Home ข้อคิด 6 ข้อที่เตือนว่า ทำไมเรา..”ควรวางแผนเรื่องการใช้เงินอย่างระมัดระวัง

6 ข้อที่เตือนว่า ทำไมเรา..”ควรวางแผนเรื่องการใช้เงินอย่างระมัดระวัง

การวางแผนทางการเ งิน คือการบริหารจัดการ รายรับรายจ่าย

และเ งินเก็บอย่างเป็นระบบ มีความสอดคล้องลงตัว จึงนับเป็นสิ่ง

ที่จะช่วยให้สามารถควบคุมสถานะ ทางการเงิ นได้เป็นอย่างดีทั้งนี้

หากขาดซึ่งการการวางแผนด้านการเ งิน และใช้จ่ายอย่างไม่เป็นระบบ

ระเบียบ ผลก็ย่อมตกอยู่ ในทางตรงกันข้าม สำหรับวันนี้ เพื่อเป็นการ

ให้แง่คิดเตือนใจ สำหรับท่านที่กำลังรู้สึกว่า ตนเองไม่เคยวางแผน

การใช้จ่ายเลย จึงขอนำเสนอ 6 ข้อเสียของการไม่วางแผนทางการเ งิน

เพื่อให้ทุกท่านรู้จักระมัดระวัง ในเรื่องของการใช้จ่าย และรีบปรับปรุง

พฤติกร รมการใช้จ่าย ได้อย่างทันท่วงที ขอเชิญไปติดตามกันครับ

1.รายได้สูญเปล่าอย่างไร้ประโยชน์

ดังเป็นที่ทราบดีว่า รายได้นั้นเป็นสิ่งที่กว่าจะได้มา ก็ต้องแลกด้วย

ทั้งเวลากำลังกาย และกำลังความคิด ดังนั้นถ้าหากลงทุน

ลงแรงด้วยความเหนื่อยย าก แต่กลับไม่รู้จักวางแผนการใช้จ่าย

ก็ย่อมจะต้องนับเป็นเรื่องน่าเสียดาย เพราะจะทำให้รายได้

ที่หามานั้น จำต้องสูญเปล่าไปอย่างไร้ซึ่งประโยชน์

ไม่ว่าจะเป็นการใช้จ่าย ไปกับสินค้าฟุ่มเฟือย ใช้จ่าย

ไปกับความบันเทิง ที่เกินความจำเป็น หรือใช้จ่ายไปกับสิ่ง

ล่อตาล่อใจ โดยไม่ทันได้คำนึงว่าแท้ที่จริงแล้ว ตนเอง

ต้องการมันหรือไม่ กว่าจะรู้สึกตัว ก็พบว่ารายได้

ที่อุตส่าห์ทุ่มเท เหนื่อยย ากในการแลกมานั้น ก็ได้สลายสิ้นไปเสียแล้ว

โดยไม่เกิดประโยชน์อะไรเลย

2.ไม่มีเงิ นเก็บ

การใช้จ่ายโดยไม่วางแผนทางการเงิ น นอกจากจะทำให้รายได้สูญเปล่าไป

อย่างไร้ประโยชน์ แล้วผลเสียสำคัญอีกประการหนึ่ง ก็คือจะทำให้ท่าน

ไม่มีเงิ นเก็บเพราะเมื่อมีรายได้ แทนที่จะนำรายได้นั้นมาแบ่งสันปันส่วนไว้

เป็นเงิ นเก็บเพื่อสำรองใช้ในย ามฉุกเฉิน ก็กลับใช้จ่ายไปเสียจนหมดสิ้น

ไม่เหลือเงิ นสำรอง เพื่อใช้ประกันความเสี่ยง หากเกิดเหตุ หรือจำต้องพบ

กับรายจ่ายอันไม่คาดคิด ทั้งยังไม่มีเ งินก้อนไว้ สำหรับลงทุนต่อยอด

หรือใช้สอย เมื่อถึงคราวที่ต้องการในอนาคตอีกด้วย

3.ทางลัดสู่ภาวะหนี้สิน

เมื่อไม่มีเงิ นเก็บ เพราะขาดการวางแผนทางการเ งินที่ดี ผลพวงประการถัดมา

ก็คือเรื่องของหนี้สิน เพราะถ้าหากถึงคราวเคราะห์ ที่ต้องพบกับรายจ่าย

อันไม่คาดคิด เช่น การเจ็บป่วย ที่จำเป็น ต้องใช้ค่ารักษาพย าบาล

ต้องซื้อหรือซ่อมแซมข้าวของเครื่องใช้ที่จำเป็นเร่งด่วน ก็เลี่ยงไม่ได้

ที่จะต้องหยิบยืม หรือกู้เงิ นจากแหล่งเงิ นต่างๆ ซึ่งจะต้องสูญสิ้นเงิ นทอง

ไปกับดอ กเบี้ย โดยไม่ได้ประโยชน์กลับคืน การไม่วางแผนทางการเงิ น

จึงนับเป็นทางลัดสู่ภาวะหนี้สิน โดยที่ไม่ควรจะเกิดขึ้นเลย

4.ไปไม่ถึงฝั่งฝัน

ผู้ที่มีรายได้ในช่วงแรกเริ่ม อาจมีความทะเยอทะย าน

ในการใช้จ่าย เพื่อแลกมาซึ่งสิ่งที่ต้องการ ไม่ว่าจะเป็นบ้าน รถ คอนโด

หรือข้าวของเครื่องใช้ อันมีมูลค่า อย่างไรก็ตามรายได้นั้น กลับไม่ใช่เพียงปัจจัยเดียว

ที่จะช่วยให้สามารถ ได้มาซึ่งสิ่งต่างๆได้ แต่ปัจจัยที่สำคัญยิ่งกว่า

นั้นคือเรื่องของการวางแผนทางการเ งิน แม้จะมีรายได้เข้ามาอย่างต่อเนื่อง

และรู้สึกว่าสักวัน จะสามารถซื้อหาสิ่งที่ต้องการได้ แต่ถ้าหากไร้

ซึ่งการวางแผนทางการเงิ น รายได้เหล่านั้น ก็ย่อมจะไม่ถูกแบ่งสันปันส่วน

และเก็บออมไว้อย่างมีวินัย จึงทำให้ไม่สามารถ ไขว่คว้าความใฝ่ฝัน

หรือสิ่งที่ต้องการได้เสียที และในบางครั้ง บางทีก็อาจเป็นได้แค่

เพียงความใฝ่ฝัน ที่ไม่ถูกสานต่อให้เป็นความจริง

5.ใช้เงิ นอย่างไม่มีอนาคต

การไม่วางแผนทางการเ งิน นับเป็นการใช้เ งินอย่างสะเปะสะปะ

ไม่มีระบบแบบแผนที่ควบคุมได้ ดังนั้นจึงทำให้สภาวะ ทางการเ งิน

ขาดความมั่นคง ไม่สามารถกำหนดได้ว่า ในแต่ละเดือน

จะต้องมีรายรับเท่าใด มีรายจ่ายเท่าใด และมีเ งินเก็บเท่าใด

จึงย ากที่จะกำหนดอนาคตได้ถึงแม้จะมีรายได้สูง

แต่ถ้าหากไร้ ซึ่งการวางแผนทางการเงิ นที่ดีแล้ว

เวลาก็ย่อมถูกใช้ไป อย่างสูญเปล่า ตั้งแต่ 1 เดือน 1 ปี

หรือ 10 ปี กว่าจะรู้สึกตัวอีกที ก็พบว่าตนเอง ยังไม่ได้เริ่มต้น

เก็บสะสมเงิ นทองเลยด้วย เหตุดังกล่าว จึงเรียกได้ว่า

การไม่วางแผนการเงิ นนั้น นับเป็นการใช้เ งิน

โดยไร้ซึ่งอนาคตอย่างแท้จริง

6.ไม่มีวันประสบความสำเร็จ

การวางแผนทางการเงิ น เป็นหัวใจสำคัญ ที่จะช่วยให้เรามุกคน

สามารถประสบความสำเร็จทางด้านการเงิ นได้ เพราะเมื่อสามารถ

ทราบถึงภาวะทางการเ งิน ทั้งรายรับรายจ่ายเงิ นคงเหลือ ตลอดจนความเสี่ยงต่างๆ

ก็ย่อมสามารถควบคุมได้โดยอิสระ ในทางกลับกัน ถ้าหากไร้ซึ่งการวางแผน

ทางการเงิ นแล้ว ความสำเร็จก็ย่อมเป็นสิ่งที่ไม่มีวันจะไขว่คว้ามาได้

หลังจากที่ได้ทราบถึงผลเสียของการไม่วางแผนทางการเงิ นกันไปแล้ว

ก็หวังว่าทุกท่านจะได้นำไปใช้ เป็นข้อคิดคติเตือนใจ และเล็งเห็นถึงประโยชน์

ความสำคัญของการวางแผน การเงิ นมากยิ่งขึ้นทั้งนี้ หลายท่านอาจเข้าใจว่า

การวางแผนทางการเ งิน เป็นเรื่องของผู้ที่มีรายได้สูง เช่น นักธุรกิจ

นักเล่นหุ้น หรือเจ้าของบริษัท ที่มีรายได้หลักแสน หลักล้าน แต่แท้ที่จริงแล้ว

การวางแผนทางการเงิ นนั้น นับเป็นเรื่องที่สำคัญ ซึ่งทุกคนสามารถ

นำมาใช้เพื่อควบคุมสถานะทางการเงิ นของตนเองได้ทั้งสิ้น ทั้งยังเป็นปัจจัยสำคัญ

ที่จะช่วยให้ทุกท่าน ก้าวไปสู่ความสำเร็จ ทางด้านการเงิ นได้ในที่สุด

ที่มา:sanook

Load More Related Articles
Load More By admin01 admin01
Load More In ข้อคิด

Check Also

เขียนไว้ดีมาก เมื่ออ่ านจบ คุณจะรักตัวเองเห็นค่าตัวเองมากขึ้น

คือเรื่องมันมีอยู่ว่า…เด็กวัยรุ่นคนหนึ่งมักจะชอบบ่นกับใครๆ เสมอว่าตนเองนั้น ช่างเป็นคนที่อ…