Home ข้อคิด 6 ข้อที่หลายคนมักชอบผิดพลาด จนทำให้ชีวิตวัยเกษียณ ลำบากยากแค้น

6 ข้อที่หลายคนมักชอบผิดพลาด จนทำให้ชีวิตวัยเกษียณ ลำบากยากแค้น

1.ไม่เก็บเงิ นให้มากขึ้นตามอายุ

เงิ นที่คุณสะสมไว้ สำหรับการเกษียณอายุ จำเป็นต้องเพิ่มขึ้น

มากกว่าตอนที่คุณทำงานใหม่ ยิ่งคุณทำงานมานาน

มีเ งินเดือนสูงขึ้น ก็ควรเก็บให้มากขึ้น ตามอายุของคุณ

เพราะหากมัวชะล่าใจ อาจทำให้เก็บเ งินได้ไม่พอใช้

แทนที่จะได้พักกลับต้องลำบากกว่าเดิม

2.ซื้อบ้านราคาสูงเกินกว่าที่จะจ่ายได้

เพราะว่าบ้านเป็นเงิ นก้อนโต และการซื้อบ้านราคาสูง

เกินกว่าที่จะผ่อนได้จึงเป็นเรื่องใหญ่ ถ้าคุณคำนวณแล้ว

ค่าใช้จ่ายต่างๆในชีวิตของคุณ สูงกว่าค่าเฉลี่ย ก็ถึงเวลาแล้ว

ที่ต้องลดรายจ่ายลง ต้องเข้าใจด้วยว่า

การย้ายที่อยู่มันเป็นเรื่องธรรมดา การเปลี่ยนมาอาศัย

อยู่ในบ้านที่ถูกลง ย่อมดีกว่าปล่อยให้ค่าบ้าน

กระทบการเงิ นของคุณ เงิ นที่เสียไป กับค่าที่อยู่อาศัยมากขึ้น

จะทำให้เงิ นเก็บหลังเกษียณของคุณลดน้อยลง

และหากเงิ นหลังเกษียณของคุณ ไม่พอใช้

ก็จะเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้คุณจมกองหนี้นั่นเอง

3.ล้อเล่นกับแผนเก็บเ งินหลังเกษียณ

ในตอนที่คุณมีอายุ 20-30 ปี อาจจะละเว้น

เงิ นสะสมเพื่อตอนเกษียณอายุได้ แต่ถ้าเข้าช่วงวัยกลางคน

คุณจะมาล้อเล่นกับเ งินสะสม เพื่อตอนเกษียณอายุไม่ได้นะ

อย่าใช้เ งินที่กันไว้ เพื่อตอนเกษียณอายุเด็ดขาด

เพราะคุณต้องมีเงิ นสดไว้เผื่อเหตุฉุกเฉินต่างๆ

4.ไม่ควบคุมค่าใช้จ่ายสำหรับลูกๆของคุณ

อย่าทุ่มทุนกับลูกจนเกินพอดี คุณควรพิจารณา

ค่าใช้จ่ายทุกๆด้านให้ถี่ถ้วน ทั้งค่าเล่าเรียนของลูก

ค่าคอร์สเรียนพิเศษ ค่าคอร์สกิจก รรมต่างๆ

ค่าเข้าค่ายวิชาการช่วงปิดเทอม และค่าใช้จ่าย

ช่วงเรียนมหาวิทย าลัย คุณต้องลดค่าใช้จ่าย

ให้ประหยัดที่สุด หรืออาจต้องตัดค่าใช้จ่ายบางอย่างออก

ไม่เช่นนั้น คุณอาจต้องทำงานหนักมากขึ้น

จนกระทบกับสุขภาพในวัยเกษียณ

5.ไม่ปรับแผนประกันชีวิต

อย่าลืมว่าประกันที่คุณเคยทำ เมื่ออายุ 20-30 ปี อาจไม่ใช่ประกัน

ที่เหมาะสมกับคุณแล้ว คุณต้องการประกัน ที่ครอบคลุมให้เหมาะสม

กับอายุรวม ทั้งการประกันเพื่อให้ครอบครัว ไม่ต้องมีปัญหาการเ งิน

หากวันหนึ่งคุณมีปัญหาสุขภาพ ต้องใช้ค่ารักษามากหรือเสี ยชี วิต

เรื่องนี้สำคัญอย่างยิ่ง โดยเฉพาะถ้าคุณเป็นคนเดียว

ที่ต้องทำงานหาเลี้ยงครอบครัว

6.ไม่รีบจัดการหนี้บัตรเครดิต

ในวัยนี้คุณไม่ควรใช้จ่าย แบบพึ่งพาบัตรเครดิตอีกแล้ว

ถ้าคุณมีหนี้บัตรเครดิต ต้องพย าย ามจ่ายให้หมดโดยเร็ว

หรือหากมีหนี้บัตรเครดิตมากเกินไป คุณต้องจัดการให้ได้

ต้องจริงจังแม้ว่า คุณจะต้องขา ยสินทรัพย์

บางอย่างในบ้านก็ต้องทำ หรืออาจต้องปันเงิ นเก็บ

ของคุณมาทยอยจ่ายหนี้บัตรเครดิต แล้วคุณจะมีอิสระ

ทางการเงิ น มีความมั่นคงมากขึ้น เมื่อปลดภาระหนี้ให้หมดไปได้

Load More Related Articles
Load More By admin01 admin01
Load More In ข้อคิด

Check Also

เขียนไว้ดีมาก เมื่ออ่ านจบ คุณจะรักตัวเองเห็นค่าตัวเองมากขึ้น

คือเรื่องมันมีอยู่ว่า…เด็กวัยรุ่นคนหนึ่งมักจะชอบบ่นกับใครๆ เสมอว่าตนเองนั้น ช่างเป็นคนที่อ…