Home ข้อคิด 7 ลักษณะคนเก่ง ที่มักแอบอยู่ในที่ทำงาน ไม่ค่อยแสดงออก

7 ลักษณะคนเก่ง ที่มักแอบอยู่ในที่ทำงาน ไม่ค่อยแสดงออก

1.ปรับตัวได้ดีในทุกช่วงเวลา

หมายถึงคนที่สามารถ ทำงานกับคนอื่นได้ แบบที่รู้วิธีการปรับตัว กับสภาพแวดล้อมเหล่านั้น

ทั้งยังเต็มใจ ที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ และยังรับมือกับความเปลี่ยนแปลงได้

แบบที่ไม่กังวัลต่อหน้าที่ ที่อาจเพิ่มขึ้นนั้น ซึ่งคนที่ปรับตัวได้ดีจะประสบความสำเร็จ

ได้เร็วกว่าคนที่อยู่แต่สภาพแวดล้อมเดิมๆกับงานเดิมๆ

2.เป็นคนมีความมุ่งมั่น

คนที่แสดงออก ถึงความมุ่งมั่นมีการวางเป้าหมาย ในการทำงานชัดเจนไม่ย่อท้อ

ต่ออุปสรรคในการทำงาน ทั้งยังแสดงออกให้เห็นถึงความพย าย าม

ที่จะทำให้งานประสบความสำเร็จได้ หากงานมีปัญหา ก็พย าย ามหาทางแก้ไข

และเวลาที่ได้รับมอบหมายงานให้ แล้วมักจะไม่ทำให้เจ้านายผิดหวัง

3.การมีทัศนคติที่ดี

คือคนที่มองโลกในแง่ดี มองเห็นโอกาสอยู่เสมอ เข้าใจผู้อื่นดี ส่วนใหญ่เวลาทำงาน

คนกลุ่มนี้จะทำได้ดีมากกว่าคนที่มีทัศนคติด้านลบๆ เพราะจากการมีใจที่เปิดกว้าง

ไม่ตั้งแง่ก่อนทำ ไม่ค่อยมีปัญหาขัดแย้งกับใคร ยินดีช่วยเหลือ

เพื่อนร่วมงานอย่างเต็มใจ เปิดใจยอมรับในสิ่งที่ไม่ถูกต้อง

และยินดีแก้ไขให้ถูกต้อง

4.ความคิดเป็นเลิศ

คือคนที่มีความคิดสร้างสรรค์ ในการแก้ไขปัญหา หรือคิดริเริ่มสิ่งใหม่ๆ

ที่สามารถนำพาองค์กร ให้เติบโตไปสู่ความสำเร็จที่มากขึ้นได้

แต่หากคิดอยู่แต่ในกรอบเดิมๆ คุณก็จะไม่ใช่คนพิเศษที่องค์กรต้องการอีกต่อไป

5.การมีความรับผิดชอบ

เพราะมันเป็นเรื่องที่สำคัญมาก เพราะถ้าได้รับมอบหมายงานมาแล้ว ก็ทำให้สำเร็จ

ดังนั้นถ้าได้รับมอบหมายงานอย่างใดอย่างนึง คุณควรรับผิดชอบตัวเอง

ทำงานได้โดยไม่ต้องให้หัวหน้ามาคอยกำกับหรือคอยตามงาน

6.ทำมากกว่าที่สั่ง

เพราะคนประเภทนี้ จะมีความรอบคอบนำเสนอผลงานได้มากกว่าที่ได้รับมอบหมาย

ไม่จำเป็นต้องทำงานซ้ำหลายครั้ง หรือต้องให้สั่งหลายๆรอบเช่นหัวหน้า

ให้ไปดูว่า มีลูกแมวที่เพิ่งคลอดออกมากี่ตัว ถ้าไม่มีคุณสมบัติในข้อนี้

ก็จะนับแค่จำนวนแล้วมาบอกแค่นั้น แต่คนที่มีคุณสมบัตินี้

จะนับจำนวนและสามารถ บอกลักษณะของลูกแมวแต่ละตัวได้ด้วย

7.การทำงานเป็นทีม

แม้คุณเป็นคนที่เรียนเก่ง มีความสามารถแต่เมื่อไม่มีทักษะ

ในการทำงานเป็นทีมแล้วล่ะก็ จะไม่สามารถทำงานร่วมกับคนอื่นได้

ฉะนั้นการที่จะทำงานให้สำเร็จลุล่วง บางทีมันจำเป็นต้องมีทีมที่ดี

เพื่อช่วยให้ผลงานออกมาดี แม้ในบางครั้งการทำงานคนเดียว

จะทำให้ออกมาในรูปแบบที่คิดไว้ก็ตาม แต่การทำงานเป็นทีม

ยังมีความสำคัญกับทุกองค์กรอยู่ดี เมื่อคุณมีคุณสมบัติครบทั้งหมดนี้

ไม่ว่าคุณจะไปสมัครงานที่ใด จากเดิมที่องค์กรต้อง

เป็นฝ่ายเลือกคุณ แต่คุณเองจะกลายเป็นฝ่ายที่สามารถ

เลือกองค์กรได้เช่นกันนะ

ขอขอบคุณjobbkk

Load More Related Articles
Load More By admin01 admin01
Load More In ข้อคิด

Check Also

10 แบบอย่าง ควรเป็นพ่อแม่ที่ดี ที่ควรทำเป็นแบบอย่างให้ลูกเห็น

อะไรก็ตามที่พ่อแม่ทำ มันส่งผลต่อเจ้าตัวน้อยเสมอนะ แม้สิ่งเล็กๆ ที่พ่อแม่คิดไม่ถึงก็ตาม ลูก…