Home ข้อคิด 5 วิธีพูดยังไงให้ดูน่าดึงดูด ถูกใจคนฟัง

5 วิธีพูดยังไงให้ดูน่าดึงดูด ถูกใจคนฟัง

ศิลปะการพูด ถือเป็นเรื่องที่สำคัญมาก เคยมีมหาเศรษฐีอันดับ 1 ของโลก

อย่าง Bill Gates บอกว่า

“การพูด หากคุณพูดเป็น มันจะกลายเป็นทรัพย์สินของคน แต่หากคุณพูดไม่เป็น

มันจะกลายเป็นหนี้สินแน่นอน” ฉะนั้นหลายคน อาจชื่นชม คนที่พูดเก่ง

แต่จะดีกว่า ถ้าหากพูดเก่งด้วย พูดเป็นด้วย รู้ว่าควรจะพูดอะไรแบบไหน

เมื่อไหร่ และที่สำคัญ พูดอย่างมีสเน่ห์ด้วยไปดูกันเลย

1.คนจะพูดดีได้ต้องเริ่มจากคิดดีก่อน

ไม่มีประโยชน์ ที่เราจะเริ่มต้น จากการคิดร้ าย แม้กับคนที่เราไม่ถูกชะตาด้วยที่สุด

ก็ไม่มีเหตุผลอะไร ที่เราจะต้องพูดจาไม่ดีกับเขา การคิดดี ถือเป็นเรื่องพื้นฐาน

ของมนุษย์ เป็นพื้นฐานของจิตใจที่ดีงาม ใครก็ตามที่รู้จักคิดดี เขาก็จะเห็นแง่งาม

ของโลก ของชีวิตของตนเอง และของผู้อื่น เมื่อเห็นแง่งาม หรือแง่ดีของสิ่งต่างๆ

เขาก็ย่อมมีทัศนคติที่ดี มีท่าทีที่ดี และเมื่อต้องพูดจาเสวนากัน เขาก็ย่อมพูดจาดี

“พูดดี” ในที่นี้หมายความว่า พูดเพราะ พูดคำสุภาพ มีน้ำเสียงที่สุภาพ

มีหางเสียงครับ ค่ะ จ๊ะจ้ะ เพื่อแสดงความมีมารย าท มีไมตรี

จิตไม่พูดคำหย าบ ไม่ใส่ร้า ย ไม่ตะคอกตะเบ็งใส่กัน

ไม่ประชดประชัน ไม่โกหก พกลม คนจะพูดดี เช่นนี้ได้ จะคิดร้า ยอยู่ในใจ

ไม่ได้แน่นอน เพราะความร้ ายกาจในใจ จะเผยมาทางคำพูด

น้ำเสียงแววตา หรือท่าทีขณะที่พูดได้ จึงจำเป็นต้องฝึกตนให้เป็นคนคิดดี

2.พูดถูกกาลเทศะ

ไม่ใช่ตลอดเวลาหรอกนะคะ ที่คนเราจะพูดได้ ต้องมีบ้างบางขณะ ที่เราควรหยุดพูด

เพื่อเป็นผู้ฟัง คนอื่นพูดบ้าง คนบางคนถูกตั้งข้อสังเกตว่า “ผีเจาะปากมาพูด”

คือได้แต่พูด(พูดๆๆๆ) ฟังไม่เป็น ไม่เปิดโอกาส ให้คนอื่นพูด ทำตัวเป็นผู้รู้

ไปหมดทุกเรื่อง จึงพูดอยู่ตลอดเวลา คนแบบนี้น่ารำคาญ…จริงไหม

อย่าทำตัวน่ารำคาญ ด้วยการพูดจาไม่หยุดไม่หย่อน ไม่ดูวาระ

และโอกาส คนพูดเป็นจะรู้ว่าโอกาสไหนควรพูด โอกาสไหนควรฟัง

และโอกาสไหนควรวางเฉย หลักการพูด ให้ถูกกาลเทศะทำได้ง่ายๆคือ

ดูว่าเราต้องพูดในหัวข้อไหน เรื่องอะไร พูดที่ไหน ใครฟัง ผู้ฟังกี่คน

ฟังกันในที่เปิดเผย หรือในห้องจำกัด พูดสั้นหรือพูดย าว จริงจังหรือกันเอง

ใครอ่ านสถานการณ์ออก เตรียมตัวพร้อม ก็สามารถพูดจาได้

น่าจดจำตามวาระ และโอกาสนั้นๆได้เสมอ

3.พูดมีเนื้อหาสาระ

ห้ามพูดเรื่อยเปื่อย ไม่ว่าจะคุยกัน กับเพื่อนผู้ร่วมงาน พ่อแม่หรือพูด

ในที่ประชุม หรือที่สาธารณะ ก็ต้องมีเป้าหมายในการพูดพูด

อย่างมีสาระ มีขอบเขตชัดเจน ว่าต้องการสื่อสาร

.เรื่องอะไร หรือต้องการจะบอกกับผู้ฟังว่าอะไร

4.พูดจาให้น่าฟัง

น้ำเสียงที่กังวาน แจ่มใส ดังพอประมาณ พูดจาฉะฉาน ชัดเจน จะดึงดูดความสนใจ

จากผู้ฟังได้มาก การพูดในบางครั้ง ต้องพูดปากเปล่า แต่บ่อยครั้ง ก็ต้องพูดผ่าน

ไมโครโฟน หากมีโอกาสฝึกฝน เรื่องการใช้เสียง อย่างเหมาะสม

ทั้งแบบปากเปล่า และผ่านไมโครโฟนได้ ก็ควรทำ เพราะการพูดผ่านไมโครโฟนนั้น

ต้องมีระยะใกล้ไกล ระหว่างปากกับไมโครโฟนที่พอเหมาะ เสียงจึงจะชัดเจน

ไม่มีเสียง เสียดแทรก จนผู้ฟังรู้สึกไม่สบายหู หรือรำคาญ ในการพูดนั้น

ควรมีการเน้นจังหวะ และเว้นจังหวะ เพื่อให้เกิดความน่าสนใจชวนติดตาม

5.พูดให้เกิดความรู้สึกร่วม

วิธีการง่ายๆคือ สบตากับผู้ฟัง อย่างทั่วถึง ตั้งคำถามในขณะพูด

แล้วค่อยๆอธิบาย เพื่อนำไปสู่คำตอบ สอบถามผู้ฟังบ้าง

ในบางหัวข้อที่ง่ายๆ หรือเป็นเรื่องของประสบการณ์

เป็นเรื่องของความคิดเห็น ที่ไม่ใช่เรื่อง ซึ่งเมื่อตอบแล้ว

อาจถูก หรือผิด ทั้งนี้ผู้พูดจำเป็นต้องรู้พื้นภูมิ ของผู้ฟังบ้าง

เพื่อพูดในภาษาที่เขาเข้าใจง่าย บางครั้งการพูดด้วยสำเนียงท้องถิ่น

ก็ทำให้ผู้ฟัง รู้สึกดี รู้สึกเป็นกันเอง อย่าพูดไทยผสมกับภาษาต่างประเทศ

โดยไม่อธิบาย เลือกใช้ภาษาต่างประเทศ เท่าที่จำเป็นเท่านั้น

ที่มา : updatetoday

Load More Related Articles
Load More By admin01 admin01
Load More In ข้อคิด

Check Also

พฤติกร รม 10 แบบ ของคนที่ดูมีแน้วโน้มว่าฉลาดกว่าคนอื่น มีอนาคตการงานที่ดี

ลึกๆแล้ว เราเชื่อว่าเพื่อนๆทุกคน มีความฉลาดอยู่ในตนเองแต่บางครั้ง เราก็เอาออกมาใช้ไม่เป็น …