Home ข้อคิด 5 หลุมพราง ความขยัน ขยันไปก็เสียเวลา เหตุผลที่ทำให้คุณยังจนอยู่

5 หลุมพราง ความขยัน ขยันไปก็เสียเวลา เหตุผลที่ทำให้คุณยังจนอยู่

ตอนเด็กๆผู้ใหญ่สั่งสอนให้ขยันเรียน จะได้มีอนาคตที่สดใส

หลายคนขยันทำงานมาก แต่ทำไมเงิ นเดือนไม่ขึ้น หลายคน

ขยันทำงาน ทำไมเจ้านายยังไม่รัก หลายคนขยัน

ทำงานหนัก แต่ทำไมยังไม่รวย ทำไมสุภาษิตจีน

บอกว่าให้กำจัดคนขยันแต่โ ง่ก่อน? ขยันแล้วไม่ดีตรงไหน

ประโยคที่บอกว่า “อย่าขยันทำงานหนักอย่างเดียว ต้องทำงานให้ฉลาดด้วย”

มันเพียงพอจริงหรือไม่ ต้องรู้เท่าทันความขยัน “หลุมพรางของความขยัน” หลุมพรางความจน

1:ขยันแบบเอาหัวพุ่งชน

แม้ว่าคุณจะมีความขยันที่เต็มเปี่ยมไปด้วย ความรัก ความฝัน

และประสิทธิภาพก็ยังย ากจะเป็นเศรษฐีได้ หากคุณยังขยัน

อย่างผิดพลาดอยู่นั่นคือ ‘การขยันอย่างตะบี้ตะบันไม่

สร้างสรรค์ และปรับปรุง’ ทบทวนในสิ่งที่ทำการทบทวนตัวเอง

ทบทวนในสิ่งที่ได้คิดสิ่ง ได้ทำผ่านมาว่า เกิดผลดี ผลเสียอย่างไร

ทั้งที่เป็นเรื่องส่วนตัวของเราเองและเป็นเรื่องที่ร่วมคิด ร่วมทำกับคนอื่น

เพื่อปรับปรุงปรับแก้ไขให้ดียิ่งขึ้น

2:ขยันเน้นเชิงปริมาณ

การเน้นเชิงปริมาณ หมายถึงขยันทำให้ได้มากที่สุด ขยันโดยไม่สนใจว่า

งานที่ออกมา มีคุณภาพดีหรือไม่ ย าจกจะใช้เวลาทำงานมาก ‘เท่าที่คุ้น’

ซึ่งหมายความว่า ย าจกเคย ‘คุ้น’ กับการทำงานด้วยเวลามากแค่ไหน

เขาก็จะใช้เวลามากแค่นั้น กับทุกๆงาน ไม่ว่างานนั้นจะเล็ก

หรือใหญ่ สำคัญหรือไม่สำคัญก็ตาม ในขณะที่เศรษฐีจะใช้เวลาทำงาน

มากเท่าที่‘ควร’ นั่นคืองานไหนสำคัญ และใหญ่ เขาจะใช้เวลาอย่างเต็มที่

ยิ่งกว่างานอื่น และเน้นการสร้างผลลัพธ์ที่ดี มากกว่าเน้น การใช้เวลา

ให้มากเข้าไว้นั่นเอง จงอย่าขยันเน้นจำนวน จงเน้นขยันเชิงคุณภาพ

3:ขยันให้กับความฝันของคนอื่น

คนที่ประสบความสำเร็จทุกคนจะมีฝัน คนที่ประสบความสำเร็จทุกคน

จะมีเป้าหมายของตัวเอง ความขยันเป็นเรื่องที่ดี อย่างไรก็ตาม

มีความขยันอีกแบบ ที่เหมือนจะดี แต่กลับเป็นสิ่งที่คอยขวาง

ไม่ให้รวยก็คือ ‘ความขยันในการสร้างฝันให้คนอื่น’คนที่ไม่มีเป้าหมาย

ในชีวิตคือ คนที่ต้องทำงานให้กับคนที่มีเป้าหมายในชีวิต

ถ้าคุณยังหาฝันของตัวเอง ยังไม่เจอ จะมีคนจ้างคุณ

ไปทำให้ฝันของเขาเป็นจริง จงถามใจตัวเองว่า

ตอนนี้คุณขยัน เพื่อฝันของตัวเอง หรือตอนนี้

คุณขยันเพื่อฝันของคนอื่น

4:ขยันเพื่อขา ย

เวลาแลกเ งิน เวลาเป็นสิ่งที่มีอยู่อย่างจำกัด ถ้าขยันทำงาน

เพื่อขา ยเวลาแลกเงิ น คุณจะไม่มีวันรวย ถ้าเลือกขยัน

เพื่อขา ยเวลา 8 ชั่ วโมงต่อวัน ให้กับนายจ้าง

รายได้จึงจำกัด ถ้าคุณเลือกขา ยเวลา เพื่อเงิ น

คุณจะไม่ทีทางได้พบกับอิสรภาพทางการเงิ น

และอิสรภาพทางเวลา คนรวยต้องการความมั่งคั่ง

พวกเขาคิดว่า เวลาเป็นทรัพย ากรที่มีจำกัดเวลา

ไม่สามารถเก็บเอาไว้ใช้ได้ และไม่ไหลย้อนกลับ

ดังนั้น พวกเขาเลือกขยัน ที่จะรับเงิ นตามผลของงาน

โลกระบบทุนนิยม จ่ายเงิ นตามอัตรา ความสามารถของคุณ

ในการตอบโจทย์ชีวิตของผู้อื่นต่างหาก นี่คือกฎเหล็กที่สำคัญที่สุดในโลก

ของทุนนิยม ที่คุณควรจำไว้ให้ได้ตลอดกาล ยิ่งคุณตอบโจทย์ชีวิตของผู้อื่นได้ตรงใจเขามาก

เขาก็ยิ่งพร้อม จะจ่ายเงิ นให้คุณมาก และยิ่งมีคนที่คุณตอบโจทย์ได้จำนวนมาก

คุณก็ยิ่งมีช่องทางการรับเ งินมาขึ้น

5:ขยันทำในสิ่งที่ไม่ได้รัก

‘การทำงานที่ไม่ได้รัก จะทำให้เราได้โบนัสทุกวัน…เป็นความทุกข์’

หลายคนก้มหน้าก้มตา ทำงานหนัก อย่างขยัน ในงานที่พวกเขาไม่ได้รัก

คุณคิดว่า ทำในสิ่งที่รักกับทำในสิ่งที่ไม่ได้รัก ทำแบบไหน

ผลงานจะออกมามีคุณภาพ มากกว่ากัน? จงมีฉันทะจงทำในสิ่งใจ

รักใจที่รัก อันเกิดจากความศรัทธา และเชื่อมั่นต่อสิ่งที่ทำ

ขอเพียงขยันในสิ่งที่รักสิ่งที่เชื่อ นั่นละเป็นจุดเริ่มต้นของความร่ำรวย

Load More Related Articles
Load More By admin01 admin01
Load More In ข้อคิด

Check Also

5 เหตุผลที่ทำไมพ่อแม่ยุคใหม่ ไม่สอนให้ลูกต้องเรียนเก่งอ ย่ างเดียว

พ่อแม่ทุกคน ก็หวังเล็กๆว่าลูกของเรานั้น จะต้องเป็นเด็กที่สมบูรณ์ และเพรียบพร้อมในทุกๆสิ่ง …