Home ข้อคิด 6 พฤติก รรมการใช้เงิน “แบบไม่มีอนาคต” คงได้ลำบากต่อไป

6 พฤติก รรมการใช้เงิน “แบบไม่มีอนาคต” คงได้ลำบากต่อไป

1.ไม่รู้ว่าตัวเองมีเงิ นสดเท่าไหร่

ได้เ งินมาเท่าไหร่ ก็ใช้ไปเท่าที่มี

เงิ นหมดก็เบิกธนาคารออกมาใช้อยู่เรื่อยๆ

ไม่มีการกันเ งินไว้เป็นก้อน เป็นประเภทว่า

ประเภทไหนใช้ได้เมื่อไร พูดง่ายๆ

คือไม่เคยทำบัญชีรายรับรายจ่ายของตนเอง

อย่างเป็นกิจจะลักษณะ

2.รายได้ต่ำแต่มีรสนิยมสูง

คนประเภทนี้ คือพวกที่ชอบใช้จ่ายเงิ นเกินตัว

จนแต่ไม่เจียม เวลาได้เ งินมา ก็คิดถึงแต่เรื่อง

จะใช้เ งินอย่างไร จนหมดไม่เหลือเก็บ

แถมยังเหนียวหนี้ โดยเฉพาะหนี้บัตรเครดิต

ที่มักประวิงเวลาตัวเอง ด้วยการทยอยจ่าย

แต่จ่ายหนี้ขั้นต่ำ ทำให้ต้องเสียค่าดอ กเบี้ย

และค่าธรรมเนียม ทบต้นหลายตลบ

กว่าจะรู้ตัว ก็หมดทั้งบัญชี ไม่มีเหลือให้เบิก

คราวนี้ละ ต้องกู้หนี้ยืมสิน ให้เสียดอ กเบี้ยหนักขึ้นไปอีก

3.บริหารเ งินแบบไม่มีความรู้

เห็นใครเขาฮิตอะไร ก็แห่ไปลงทุนตามเขา

ซื้อทอง ซื้อหุ้น แบบไม่เคยทำการบ้าน

วันๆก็เอาแต่ตามกระแส โดยไม่สนใจศึกษา

หาความรู้ด้วยตนเอง รวมทั้งไม่มีการจัดสรร

สินทรัพย์ที่ดี พอซึ่งเป็นหัวใจสำคัญ ในการเพิ่มพูนความมั่งคั่ง

สำหรับใคร ที่มีพฤติกร รม การใช้จ่ายเงิ น

แบบข้างต้นอยู่ ควรเปลี่ยนพฤติกร รมแย่ๆ

ตั้งแต่ตอนนี้เป็นต้นไป และหันมาใส่ใจ

ในเรื่องของการใช้เงิ น อย่างมีสติชาญฉลาด

จะทำให้เรามีเงิ นเก็บ ไว้ใช้ใยย ามจำเป็น

อย่างแน่นอน และนี่คือวิถี แห่งกินอยู่

เป็น 360 องศา แห่งการใช้ชีวิต

4.ไม่วางแผนการเ งิน

การมีเป้าหมายทางการเงิ น จำเป็นต้องวางไว้

ทั้งเป้าหมาย ในระยะสั้น และระยะย าว

คนที่ไม่วางแผน จึงมักจะพบว่าตัวเอง

มักมีเรื่องเร่งด่วนอื่นโผล่มาก่อนถึงเป้าหมาย

เป็นระยะๆ ระหว่างการออม เช่น อย ากซื้อรถ

เพราะต้องย้ายที่ทำงานใหม่ เดินทางไกล

และเดินทางลำบากกว่าเดิม, อย ากได้สมาร์ตโฟนรุ่นใหม่

ที่เห็นในโฆษณา หรือแม้แต่อย ากต่อเติมห้องนอนฯลฯ

สิ่งเหล่านี้ ที่ไม่ได้อยู่ในแผน จะทำให้เราหยุดออม

สำหรับเป้าหมายวัยเกษียณ แล้วหันไปจ่าย

เพื่อเรื่องอื่นๆ ที่คิดว่า สำคัญกว่า และไม่ได้อยู่ในแผนไว้แต่แรก

จนทำให้การออม สำหรับเป้าหมายหลัก

ลดระดับความเข้มข้นลงไปจากความต้องการ

5.ใช้จ่ายแบบไม่รอบคอบ

บางคนประมาท เพราะคิดว่า

ตัวเองมีหลักประกันในอนาคต เช่น

คิดว่า ยังมีเงิ นจากกองทุน ประกันสังคม กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

หรือกองทุน บำเหน็จบำนาญ ข้าราชการฯลฯ สำรองอยู่เสมอ

โดยหลงลืมไปว่า รายได้จากกองทุนเหล่านี้

พอถึงเวลาเข้าจริงๆ ก็ไม่เพียงพอ สำหรับค่าใช้จ่ายหลังเกษียณ

หรือเหตุฉุกเฉิน ที่อาจจะเกิดขึ้นได้

จากความเจ็บไข้ได้ป่วย ที่ไม่ได้คาดคิดไว้ก่อน

6.ก่อหนี้ไว้จนเกินตัว

เพราะเป็นหนี้ จึงเป็นเหตุให้ ต้องเอาเงิ น

ที่จะได้มาในอนาคต ไปหักหนี้ ที่ก่อไว้เช่น

ปล่อยให้ตัวเองเป็นหนี้บัตรเครดิต ทับถม

จนต้องกู้เงิ นจากกองทุน สำรองเลี้ยงชีพ

หรือเงิ นจากกองทุน บำเหน็จบำนาญ

เงิ นจากประกันชีวิต จนท้ายที่สุด

ไม่มีเงิ นเหลือ ไว้ใช้จ่ายเมื่อเกษียณ

ที่มา: บทคัดย่อจากหนังสือยิ่งจ่ายยิ่งรวย

Load More Related Articles
Load More By admin01 admin01
Load More In ข้อคิด

Check Also

สังเกตไหม ทำไมคนที่ฉลาด เขาเลือกใส่เสื้อผ้าแบบเดิมๆบ่อยๆ

1.ประหยัดเวลาในการเลือกเสื้อผ้า เหตุผลที่ชัดเจนที่สุด จากการแต่งตัวเหมือนเดิมทุกวัน คือช่ว…