Home ข้อคิด 8 นิสัย ที่ทำให้อนาคตสบาย เพราะใช้เงินเป็น รู้จักวางแผนแบบนี้

8 นิสัย ที่ทำให้อนาคตสบาย เพราะใช้เงินเป็น รู้จักวางแผนแบบนี้

เ งินเดือนไม่พอใช้ เดือนชนเดือน มักจะซื้อของเพราะราคาถูกผ่อน 0% จริงๆไม่ได้

จำเป็นต้องใช้อะไรเลย แต่ก็อย ากมี ถ้ายังมีนิสัยแบบนี้ แสดงว่าใช้เงิ นไม่เป็น

และถ้าเราอย ากมีเงิ นเก็บ มีเ งินใช้ไปตลอด มันก็ต้องรู้จักการใช้เ งินด้วย

และในวันนี้เราก็มีหลักแนวคิด มาฝากกันและนำไปปรับใช้กันดูนะ

1.ทำบัญชีรายรับรายจ่ายจะได้เหลือเงิ นออม

เพราะเมื่อมีรายได้ ส่วนใหญ่มักนำไปใช้จ่ายก่อนไง มีเ งินเหลือค่อยเก็บ

หลายคนก็คิดแบบนี้ ฉะนั้นเปลี่ยนมุมมอง ด้วยการหักเ งินไปเก็บเลย

ทีนี้เหลือเท่าไหร่ค่อยนำไปใช้ เมื่อเราทำได้ทุกๆเดือน รับรองมีเงิ นใช้ไปตลอด

ไม่ลำบากตัวเองด้วย

2.เพื่ออนาคตตัวเองต้องวางแผนการเ งิน

เพราะการวางแผนการเ งิน จะต้องมีเป้าหมายที่ชัดเจน

เหมือนเริ่มต้นทำงาน เราอาจวางแผนซื้อบ้าน ซื้อรถ

พอถึงวัยกลางคนก็เริ่มคิดถึงชีวิตหลังวัยเกษียณ

และถ้ามีลูกก็เริ่มคิดถึงการประกันชีวิต เพราะทุกคน

ควรเริ่มวางแผนการเงิ นที่เหมาะกับตนเองได้แล้ว

เพราะไม่รู้เลยว่า อนาคตจะเป็นยังไง ฉะนั้นเราจึงควรวางแผน

เอาไว้ตั้งแต่เนิ่นๆ

3.ซื้อของเท่าที่จำเป็นไม่ฟุ่มเฟือย

ไม่ซื้อเกินกำลัง ซื้อของตัวเอง เพราะมันจะทำให้เรา คิดที่จะวางแผน

และระวังไม่ใช้จ่ายเกินกำลังด้วย เพื่อป้องกันไม่ให้ไปก่อหนี้ จนเกินตัว

เกินกว่าที่ตัวเองจะรับไหว

4.ให้เงิ นทำงานเอง

เก็บเ งินได้แล้ว ทีนี้ก็ต้องนำไปลงทุน หาผลตอบแทนที่มากขึ้น

อย่างลงทุนกองทุนรวมหุ้น

5.จ่ายหนี้ที่ดอ กแพงเป็นสิ่งแรก

พอเราเป็นหนี้จากนั้น ก็ต้องดูว่าหนี้ก้อนไหนมี ด อ กเบี้ยสูงสุด

เพราะเงิ นที่จ่ายคืนหนี้ในแต่ละงวด แบ่งการจ่ายคืนเป็นสองส่วนคือ

เงิ น ต้นและด อกอย่างนั้น หนี้ที่ด อกเบี้ยสูงกว่าสัดส่วนของเงิ นที่ชำระ

เป็นส่วนของด อกเบี้ย ก็สูงกว่าเหมือนกัน ดังนั้นควรปลดหนี้ที่ด อกสูงๆ

6.บัตรเครดิตคือเงิ นสด

เพราะการใช้บัตรเครดิต เหมือนการจ่ายเงิ นสด นั่นแหละฉะนั้นจึงควร

ใช้อย่างไตร่ตรอง รอบคอบเพราะหากใช้จนเกินกำลัง มันจะกลับมาทำร้า ยคุณ

ทำให้เป็นหนี้สินล้นพ้นตัวความลำบากจะตามมา

7.อย่าใช้เงิ น จนหนี้ท่วมตัว

เพราะหากเป็นหนี้ละก็ หรือคิดว่าจะต้องเป็นหนี้เราเองก็ควรรู้จักคำนวณ

รายจ่ายในแต่ละเดือนไว้ด้วย เราก็ต้องเก็บเงิ นไว้ใช้ย ามฉุกเฉิน เงิ นเหล่านี้ต้องมี

8.เมื่อคิดจะกู้ก็ต่อเมื่อจำเป็นเท่านั้น

เพราะก่อนจะกู้เงิ น ควรคิดว่าจะเอาเงิ นไปทำอะไรบ้าง มีจุดมุ่งหมายอะไร

ถ้าเรากู้เพื่อบริโภค ก็ควรคิดก่อนว่านั้นจำเป็นต่อตนเองไหมนะ

ถ้าไม่มีเหตุจำเป็นจริงๆ ก็ควรเก็บเงิ น จนครบ แล้วเอาเงิ นนั้นไปซื้อ

Load More Related Articles
Load More By admin01 admin01
Load More In ข้อคิด

Check Also

12 สัญญาณ เริ่มเตือนแล้วว่า ควรเริ่มหัดเก็บเงินได้แล้ว

1.และใครทำงานแบงค์ รีบมองหางานใหม่ก่อนที่จะถูกปลด เพราะระบบใหม่ของธนาคาร เน้นใช้แอพมากกว่า…