Home ข้อคิด 9ข้อ ให้ไปคิดเตือนว่า อย่าเป็นคนใจดีเกินไป จนตัวเองลำบากเลยนะ

9ข้อ ให้ไปคิดเตือนว่า อย่าเป็นคนใจดีเกินไป จนตัวเองลำบากเลยนะ

มุมร้า ยๆของการเป็นคน ชอบช่วยเหลือคนอื่นมากเกินไป

จนย้อนกลับมาทำร้ ายตัวเราเองและคนใกล้ชิด

1.ตกที่นั่งลำบาก

เพราะความที่เป็นคนมีจิตใจดีเกินไป จึงมักหยิบยื่น

ความช่วยเหลือให้คนอื่นอยู่บ่อยครั้ง จนลืมมอง

ความเป็นจริงหลายอย่างไปว่า

ข้อเสียของการได้มอบความช่วยเหลือ

อาจเป็นสิ่งที่ย้อนกลับมาทำร้ ายตัวเอง

และคนใกล้ชิดได้โดยการนำพาทุกคน

ไปตกอยู่ในที่นั่งลำบาก และไร้ซึ่งการหลีกเลี่ยง

หรือหลบหนีอะไรได้พ้น

2.คอยแก้ปัญหาทั้งที่ไม่ได้มีส่วนได้เสีย

ในบางครั้ง ความใจดีก็ทำให้เรา ต้องกลายมาเป็น

คนที่คอยนั่งแก้ไขปัญหาให้กับคนอื่น ทั้งที่ตัวเอง

ต่างก็ไม่ได้มีส่วนได้หรือส่วนเสีย

ให้กับเรื่องราวเหล่านั้นเลย

3.ทำให้จิตใจหม่นหมองวิตกกังวล

ความใจดี อาจทำให้บางคน เกิดความเกรงกลัวว่า

คนอื่นจะรู้สึกไม่พอใจ หากช่วยเหลือคนเหล่านั้นได้ไม่ดีพอ

ซึ่งก็ถือเป็นอีกหนึ่งความคิด ที่สามารถย้อนกลับ

มาทำร้ ายตัวเองเอาได้ง่ายๆ นอกจากจะต้องมาแบกรับ

ภาระปัญหาของคนอื่นแล้ว ยังต้องมาคอยหวาดระแวงว่า

ใครจะเกิดความรู้สึกไม่พอใจขึ้นมาอีก

4.เก็บการกระทำของคนอื่นมาคิดมาก

แง่ร้ ายของการเป็นคนใจดี คือมักกลาย

เป็นคนที่ชอบนำคำพูด รวมถึงการกระทำ

ของคนรอบข้างมาคิดมากจนเกิดเป็นความทุกข์

และมักเป็นความคิด ที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้

เพราะด้วยพื้นฐานที่มีความใจดี จึงทำให้

เก็บการกระทำของคนอื่นมาคิดเล็ก คิดน้อยอยู่เสมอ

5.ต้องตกอยู่ในสถานการณ์กลืนไม่เข้าคายไม่ออก

หลายครั้ง ที่นำตัวเองเข้าไปยืน

อยู่ในสถานการณ์ที่กลืนไม่เข้าคายไม่ออก

เพราะไม่สามารถ บอกปัดหรือปฏิเสธ

ความช่วยเหลือได้ ทำให้รู้สึกอึดอัดและลำบากใจ

6.ห่วงแต่ความลำบากของคนอื่นจนลืมตัวเอง

บุคคลประเภทนี้ มักจะเป็นผู้ที่ไม่สามารถ

ทนเห็นความลำบากที่เกิดขึ้น กับคนอื่นได้

คนใจดีบางคน จึงมักห่วง แต่ความลำบาก

ของคนไกลตัว มากกว่าที่จะมองเห็น

ความรู้สึกของคนใกล้ตัว กลายเป็นว่า

เขาลืมนึกถึงตนเองและครอบครัวไป

7.กลายเป็นคนใจร้า ยเพราะการตอบปฏิเสธแค่ครั้งเดียว

ข้อเสียของความใจดี ที่มักจะไม่ค่อยได้ตอบปฏิเสธใคร

เมื่อถูกขอความช่วยเหลือ จนบางครั้ง หากสถานการณ์

รอบข้างบีบบังคับ ให้ตอบปัดการช่วยเหลือ

ก็อาจทำให้ถูกคนอื่น มองว่าใจร้ ายได้

ทั้งที่เพิ่งเคยปฏิเสธไปเพียงครั้งเดียวเท่านั้น

8.เสียความรู้สึกเมื่อหมดประโยชน์

คนบางประเภท ก็ชอบเข้ามาวนเวียน

อยู่ในชีวิต เพื่อหวังเอาผลประโยชน์

จากความใจดีที่มีอยู่ จนสุดท้าย

เมื่อหมดผลประโยชน์ ก็หมดความสำคัญ

และอาจทำให้เราต้องเสียความรู้สึก

9.ตกอยู่ท่ามกลางคนที่ทำอะไรไม่เป็น

ด้วยความที่คุณช่วยเหลือเขาทุกอย่าง

เขาจึงคอยแต่จะให้คุณช่วย

พวกเขาจะกลายเป็นคน

ที่ไม่มีความรับผิดชอบ ไม่รู้จักหน้าที่ตนเอง

ทั้งหมดนี้ อาจมีจุดเริ่มต้นเล็กๆ

จากการที่คุณ ชอบช่วยเหลือเขาก็เป็นได้

ฉะนั้นปล่อยให้เขาได้ลองทำเอง

ล้มเองเจ็บเองบ้าง เขาจะได้เก่งขึ้นยังไงล่ะ

Load More Related Articles
Load More By admin01 admin01
Load More In ข้อคิด

Check Also

เขียนไว้ดีมาก เมื่ออ่ านจบ คุณจะรักตัวเองเห็นค่าตัวเองมากขึ้น

คือเรื่องมันมีอยู่ว่า…เด็กวัยรุ่นคนหนึ่งมักจะชอบบ่นกับใครๆ เสมอว่าตนเองนั้น ช่างเป็นคนที่อ…