Home ข้อคิด 8 สาเหตุหลักๆ ที่ทำให้คนไทยส่วนใหญ่เป็นหนี้กันเยอะ

8 สาเหตุหลักๆ ที่ทำให้คนไทยส่วนใหญ่เป็นหนี้กันเยอะ

1.เป็นหนี้เพราะว่าอย ากได้ของที่ต้องการมาใช้ก่อน

บางครั้งความต้องการของคนเรา ก็เป็นสิ่งที่รอไม่ได้

ซึ่งบางอย่างก็ไม่ใช่สิ่งจำเป็น เช่น ต้องการซื้อเครื่องเสียง

หรือทีวี ที่กำลังลดราคา หรือมีโปรโมชั่น ผ่อน 0% 10เดือน

ทั้งที่ความเป็นจริง ก็ยังไม่มีความจำเป็น ต้องใช้งานเร่งด่วน

แต่บางคน ก็จำเป็นจริงๆ เช่น ทีวีเสีย หรือต้องเปลี่ยนย างรถยนต์

เนื่องจากเสื่อมสภาพแล้ว และต้องขับรถทางไกลเป็นต้น

2.เป็นหนี้เพราะว่าไม่สามารถหมุนเ งินได้ทัน

การเป็นหนี้ลักษณะนี้ มักเกิดจากการใช้บัตรเครดิต

และไม่สามารถหาเงิ นมาชำระได้ทันกำหนด

เมื่อเงิ นที่คาดว่าจะได้รับ ไม่สัมพันธ์กับจำนวนเงิ น

ที่ต้องชำระ ก็จำเป็นต้องเป็นหนี้บัตรเครดิตไปก่อน

โดยชำระขั้นต่ำ ถ้ามีหนี้ลักษณะนี้ ควรรีบหาเงิ น

มาชำระให้ครบ ตามส่วนโดยเร็ว

เพราะว่ามี ด อกเบี้ยสูง และจะเป็นภาระ

ที่เพิ่มเติมมากขึ้นไปอีก ในระยะย าว

ถ้าไม่สามารถปิดยอดหนี้ได้เร็ว

3.เป็นหนี้เพราะว่ามีค่าใช้จ่ายมากกว่ารายได้

แต่ละครัวเรือน ก็มีรายการค่าใช้จ่าย ที่แตกต่างกัน เมื่อถึงเวลา

ที่รายจ่ายมากกว่ารายได้ หลายคน จึงต้องกู้หนี้ยืมสิน

ทั้งจากคนรอบข้าง เพื่อนๆญาติสนิทขอสินเชื่อ

จากธนาคาร หรือนำทรัพย์สินไปจำนำ หากจำเป็น

ต้องเป็นหนี้จริงๆ ก็ควรพิจารณาเงิ นกู้ ที่มี ดอ กเบี้ยน้อยที่สุด

และมีระยะเวลาการชำระเงิ น ที่ช่วยให้สามารถ

บริหารเงิ นได้ ควรหลีกเลี่ยงการกดเงิ นสด โดยตรงจากบัตรเครดิต

และการกู้หนี้นอกระบบ นอกจากนี้ ต้องพย าย าม

หาหนทางหารายได้ ให้เข้ามาได้มากกว่าเดิม

4.เป็นหนี้เพราะว่ามีนิสัยใช้เ งินเกินตัว

สิ่งนี้เป็นเรื่องเฉพาะบุคคล สำหรับบางคนแล้ว อาจจะมีทัศนคติต่อเงิ นว่า เป็นทาสของคนเรา

เมื่อมีเ งินแล้ว ต้องใช้ถึงจะเป็นการใช้ประโยชน์จากเงิ นให้เต็มที่

ซึ่งเป็นทัศนคติที่ผิด ที่ทำให้ไม่ระมัดระวัง การใช้จ่าย

เมื่อเห็นของที่ชอบ ก็สามารถซื้อได้ โดยไม่ลังเล เมื่อเป็นอย่างนี้บ่อยๆ

ก็จะเริ่มใช้เงิ นที่หามาได้หมดไป อย่างรวดเร็ว เกิดอาการชักหน้าไม่ถึงหลัง

ยิ่งถ้าใครชอบรูดบัตรเครดิต ก็ยิ่งมีโอกาสอย่างมาก ที่จะเป็นหนี้

การเป็นหนี้ลักษณะนี้ เกิดจากไม่มีการวางแผน การใช้เ งิน

จึงไม่รู้ว่าควรจะใช้เ งินเท่าใดเพื่ออะไร ทำให้ขาดความเฉลียวใจ

เวลาใช้เงิ นซื้อสิ่งของต่างๆ

5.เป็นหนี้เพราะต้องการสร้างธุรกิจของตนเอง

การทำธุรกิจ ต้องใช้เงิ นทุนสูง แล้วแต่ว่ามีลักษณะธุรกิจเป็นอย่างไร

หากมีการจ้างพนักงาน เช่าพื้นที่สำนักงาน ก็จะยิ่งมีค่าใช้จ่ายตามมา

อย่างมากมายเป็นเงาตามตัว และยังต้องมีทุนหมุนเวียน

สำหรับผลิตสินค้า และบริการรวม ถึงการประชาสัมพันธ์

และการหาช่องทาง จัดจำหน่าย หนี้ลักษณะนี้ก็ถือว่า

เป็นหนี้ที่มีประโยชน์ เพราะสามารถสร้างรายได้ กลับมาได้

สิ่งสำคัญก็คือการศึกษาถึงธุรกิจ ที่จะลงทุนให้แน่ชัดก่อน

ทั้งเรื่องระยะเวลาคืนทุน และผลกำไรตามช่วงเวลาต่างๆ

เพื่อจะได้สามารถ จัดการบริหารหนี้สิน ไปพร้อมๆกับ

การดำเนินธุรกิจกรณีนี้ ถ้ากู้เงิ นจากธนาคาร

ก็จะมีการขอพิจารณา แผนธุรกิจเป็นสำคัญ

ก่อนอนุมัติให้สินเชื่อเพื่อธุรกิจ

6.เป็นหนี้จากการค้ำประกันให้ผู้อื่น

หนี้ลักษณะนี้ เกิดจากความไม่ตั้งใจ เพราะว่าอย ากช่วยเหลือผู้อื่น

หรือด้วยเหตุผลอื่นใดก็ตามที จึงยอมเป็นผู้ค้ำประกันเ งินกู้ ให้บุคคลอื่นแล้ว

ถ้าผู้กู้เบี้ยวหนี้ไป คนที่จะรับเคราะห์ก็คือผู้ค้ำประกันนั่นเอง

การไม่รับค้ำประกันหนี้ให้ใคร จึงเป็นวิธีป้องกันที่ดีที่สุด

เพราะเป็นหนี้ที่ไม่ก่อประโยชน์ใดๆกับตนเองเลย

7.เป็นหนี้จากการพนัน

มีคนจำนวนมาก ที่หลงมัวเมา กับการพนันทั้งหลาย เมื่อเล่นเสียแล้ว

ไม่มีเงิ นจ่ายก็จะเป็นหนี้ ที่ต้องรีบหาเ งินมาจ่ายโดยเร็ว เป็นหนี้ที่เกิดขึ้นได้ง่าย

และมีโอกาสเป็นหนี้ได้มาก เพราะง่ายต่อการพนัน ด้วยเงิ นเดิมพันสูง

หนี้ลักษณะนี้ เป็นหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดประโยชน์ เป็นหนทางของอบายมุข

ที่จะนำไปสู่ความเสื่อมอย่างแท้จริง บุคคลพึงหลีกเลี่ยงทุกกรณี

จึงจะช่วยให้ไม่ตกหลุมพรางของการพนันได้

8.เป็นหนี้จากความประมาท

ตัวอย่างที่เห็นชัดคือ กรณีการทำประกันภัยรถยนต์ ภาคสมัครใจ

ซึ่งมีประโยชน์มาก เพราะว่ามีวงเงิ นคุ้มครองทั้งชีวิต และทรัพย์สินของตนเอง

และผู้อื่น ตามเงื่อนไขของกรมธรรม์ แต่ละประเภท หากไม่มีประกันภัยไว้เลย

เมื่อเป็นฝ่ายผิด ก็จะต้องชำระค่าเสียหาย และค่าซ่อมรถยนต์ของคู่กรณี

รวมถึงรถของตนเอง การเดินทางบนท้องถนน ที่มีรถยนต์หนาแน่น

จึงควรที่จะมีประกันภัยภาคสมัครใจไว้ด้วย เพราะว่าสามารถช่วยคุ้มครองความ

เสี่ยงทางการเงิ นได้ เมื่อเกิดเหตุที่ต้องมีการซ่อมรถตนเองและคู่กรณี

หรือค่ารักษาพย าบาล ทั้งตนเองและคู่กรณี โดยมีวงเ งินจากบริษัทประกันภัย

ช่วยสนับสนุน ทำให้ไม่กระทบกับฐานะ ทางการเงิ นของตนเอง

เมื่อได้รู้ถึงโอกาส และสาเหตุที่คนเรา สามารถก่อหนี้ได้แล้วก็

จะได้มีความระมัดระวัง การใช้ชีวิตมากขึ้น ถ้าเป็นไปได้

ก็ไม่ควรก่อหนี้เลย แต่ความเป็นจริง ก็อาจจะเป็นสิ่งที่ย ากมาก

เช่น การซื้ออสังหาริมทรัพย์ เพราะว่าสินค้า มีราคาสูง

และถ้าไม่มีระบบการกู้หนี้ยืมเ งินจากธนาคาร ก็แทบจะเป็นไปไม่ได้เลย

ที่จะมีบ้านหรืออสังหาริมทรัพย์เป็นของตัวเอง แต่ก็นับว่า

ยังเป็นหนี้ที่มีประโยชน์ เพราะทำให้ได้เป็นเจ้าของ

อสังหาริมทรัพย์ได้ในที่สุด ซึ่งเป็นตัวอย่างที่ดี

ในการเป็นหนี้ ที่ก่อให้เกิดประโยชน์ภายหลัง

โดยเป็นเหตุผล ที่มีน้ำหนักพอ ที่คนเราจะก่อหนี้

ในลักษณะดังกล่าวได้

 

ขอบคุณ Wealthi

Load More Related Articles
Load More By admin01 admin01
Load More In ข้อคิด

Check Also

พฤติกร รม 10 แบบ ของคนที่ดูมีแน้วโน้มว่าฉลาดกว่าคนอื่น มีอนาคตการงานที่ดี

ลึกๆแล้ว เราเชื่อว่าเพื่อนๆทุกคน มีความฉลาดอยู่ในตนเองแต่บางครั้ง เราก็เอาออกมาใช้ไม่เป็น …