Home ข้อคิด 8 ข้อนี้จะช่วยทำให้คุณ “เป็นคนน่าเชื่อถือ” น่ายกย่องในที่ทำงาน ใครก็รัก

8 ข้อนี้จะช่วยทำให้คุณ “เป็นคนน่าเชื่อถือ” น่ายกย่องในที่ทำงาน ใครก็รัก

ในที่ทำงานทุกคน ล้วนต้องการเป็นคนสำคัญ โดดเด่น

และได้รับความเคารพนับถือจากผู้อื่น เพราะสิ่งนี้

จะนำไปสู่ หนทางแห่งความสำเร็จ แต่กว่าที่คุณจะได้รับ

ความไว้วางใจจากเจ้านาย เพื่อนร่วมงานและลูกน้อง

คุณจะต้องใช้ความพย าย ามอย่างหนัก กล่าวคือคุณต้องอุทิศตน

ในการทำงาน และวางตัวให้เหมาะสม ในทุกสถานการณ์

อย่างไรก็ตาม หากคุณมีความตั้งใจจริง โดยปฏิบัติตาม

คำแนะนำ 8 ข้อในบทความนี้ คุณจะได้รับความไว้วางใจ

และความน่าเชื่อถือในที่ทำงานแน่นอน

1.มีความมั่นใจในตัวเองและแสดงความเป็นผู้นำ

หากคุณต้องการให้คนอื่นเคารพนับถือคุณ สิ่งที่สำคัญที่สุด

ก็คือคุณต้องเคารพตัวเองก่อน คุณควรเชื่อมั่น ในทุกการกระทำ

ของตนเอง มีความรับผิดชอบ กล้าคิด กล้าตัดสินใจ และไม่กลัว

กับปัญหาอุปสรรคใดๆ เพราะหากคุณ สามารถตัดสินใจ

เรื่องสำคัญๆ และสามารถผ่านพ้น จากปัญหาต่างๆไปได้

ก็จะทำให้ผู้คน เกิดความศรัทธา ความเชื่อมั่นในตัวคุณ

และสิ่งนี้จะเปลี่ยนเป็นความเคารพนับถือในท้ายที่สุด

2.บริหารเวลาให้เป็น

หนึ่งในพฤติกร รม ที่สร้างความน่าเชื่อถือให้กับคุณ

ก็คือการบริหารเวลา หากคุณลองเปรียบเทียบ พนักงาน 2 คน

ระหว่างพนักงานคนแรก ที่เข้าประชุมตรงเวลา และส่งงาน

ตามกำหนดทุกครั้ง กับพนักงานคนที่ 2 ที่มักเข้าประชุมสาย

และไม่เคยส่งงานทันเวลา แน่นอนว่า เมื่อคุณจะมอบหมายงานหนึ่งชิ้น

คุณจะมอบหมายให้พนักงานคนแรกทำ เพราะคุณไว้วางใจ

และเชื่อมั่นว่า เขาจะไม่ทำให้คุณผิดหวัง ทั้งนี้ในระหว่างทำงาน

คุณควรทุ่มเท กำลังความสามารถ ในการทำงาน อย่างเต็มที่

ทำงานให้เสร็จอย่างรวดเร็ว ไม่เสียเวลากับกิจกร รมที่ไร้สาระ

เพื่อที่งานจะได้ออกมาอย่างสมบูรณ์แบบ และเป็นตัวอย่างที่ดี

ให้กับเพื่อนร่วมงาน

3.อ่อนน้อมถ่อมตน

แม้ว่าคุณจะรู้ว่า ตนเองสามารถทำงานได้ดี รวดเร็ว

หรือมีประสิทธิภาพมากแค่ไหน จงอย่าคุยโวโอ้อวด

แต่จงคิดว่า สิ่งนั้นเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบ

ซึ่งคุณต้องทำอยู่แล้ว นอกจากนี้ เมื่อได้รับการยกย่อง

ชมเชย คุณไม่ควรหลงระเริง ไปกับคำพูดเยินยอ

ของคนอื่น ในทางกลับกัน คุณควรคิดว่า แต่ละคน

เป็นเพียงหน่วยหนึ่ง ที่ประกอบเข้าด้วยกัน เพื่อทำให้งาน

สำเร็จและบรรลุเป้าหมาย ขององค์กร การอ่อนน้อมถ่อมตน

จะทำให้คุณไม่หยุดนิ่ง และรู้จักการพัฒนาตนเองให้ดีขึ้นเรื่อยๆ

4.ให้ความเคารพเพื่อนร่วมงาน

เพื่อนร่วมงานบางคน อาจทำงานอย่างเฉื่อยชา และไร้ประสิทธิภาพ

พวกเขาอาจไม่มีแรงบันดาลใจ เหมือนเช่นคุณ หรือพวกเขา

อาจมีปัญหาส่วนตัวบางอย่าง ทำให้ไม่สามารถ

ทำงานได้อย่างเต็มที่ แต่นั่นไม่ได้แปลว่า

คุณจะสามารถดูถูกพวกเขาได้ คุณควรปฏิบัติต่อพวกเขา

เฉกเช่นมนุษย์ด้วยกัน จงให้เกียรติพวกเขา

และไม่ก้าวล้ำเส้นของกันและกัน กล่าวคือ

คุณไม่ควรมองพวกเขาว่า เป็นเพียงเพื่อนร่วมงาน

แต่ให้มองพวกเขาเป็นเพื่อนมนุษย์  เพราะวิธีการนี้

จะทำให้คุณเข้าใจจิตใจของผู้อื่นมากยิ่งขึ้น

และคุณจะได้รับความไว้วางใจ รวมทั้งความเคารพ

นับถือเป็นการตอบแทน

5.ชื่นชมและให้กำลังใจเพื่อนร่วมงาน

คุณควรหาโอกาสชื่นชม เพื่อนร่วมงานบ้าง ยกตัวอย่างเช่น

หากเพื่อนร่วมงานของคุณ ทำงานชิ้นหนึ่งได้อย่างยอดเยี่ยม

และส่งผลดีต่อบริษัท คุณก็ควรแสดงชื่นชม ในความรู้ความสามารถ

และความมุ่งมั่น ตั้งใจที่เขาทุ่มเท จนทำให้งานสำเร็จ

ตามเป้าหมาย คำชื่นชมเหล่านี้ จะทำให้พวกเขา

มีความมั่นใจ และกำลังใจในการทำงานมากขึ้น

ในทางกลับกัน หากเพื่อนร่วมงานของคุณล้มเหลว

แทนที่คุณจะคอยซ้ำเติม และตอกย้ำความผิดพลาดนั้น

คุณควรให้อภัย และให้กำลังใจต่อกัน เพราะการต่อว่า

หรือแสดงพฤติก รรมด้านลบนั้น นอกจากจะไม่ช่วย

ให้เกิดประโยชน์ใดๆ ยังทำให้เพื่อนร่วมงาน

เกิดทัศนคติในแง่ลบต่อคุณอีกด้วย

6.ช่วยเหลือทีมและสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อเพื่อนร่วมงาน

มันอาจเป็นเรื่องง่าย ที่จะต่อว่า หรือโจมตีเพื่อนร่วมงาน ที่ไร้ประสิทธิภาพ

แต่อย่างไรก็ตาม การกระทำเช่นนี้ ไม่ก่อให้เกิดผลดี ต่อตัวคุณ

และบริษัท ทางที่ดีคือคุณควรช่วยให้ทีม ประสบความสำเร็จ

ไปพร้อมๆกัน ร่วมมือร่วมใจกัน ทำงาน ไม่แก่งแย่งชิงดีกัน

นอกจากนี้ การสร้างความสัมพันธ์ที่ดีในทีม จะทำให้การทำงาน

มีความราบรื่น เพราะเมื่อคุณต้องการ ความช่วยเหลือ

จากผู้ใด ก็จะมีคนสนับสนุน และผลักดันคุณ ด้วยความเต็มใจ

ซึ่งสิ่งนี้จะทำให้คุณประสบความสำเร็จ ในหน้าที่การงานได้ง่ายยิ่งขึ้น

7.ไม่ซุบซิบนินทา

การซุบซิบนินทา ในที่ทำงาน เป็นเรื่องที่ไม่ควรทำอย่างยิ่ง

เพราะนอกจากจะทำให้คุณ เสียเวลาในการทำงานแล้ว

คงไม่มีใครเคารพนับถือ คนที่ปล่อยข่าวลือ และพูดจาให้ร้ ายผู้อื่น

กล่าวคือหากคุณไม่ให้ความเคารพนับถือผู้อื่น

คุณก็จะไม่ได้รับความน่าเชื่อถือ เช่น เดียวกัน ดังนั้นคุณจึงไม่ควร

จับกลุ่มซุบซิบนินทา ในที่ทำงาน เพราะสิ่งนี้จะส่งผลต่อความน่าเชื่อถือ

และภาพลักษณ์ในตัวคุณ

8.ไม่บังคับหรือควบคุมคนอื่น

การประสบความสำเร็จ ในหน้าที่การงาน ไม่ได้เกิดจากความสามารถ

แต่เพียงอย่างเดียว กล่าวคือหากคุณได้งาน แต่ไม่ได้ใจคน

คุณก็ไม่มีทางที่จะบรรลุเป้าหมายได้ การทำงานที่ดีคือ

การคิดถึงเรื่องงาน พร้อมๆกับจิตใจของผู้ร่วมงานในทางกลับกัน

หากคุณใช้วิธีการบังคับ เพื่อนร่วมงานให้ทำอย่างที่ใจคุณต้องการ

คุณก็จะไม่ได้รับความร่วมมือใดอย่างเต็มที่ ดังนั้นคุณไม่ควรบังคับ

หรือควบคุมคนอื่น ให้ยึดหลักเอาใจเขา มาใส่ใจเรา

มอบหมายงาน ให้คนในทีมอย่างเหมาะสม และเมื่อเพื่อนร่วมงาน

มีปัญหา คุณก็ควรช่วยเหลือ อย่างสุดความสามารถ

ขอขอบคุณ learninghubthailand

Load More Related Articles
Load More By admin01 admin01
Load More In ข้อคิด

Check Also

เขียนไว้ดีมาก เมื่ออ่ านจบ คุณจะรักตัวเองเห็นค่าตัวเองมากขึ้น

คือเรื่องมันมีอยู่ว่า…เด็กวัยรุ่นคนหนึ่งมักจะชอบบ่นกับใครๆ เสมอว่าตนเองนั้น ช่างเป็นคนที่อ…