุกเรื่อง อย่างแชมป์มวยโลกของไทย

เขาทรายกาแลกซี่ ที่สามารถป้องกันแชมป์ได้ถึง 19 ครั้ง แต่ก่อนจะเป็นแชมป์โลก

เขาก็เคยแพ้มาก่อน แต่เขาไม่ยอมแพ้ ล้มแล้วลุก ดังนั้นการเป็นคนเก่ง ไม่ต้องสมบูรณ์แบบ

ผิดพลาดได้ แต่ต้องเรียนรู้ และพย าย ามฟื้นตัวให้เร็ว กลับมาเดินต่อ

ในสิ่งที่เราตั้งเป้าเอาไว้

6.มีคุณธรรมเป็นหลักในการใช้ชีวิต

คนเราเก่งอย่างเดียวไม่พอ ต้องมีจุดยืนในการดำเนินชีวิตด้วย

คนเก่งที่ไม่มีหลักในการใช้ชีวิต จะประสบความสำเร็จได้ย าก

สิ่งที่จะทำให้ความเก่งของเรา เป็นที่ปรากฎอย่างยั่งยืนคือ หลักหรือจุดยืน

ในการดำเนินชีวิต ซึ่งก็คือคุณธรรมความดีงาม ในวันนึงถ้าคุณต้องตัดสินใจ

ในสิ่งที่ย ากลำบาก ลองถามตัวเองว่าอะไรคือจุดยืนของคุณ

7.มีทักษะพื้นฐาน

มีคนเคยบอกว่าทักษะ ที่ทำให้สามารถไปไหนมาไหนในโลกใบนี้ได้

มี 3 อย่างคือ

1) ทักษะการทำอาหาร ไปที่ไหนก็ไม่อดตา ย

2)ทักษะดนตรีที่นอกจากจะคลายเครียดแล้ว แล้วช่วยหารายได้

เล่นดนตรีเปิดหมวกได้ อีกด้วยและ

3)ทักษะภาษาอังกฤษ เพราะคนส่วนใหญ่ในโลกนี้ ใช้ภาษาอังกฤษสื่อสาร

แต่ในยุคนี้ต้องเพิ่มทักษะ ด้าน IT เข้าไปด้วย เพราะทุกวันนี้ แทบทุกอย่าง

ล้วนเป็น Digital ใช้ Smartphone ในการหาข้อมูลต่างๆ ถ้าคุณเป็นคนที่เก่ง

ทั้งภาษาและ IT จะทำให้คุณได้เปรียบในการทำงาน

8.อย่ากลัวงานย าก

นโปเลียนกล่าวไว้ว่า “Abilitywithoutopportunityisnothing” ความสามารถ

ที่ปราศจากโอกาส คือความสูญเปล่า คนเรามีโอกาสหลายอย่าง เช่น

โอกาสจากองค์กรที่ดี ที่มีระบบพัฒนาคนให้เก่งขึ้น โอกาสที่ได้เจอนายดี

สามารถโค้ชและสร้างแรงบันดาลใจ แนะนำเทคนิคและพร้อมสนับสนุน

โอกาสที่ได้ทำงานที่ท้าทายงานย าก งานแบบนี้จะทำให้คนเรา เติบโตขึ้น

เพราะคนเราจะเรียนรู้ และเติบโตตามโจทย์ที่เจอ ในชีวิตดังนั้น

จงอย่ากลัวงานย าก อย่ากลัวงานที่ไม่เคยทำ อย่ากลัวงานที่เป้าหมาย

แทบจะเป็นไปไม่ได้ เพราะงานเหล่านี้ จะทำให้คุณเก่งเหนือคนอื่นในรุ่นเดียวกัน

9.สร้างเครือข่ายเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้

สุภาษิตจีนกว่าวว่า “นกไม่มีขน คนไม่มีเพื่อน ปีนขึ้นที่สูงไม่ได้”

การจะเติบโตในโลกไร้พรมแดน ที่องค์ความรู้เพิ่มขึ้นมหาศาล

จนคนไม่สามารถเรียนรู้ได้หมด เราจะพบการเรียนรู้แบบใหม่ๆ เช่น

Community of Practice หรือการสร้างเครือข่าย ในการเรียนรู้

แบบชุมชน นักปฏิบัติเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างกัน

เรื่องใดที่เป็นจุดเด่น จงถ่ายทอดเรื่องที่เป็นจุดอ่อน จงเรียนรู้

อย่าหวงที่จะให้ความรู้ เพราะยิ่งเราถ่ายทอด เราจะยิ่งเก่งขึ้น

อย่าอายที่ไม่รู้ และกล้าที่จะขอเรียนรู้ เพราะนี่คือเส้นทาง

ที่จะทำให้คุณเก่งขึ้น

ที่มา : บวรนันท์ทองกัลยา

Load More Related Articles
Load More By admin01 admin01
Load More In ข้อคิด

Check Also

พฤติกร รม 10 แบบ ของคนที่ดูมีแน้วโน้มว่าฉลาดกว่าคนอื่น มีอนาคตการงานที่ดี

ลึกๆแล้ว เราเชื่อว่าเพื่อนๆทุกคน มีความฉลาดอยู่ในตนเองแต่บางครั้ง เราก็เอาออกมาใช้ไม่เป็น …