Home ข้อคิด 7 ลักษณะของคนเก่ง คนฉลาดในที่ทำงาน

7 ลักษณะของคนเก่ง คนฉลาดในที่ทำงาน

1.มีความมุ่งมั่น

คนที่แสดงออก ถึงความมุ่งมั่น มีการวางเป้าหมายในการทำงาน ไม่ย่อท้อต่อปัญหาและอุปสรรคใ

นการทำงานและแสดงออกให้เห็นถึงความพย าย าม ที่จะทำให้งานประสบความสำเร็จ

ถ้างานมีปัญหา ก็พย าย ามหาทางแก้ไขปัญหาให้ได้ คนประเภทนี้ เวลาที่ได้รับมอบหมายงาน

แล้วมักจะไม่ทำให้เจ้านายผิดหวัง

2.ปรับตัวได้ดี

หมายถึงคนที่สามารถทำงานกับคนอื่น ได้รู้วิธีการปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อม เต็มใจที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่

สามารถรับมือกับความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นได้ โดยไม่กังวัลต่อหน้าที่ ที่อาจเพิ่มขึ้น มีความท้าทายต่ออุปสรรค

และความผิดพลาดต่างๆ ซึ่งคนที่ปรับตัวได้ดี จะประสบความสำเร็จได้เร็วกว่าคนที่อยู่แต่สภาพแวดล้อมเดิมๆ

3.ความคิดเป็นเลิศ

หมายถึงคนที่มีความคิดสร้างสรรค์ในการแก้ไขปัญหา และริเริ่มสิ่งใหม่ๆ

ที่สามารถนำพาองค์กรให้เติบโต ไปสู่ความสำเร็จที่มากขึ้นได้ อย่างไม่สิ้นสุด

แต่ถ้าคิดอยู่แต่ในกรอบแบบเดิมๆ คุณก็จะไม่ใช่คนพิเศษที่องค์กรต้องการ

4.ทำมากกว่าที่สั่ง

คนประเภทนี้ จะมีความรอบคอบ จะทำงานหรือนำเสนอผลงานได้มากกว่าที่ได้รับมอบหมาย

ไม่จำเป็นต้องทำงานซ้ำหลายครั้ง หรือต้องให้สั่งหลายรอบ เช่นหัวหน้าให้ไปดูว่า มีลูกแมวที่เพิ่งคลอดออกมากี่ตัว

หากไม่มีคุณสมบัติในข้อนี้ ก็จะนับแค่จำนวนแล้วมารายงาน แต่คนที่มีคุณสมบัตินี้ จะนับจำนวน

และสามารถบอกลักษณะของลูกแมวแต่ละตัวได้อีกด้วย

5.มีความรับผิดชอบ

ความรับผิดชอบเป็นเรื่องที่สำคัญมาก สำหรับองค์กร เพราะหากได้รับมอบหมายงานมาแล้ว

ก็ทำให้สำเร็จ ฉะนั้นหากได้รับมอบหมายงานอย่างใดอย่างหนึ่ง คุณควรรับผิดชอบตัวเอง

ทำงานได้โดยไม่ต้องให้หัวหน้ามาคอยควบคุมหรือคอยตามทวงงาน

6.มีทัศนคติที่ดี

หมายถึงคนที่มองโลกในแง่ดี มองเห็นโอกาสอยู่เสมอ และเข้าใจผู้อื่นได้เป็นอย่างดี

ส่วนใหญ่เวลาทำงาน คนกลุ่มนี้จะทำได้ดีกว่าคนที่มีทัศนคติด้านลบ เนื่องจากมีใจเปิดกว้าง

ไม่ตั้งแง่ก่อนทำ ไม่ค่อยมีปัญหาขัดแย้งกับใคร และยินดีช่วยเหลือเพื่อนร่วมงานด้วยความเต็มใจ

สามารถประสานงานต่างๆได้เป็นอย่างดี เปิดใจยอมรับในสิ่งที่ไม่ถูกต้องและยินดีแก้ไขให้ถูกต้อง

7.ทำงานเป็นทีม

ต่อให้คุณเป็นคนที่เรียนเก่ง มีความสามารถแต่ถ้าขาดทักษะในการทำงานเป็นทีม ไม่สามารถทำงาน

ร่วมกับคนอื่นได้ แทนที่จะสร้างความก้าวหน้าอาจสร้างความถดถอยให้แก่องค์กรได้ ดังนั้นการที่จะทำงาน

ให้สำเร็จลุล่วง บางครั้งจำเป็นต้องมีทีมที่ดี เพื่อช่วยให้ผลงานออกมาดี ถึงแม้ในบางครั้ง

การทำงานคนเดียวจะทำให้เกิดผลงานออกมาในรูปแบบที่คิดไว้ก็ตาม

แต่การทำงานเป็นทีม ก็ยังมีความสำคัญกับทุกองค์กรอยู่ดี เพราะความสำเร็จขององค์กร

ขึ้นอยู่กับทุกคนในองค์กร หากคุณมีคุณสมบัติครบทั้ง 7 ข้อนี้ ไม่ว่าคุณจะไปสมัครงานที่ไหน

จากเดิมที่องค์กรต้องเป็นฝ่ายเลือกคุณ คุณจะกลายเป็นฝ่ายที่สามารถ

เลือกองค์กรได้อย่างแน่นอนครับ

ขอขอบคุณ jobbkk

Load More Related Articles
Load More By admin01 admin01
Load More In ข้อคิด

Check Also

12 สัญญาณ เริ่มเตือนแล้วว่า ควรเริ่มหัดเก็บเงินได้แล้ว

1.และใครทำงานแบงค์ รีบมองหางานใหม่ก่อนที่จะถูกปลด เพราะระบบใหม่ของธนาคาร เน้นใช้แอพมากกว่า…