Home ข้อคิด 7 ข้อ ถ้าคุณอยากเป็นเถ้าแก่ ต้องเริ่มเรียนรู้ จากสิ่งเหล่านี้ก่อน

7 ข้อ ถ้าคุณอยากเป็นเถ้าแก่ ต้องเริ่มเรียนรู้ จากสิ่งเหล่านี้ก่อน

การมีธุรกิจหรือ กิจการของตัวเอง ดูเหมือนจะเป็นความใฝ่ฝันของ

ใครหลายคน เพราะในสังคมเราตอนนี้ มีตัวอย่างนักธุรกิจทั้งรุ่นใหม่

และรุ่นเก่าที่ประสบความสำเร็จ มาเป็นแรงบันดาลใจให้เห็นกันอยู่

บ่อยๆแต่การเริ่มทำธุรกิจ ก็ใช่จะเป็นเรื่องง่าย มีคนจำนวนไม่น้อย

ที่ตัดสินใจแล้วเกิดก้าวพลาดอย่างน่าเสียดาย ส่วนหนึ่งอาจเพราะเขาเหล่านั้น

ให้ความสนใจที่องค์ประกอบภาย นอกมากกว่าการใส่ใจองค์ประกอบภายใน

ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญและ ใกล้ตัวมากที่สุดนั่นคือ คุณสมบัติส่วนตัว

และในบทความนี้ เราขอนำเสนอ“7คุณสมบัติส่วนตัวที่ควรมี”สำหรับผู้ที่อย ากเริ่ม

กิจการตัวเองให้ประสบความสำเร็จ สิ่งที่คุณควรต้องสำรวจตัวเอง

ตามมาดูกันเลย

1.มีความรู้

แน่นอนว่าความรู้ คือคุณสมบัติพื้นฐานสำคัญที่สุด ที่ผู้ประกอบ

การทุกคนจำเป็นต้องมี เพราะความรู้ เปรียบเสมือนใบเบิกทางใน

การริเริ่มสร้างกิจการ ให้ประสบความสำเร็จ โดยความรู้ที่สำคัญ

ที่เจ้าของกิจการควรมีประกอบด้วย 2 ส่วน คือความรู้ทั่วไป

เกี่ยวกับการทำกิจการและความรู้เฉพาะทาง

เกี่ยวกับกิจการที่จะทำ

2.รู้จักตัวเอง

คุณสมบัติแรกที่เจ้าของกิจการควรมี คือ“การรู้จักตัวเอง”รู้ว่าแท้

จริงแล้วตัวเรา ต้องการอะไรในการทำธุรกิจ และการเข้าใจว่าตัวเอง

มีบุคลิกภาพและนิสัยอย่างไร เช่นบางคนวาดฝัน อย ากทำกิจการ

เกี่ยวกับทำบริษัทโฆษณา แต่กลับล้มเหลวอย่างไม่เป็นท่า

เพราะอุปนิสัยใจคอ เป็นคนอารมณ์ร้อนโกรธง่ายไม่เหมาะกับ

การวงการโฆษณา ซึ่งเราต้องคอยเอาใจลูกค้าตลอดเวลา

3.มีความกล้าและการเป็นผู้นำ

การจะเป็นเจ้าของกิจการ ที่ดูแลควบคุมทุกอย่างด้วยตัวเองนั้น

ความกล้าในเรื่องการตัดสินใจ ลงมือทำคือเป็นสิ่งสำคัญที่จะ

ผลักดันให้ธุรกิจของเรา เดินต่อไปข้างหน้าได้เร็ว และดีมากน้อย

แค่ไหนเพราะในโลกของธุรกิจ มีการแข่งขันสูงและมีการ

เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ผู้มีความกล้าเท่านั้น

จึงจะสามารถอยู่ รอดได้ในสนามธุรกิจ นอกจากนี้ความเป็นผู้นำ

ยังเป็นส่วนเสริม ที่ขาดไม่ได้เช่นกัน

เพราะสิ่งนี้จะช่วยให้ผู้ใต้บังคับบัญชา หรือผู้ร่วมธุรกิจเกิดความ

ศรัทธาและความน่าเชื่อถือ ซึ่งจะเป็นผลดีต่อระบบปกครอง

ภายในบริษัทและเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินกิจการในที่สุด

4.มีความคิดสร้างสรรค์

ธุรกิจในโลกนี้ แทบทุกประเภทล้วนมีสิ่งที่คล้ายกัน

ดังนั้นคนที่มี ความคิดสร้างสรรค์ในการต่อยอด

หรือทดลองอะไรใหม่ๆจึงได้ เปรียบในการเริ่มสร้างกิจการ

เพื่อเพิ่มความน่าสนใจให้กับธุรกิจ

5.รักในสิ่งที่ทำ

ความรักในสิ่งที่ทำ จะเป็นดั่งเชื้อเพลิง ที่ช่วยให้เจ้าของ

กิจการพย าย ามศึกษา หาความรู้ เพื่อนำมาพัฒนาสร้างสรรค์

ต่อยอดกิจการของตนเอง ให้ออกมาดีที่สุด โดยปราศจากความเหน็ดเหนื่อย

และเบื่อหน่ายซึ่งเป็นอุปสรรค สำคัญที่ทำให้กิจการไม่อาจเจริญก้าวหน้า

6.ความมุ่งมั่นและอดทน

กิจการที่ล้มเหลวจำนวนมาก มักมีสาเหตุมาจากการขาดควาพย าย าม

และอดทนของตัวเจ้าของกิจการเอง หลายครั้งเราอาจ ต้องอาศัยความพย าย าม

อดทนมากเป็นพิเศษ อาทิการขา ยงานให้ลูกค้า การขา ยสินค้าและบริการให้ผู้บริโภค

หากปราศจากซึ่งความอดทนแล้วละก็ สิ่งต่างๆเหล่านี้การทำ

ธุรกิจใดๆก็คงเป็นเรื่องย ากที่จะประสบความสำเร็จ

7.มีวิสัยทัศน์และไหวพริบ

ธุรกิจคือการช่วงชิงความได้เปรียบ และแข่งขันกันอยู่ตลอด

เวลาคุณสมบัติ เรื่องไหวพริบ และปฏิภาณของเจ้าของกิจการ

จึงเป็นสิ่งสำคัญ ที่จำเป็นต้องมี คนที่มีไหวพริบ มีวิสัยทัศน์และช่างสังเกต

จะรู้ก่อนว่าเวลาไหนคือโอกาสเปิดเกมรุก ตลาดหรือเมื่อไหร่

ที่มีโอกาสเสียเปรียบต่อคู่แข่ง

Load More Related Articles
Load More By admin01 admin01
Load More In ข้อคิด

Check Also

5 เหตุผลที่ทำไมพ่อแม่ยุคใหม่ ไม่สอนให้ลูกต้องเรียนเก่งอ ย่ างเดียว

พ่อแม่ทุกคน ก็หวังเล็กๆว่าลูกของเรานั้น จะต้องเป็นเด็กที่สมบูรณ์ และเพรียบพร้อมในทุกๆสิ่ง …