Home ข้อคิด 8 สิ่งที่ทำให้คุณดูเป็น “คนน่าเชื่อถือ น่าเคารพ” ในที่ทำงาน ของใครหลายคน

8 สิ่งที่ทำให้คุณดูเป็น “คนน่าเชื่อถือ น่าเคารพ” ในที่ทำงาน ของใครหลายคน

ในที่ทำงาน ทุกคนล้วนต้องการเป็นคนสำคัญ โดดเด่นและได้รับความเคารพ

นับถือจากผู้อื่น เพราะสิ่งนี้จะนำไปสู่หนทางแห่งความสำเร็จ

แต่กว่าที่คุณจะได้รับความไว้วางใจจากเจ้านาย เพื่อนร่วมงาน

และลูกน้อง คุณจะต้องใช้ความพย าย ามอย่างหนัก กล่าวคือคุณต้องอุทิศตน

ในการทำงานและวางตัวให้เหมาะสมในทุกสถานการณ์ อย่างไรก็ตาม

หากคุณมีความตั้งใจจริง โดยปฏิบัติตามคำแนะนำ 8 ข้อในบทความนี้

คุณจะได้รับความไว้วางใจ และความน่าเชื่อถือในที่ทำงานแน่นอน

1.มีความมั่นใจในตัวเองและแสดงความเป็นผู้นำ

หากคุณต้องการให้คนอื่นเคารพ นับถือคุณ สิ่งที่สำคัญที่สุด

ก็คือคุณต้องเคารพตัวเองก่อน คุณควรเชื่อมั่นในทุกการกระทำ

ของตนเองมีความรับผิดชอบ กล้าคิดกล้าตัดสินใจ และไม่กลัวกับปัญหาอุปสรรคใดๆ

เพราะหากคุณสามารถตัดสินใจเรื่องสำคัญๆ และสามารถผ่านพ้นจากปัญหาต่างๆไปได้

ก็จะทำให้ผู้คน เกิดความศรัทธา ความเชื่อมั่นในตัวคุณและสิ่งนี้จะเปลี่ยนเป็นความเคารพ

นับถือในท้ายที่สุด

2.บริหารเวลาให้เป็น

หนึ่งในพฤติกร รม ที่สร้างความน่าเชื่อถือ ให้กับคุณก็คือการบริหารเวลา

หากคุณลองเปรียบเทียบ พนักงาน 2 คนระหว่างพนักงานคนแรก

ที่เข้าประชุมตรงเวลา และส่งงานตามกำหนดทุกครั้งกับพนักงานคนที่ 2

ที่มักเข้าประชุมสาย และไม่เคยส่งงานทันเวลา แน่นอนว่าเมื่อคุณจะมอบหมาย

งานหนึ่งชิ้น คุณจะมอบหมายให้พนักงานคนแรกทำ เพราะคุณไว้วางใจ

และเชื่อมั่นว่าเขาจะไม่ทำให้คุณผิดหวัง ทั้งนี้ในระหว่างทำงาน คุณควรทุ่มเท

กำลังความสามารถในการทำงาน อย่างเต็มที่ ทำงานให้เสร็จอย่างรวดเร็ว

ไม่เสียเวลากับกิจกร รมที่ไร้สาระ เพื่อที่งานจะได้ออกมาอย่างสมบูรณ์แบบ

และเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับเพื่อนร่วมงาน

3.อ่อนน้อมถ่อมตน

แม้ว่าคุณจะรู้ว่าตนเอง สามารถทำงานได้ดี รวดเร็วหรือมีประสิทธิภาพมากแค่ไหน

จงอย่าคุยโวโอ้อวด แต่จงคิดว่าสิ่งนั้นเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบ ซึ่งคุณต้องทำอยู่แล้ว

นอกจากนี้เมื่อได้รับการยกย่องชมเชย คุณไม่ควรหลงระเริงไปกับคำพูดเยินยอของคนอื่น

ในทางกลับกันคุณควรคิดว่า แต่ละคนเป็นเพียงหน่วยหนึ่ง ที่ประกอบเข้าด้วยกัน

เพื่อทำให้งานสำเร็จ และบรรลุเป้าหมายขององค์กร การอ่อนน้อมถ่อมตน

จะทำให้คุณไม่หยุดนิ่งและรู้จักการพัฒนาตนเองให้ดีขึ้นเรื่อยๆ

4.ให้ความเคารพเพื่อนร่วมงาน

เพื่อนร่วมงานบางคน อาจทำงานอย่างเฉื่อยชา และไร้ประสิทธิภาพ

พวกเขาอาจไม่มีแรงบันดาลใจ เหมือนเช่นคุณ หรือพวกเขาอาจมีปัญหาส่วนตัวบางอย่าง

ทำให้ไม่สามารถทำงานได้อย่างเต็มที่ แต่นั่นไม่ได้แปลว่า คุณจะสามารถดูถูกพวกเขาได้

คุณควรปฏิบัติต่อพวกเขา เฉกเช่น มนุษย์ด้วยกันจงให้เกียรติพวกเขา

และไม่ก้าวล้ำเส้นของกันและกัน กล่าวคือคุณไม่ควรมองพวกเขา

ว่าเป็นเพียงเพื่อนร่วมงาน แต่ให้มองพวกเขา เป็นเพื่อนมนุษย์เพราะวิธีการนี้

จะทำให้คุณเข้าใจจิตใจของผู้อื่นมากยิ่งขึ้น และคุณจะได้รับความไว้วางใจ

รวมทั้งความเคารพนับถือเป็นการตอบแทน

5.ชื่นชมและให้กำลังใจเพื่อนร่วมงาน

คุณควรหาโอกาสชื่นชม เพื่อนร่วมงานบ้าง ยกตัวอย่างเช่น

หากเพื่อนร่วมงานของคุณทำงานชิ้นหนึ่งได้อย่างยอดเยี่ยม

และส่งผลดีต่อบริษัท คุณก็ควรแสดงชื่นชม ในความรู้ความสามารถ

และความมุ่งมั่น ตั้งใจที่เขาทุ่มเท จนทำให้งานสำเร็จ ตามเป้าหมาย

คำชื่นชมเหล่านี้ จะทำให้พวกเขามีความมั่นใจ และกำลังใจในการทำงานมากขึ้น

ในทางกลับกัน หากเพื่อนร่วมงานของคุณล้มเหลว แทนที่คุณจะคอยซ้ำเติม

และตอกย้ำความผิดพลาดนั้น คุณควรให้อภัยและให้กำลังใจต่อกัน

เพราะการต่อว่าหรือแสดงพฤติก รรมด้านลบนั้น นอกจากจะไม่ช่วย

ให้เกิดประโยชน์ใดๆ ยังทำให้เพื่อนร่วมงาน

เกิดทัศนคติในแง่ลบต่อคุณอีกด้วย

6.ช่วยเหลือทีมและสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อเพื่อนร่วมงาน

มันอาจเป็นเรื่องง่าย ที่จะต่อว่าหรือโจมตีเพื่อนร่วมงาน ที่ไร้ประสิทธิภาพ

แต่อย่างไรก็ตาม การกระทำเช่นนี้ ไม่ก่อให้เกิดผลดีต่อตัวคุณ

และบริษัท ทางที่ดีคือคุณควรช่วยให้ทีม ประสบความสำเร็จ

ไปพร้อมๆกันร่วมมือ ร่วมใจกันทำงาน ไม่แก่งแย่งชิงดีกัน

นอกจากนี้การสร้างความสัมพันธ์ที่ดีในทีม

จะทำให้การทำงานมีความราบรื่น เพราะเมื่อคุณต้องการความช่วยเหลือ

จากผู้ใดก็จะมีคนสนับสนุน และผลักดันคุณด้วยความเต็มใจ

ซึ่งสิ่งนี้จะทำให้คุณประสบความสำเร็จ ในหน้าที่การงานได้ง่ายยิ่งขึ้น

7.ไม่ซุบซิบนินทา

การซุบซิบนินท าในที่ทำงานเป็นเรื่องที่ไม่ควรทำอย่างยิ่ง

เพราะนอกจากจะทำให้คุณเสียเวลา ในการทำงานแล้ว

คงไม่มีใครเคารพนับถือ คนที่ปล่อยข่าวลือ

และพูดจาให้ร้ ายผู้อื่น กล่าวคือหากคุณไม่ให้ความเคารพนับถือ

ผู้อื่นคุณก็จะไม่ได้รับความน่าเชื่อถือเช่นเดียวกัน ดังนั้นคุณจึงไม่ควร

จับกลุ่มซุบซิบนินทา ในที่ทำงานเพราะสิ่งนี้ จะส่งผลต่อความน่าเชื่อถือ

และภาพลักษณ์ในตัวคุณ

8.ไม่บังคับหรือควบคุมคนอื่น

การประสบความสำเร็จ ในหน้าที่การงาน ไม่ได้เกิดจากความสามารถ

แต่เพียงอย่างเดียว กล่าวคือหากคุณได้งาน แต่ไม่ได้ใจคน

คุณก็ไม่มีทางที่จะบรรลุเป้าหมายได้การทำงานที่ดี คือการคิดถึงเรื่องงาน

พร้อมๆกับจิตใจของผู้ร่วมงาน ในทางกลับกัน หากคุณใช้วิธี

การบังคับเพื่อนร่วมงาน ให้ทำอย่างที่ใจคุณต้องกา รคุณก็จะไม่ได้

รับความร่วมมือใดอย่างเต็มที่ ดังนั้นคุณไม่ควรบังคับหรือควบคุมคนอื่น

ให้ยึดหลักเอาใจเขามาใส่ใจเรา มอบหมายงานให้คนในทีมอย่างเหมาะสม

และเมื่อเพื่อนร่วมงาน มีปัญหาคุณก็ควรช่วยเหลือ อย่างสุดความสามารถ

ขอขอบคุณ learninghubthailand

Load More Related Articles
Load More By admin01 admin01
Load More In ข้อคิด

Check Also

พฤติกร รม 10 แบบ ของคนที่ดูมีแน้วโน้มว่าฉลาดกว่าคนอื่น มีอนาคตการงานที่ดี

ลึกๆแล้ว เราเชื่อว่าเพื่อนๆทุกคน มีความฉลาดอยู่ในตนเองแต่บางครั้ง เราก็เอาออกมาใช้ไม่เป็น …