Home ข้อคิด 7 ลักษณะคนเก่ง (จริง) ไปทำงานที่ไหนก็มีแต่คนชม

7 ลักษณะคนเก่ง (จริง) ไปทำงานที่ไหนก็มีแต่คนชม

1.มีทัศนคติในเชิงบวก

คนที่มองโลกในแง่ดี จะมองเห็นโอกาสอยู่เสมอ ทั้งยังเข้าใจผู้อื่นได้เป็นอย่างดี

ส่วนใหญ่เวลาทำงาน คนกลุ่มนี้จะทำได้ดีกว่าคนที่มีทัศนคติในเชิงลบ

เพราะเนื่องจากมีใจเปิดกว้าง ไม่ค่อยมีปัญหากับใคร และยินดีช่วยเหลือ

เพื่อนร่วมงาน ด้วยความเต็มใจ เปิดใจยอมรับ ในสิ่งที่ไม่ถูกต้อง

และยินดีแก้ไขให้ถูก

2.มีความมุ่งมั่นมานะอดทน

เพราะคนที่แสดงออก ถึงความมุ่งมั่น ไม่ย่อท้อต่อปัญหาอุปสรรคต่างๆ

ในการทำงาน แล้วแสดงออกให้เห็นถึงความพย าย าม ที่จะทำให้งาน

ประสบความสำเร็จ คนประเภทนี้เมื่อได้รับมอบหมายงานแล้ว

มักจะไม่ทำให้เจ้านายผิดหวังเลย

3.ปรับตัวได้ดีเข้ากับสภาพแวดล้อมต่างๆได้

คนที่สามารถทำงานกับคนอื่นได้ รู้วิธีการปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อม

สามารถรับมือกับความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นได้ โดยไม่กังวัลต่อหน้าที่

ที่อาจเพิ่มขึ้น ซึ่งคนที่ปรับตัวได้ดี จะประสบความสำเร็จได้เร็วกว่า

ผู้ที่อยู่แต่แวดล้อมเดิมๆ

4.การที่มีความรับผิดชอบ

ความรับผิดชอบ คือเรื่องที่สำคัญมาก แก่องค์กรเพราะถ้าได้รับมอบหมายงานมาแล้ว

ก็ทำให้สำเร็จดังนั้นถ้าได้รับมอบหมาย คุณควรรับผิดชอบตัวเอง โดยทำงานได้

แบบไม่ต้องให้หัวหน้ามาดูแลหรือคอยตามทวงงาน

5.ความคิดเป็นเลิศ

หมายถึงคนที่มีความคิดสร้างสรรค์ ในการแก้ไขปัญหา ที่สามารถนำพาองค์กร

ให้เติบโตไปสู่ความสำเร็จที่มากขึ้นได้ไม่ยาก แต่หากคิดอยู่แต่ในกรอบเดิมๆ

คุณก็จะไม่ใช่คนพิเศษที่องค์กรเขาต้องการหรอก

6.ต้องทำมากกว่าที่สั่ง

คนประเภทนี้จะมีความรอบคอบ ทำงานหรือนำเสนอผลงานได้มากกว่าที่ได้รับมอบหมาย

ไม่จำเป็นต้องให้สั่งหลายรอบ เช่น หัวหน้าให้ไปดูว่า มีลูกแมวที่เพิ่งคลอดมากี่ตัว

ถ้าไม่มีคุณสมบัตินี้ ก็จะนับแค่จำนวนแล้วมาแต่คนที่มีคุณสมบัตินี้

จะนับจำนวนแล้วบอกลักษณะ ของลูกแมวแต่ละตัวได้ด้วยนะ

7.การทำงานเป็นทีมสำคัญมาก

แม้คนที่เรียนเก่ง มีความสามารถแต่ถ้าไม่มีทักษะ ในการทำงาน เป็นทีมนั้น

ไม่สามารถทำงานร่วมกับคนอื่นได้ คนแบบนี้อาจสร้างความ ถดถอยให้แก่องค์กรได้

ฉะนั้นการที่จะทำงานให้สำเร็จลุล่วงไปได้ อย่างที่คิดนั้นบางครั้งจำเป็นต้องมีทีมที่ดี

เพื่อผลงานที่ดี แม้ในบางครั้งการทำงานคนเดียว จะทำให้เกิดผลงาน

ออกมาในรูปแบบที่คิดไว้ แต่ว่าการทำงานเป็นทีม ก็ยังมีความสำคัญเสมอ

เพราะความสำเร็จขององค์กร มันอยู่กับทุกคนในองค์กรเสมอ

สำคัญเลยไม่ว่า คุณจะไปสมัครงานที่ไหน เมื่อคุณมีคุณสมบัติมากพอ

คุณจะเป็นฝ่ายเลือกองค์กรเองได้ หากคุณมีคุณสมบัติครบทั้ ง7 ข้อนี้

ไม่ว่าคุณจะไปสมัครงานที่ไหน จากเดิมที่องค์กรต้องเป็นฝ่ายเลือกคุณ

คุณจะกลายเป็นฝ่ายที่สามารถ เลือกองค์กรได้อย่างแน่นอนครับ

ขอบคุณ: jobbkk

Load More Related Articles
Load More By admin01 admin01
Load More In ข้อคิด

Check Also

พฤติกร รม 10 แบบ ของคนที่ดูมีแน้วโน้มว่าฉลาดกว่าคนอื่น มีอนาคตการงานที่ดี

ลึกๆแล้ว เราเชื่อว่าเพื่อนๆทุกคน มีความฉลาดอยู่ในตนเองแต่บางครั้ง เราก็เอาออกมาใช้ไม่เป็น …