Home ข้อคิด 30 แนวคิดผู้หญิงสวย จิตใจแกร่ง เธอต่อสู้เพื่อคนที่เธอรัก

30 แนวคิดผู้หญิงสวย จิตใจแกร่ง เธอต่อสู้เพื่อคนที่เธอรัก

1.อย่าทำลายความหวังของใคร เพราะเขาอาจเหลืออยู่แค่นั้นก็ได้

2.เมื่อมีคนเล่าว่า ตัวเขามีส่วนในเหตุการณ์สำคัญอะไรก็ตาม เราไม่ต้องไปคุยทับ

ปล่อยเขาฟุ้งไปตามสบาย

3.รู้จักฟังให้ดี โอกาสทองบางที มันก็มาถึงแบบแว่วๆเท่านั้น

4.หยุดอ่า นคำอธิบาย สถานที่ทางประวัติศาสตร์ ซึ่งอยู่ตามริมทางเสีย บ้าง

5.จะคิดการใด จงคิดการให้ใหญ่ๆเข้าไว้ แต่เติมความสุขสนุกสนานลงไปด้วยเล็กน้อย

6.หัดทำสิ่งดีๆ ให้กับผู้อื่นจนเป็นนิสัย โดยไม่จำเป็นต้องให้เขารับรู้

7.จำไว้ว่าข่าวทุกชนิด ล้วนถูกบิดเบือนมาแล้วทั้งนั้น

8.เวลาเล่นเกมกับเด็กๆ ก็ปล่อยให้แกชนะไปเถิด

9.ใครจะวิจารณ์เรายังไง ก็ช่างไม่ต้องไปเสียเวลาตอบโต้

10.ให้โอกาสผู้อื่นเป็นครั้งที่ “สอง” แต่อย่าให้ถึง“สาม”

11.อย่าวิจารณ์นายจ้าง ถ้าทำงานกับเขาแล้ว ไม่มีความสุขก็ลาออกซะ

12.ทำตัวให้สบาย อย่าคิดมาก ถ้าไม่ใช่เรื่องคอขาดบาดต าย แล้วอะไรๆ

มันก็ไม่ได้สำคัญอย่างที่คิดไว้ทีแรกหรอก

13.ใช้เวลาน้อยๆ ในการคิดว่า “ใคร” เป็นคนถูกแต่ใช้เวลาให้มากในการคิดว่า

“อะไร”คือสิ่งที่ถูก

14.เราไม่ได้ต่อสู้กับ “คนโห ดร้ าย” แต่เราต่อสู้กับ “ความโห ดร้ าย”ในตัวคน

15.คิดให้รอบคอบ ก่อนจะให้เพื่อนต้องมีภาระ ในการรักษาความลับ

16.เมื่อมีใครสวมกอดคุณ ให้เขาเป็นฝ่ายปล่อยก่อน

17.ยอมที่จะแพ้ในสงครามย่อยๆ เมื่อการแพ้นั้น จะทำให้เราชนะสงครามใหญ่

18.เป็นคนถ่อมตน…คนเขาทำอะไรต่ออะไรสำเร็จกันมามากมายแล้ว ตั้งแต่เรายังไม่เกิด

19.ไม่ว่าจะตกอยู่ในสถานการณ์อันเล วร้า ยเพียงใด…สุขุมเยือกเย็นเข้าไว้

20.อย่าไปหวังเลยว่าชีวิตนี้จะมีความยุติธรรม

21.อย่าให้ปัญหาของเรา ทำให้คนอื่นเขาเบื่อหน่าย ถ้ามีใครมาถามเราว่า

“เป็นยังไงบ้างตอนนี้” ก็บอกเขาไปเลยว่า“สบายมาก”

22.อย่าพูดว่ามีเวลาไม่พอเพราะ เวลาที่คุณมี มันก็วันละยี่สิบสี่ชั่ วโมงเท่าๆกัน

23. เป็นคนใจกล้า และเด็ดเดี่ยวเมื่อเหลียวกลับไปดู อดีตเราจะเสียใจ

ในสิ่งที่อย ากทำ แล้วไม่ได้ทำมากกว่า เสียใจในสิ่งที่ทำไปแล้ว

24.ประเมินตนเองด้วยมาตรฐาน ของตัวเอง ไม่ใช่ด้วยมาตรฐานของคนอื่น

25.จริงจังและเคี่ยวเข็ญต่อตนเอง แต่อ่อนโยนและผ่อนปรนต่อผู้อื่น

26.อย่าระดมสมองเ พราะไอเดียดีๆใหม่ๆ และยิ่งใหญ่จนสามารถเปลี่ยนแปลงโลกได้

ล้วนมาจากบุคคลที่คิดค้นอยู่ แต่เพียงผู้เดียวทั้งสิ้น

27.คงไว้ซึ่งความเป็นคนเปิดเผยอ่อนโยน และอย ากรู้อย ากเห็น

28.ให้ความนับถือแก่ทุกคน ที่ทำงานเพื่อเลี้ยงชีพ ไม่ว่างานที่เขาทำนั้น

จะกระจอกงอกง่อยสักปานใด

29.คำนึงถึงการมีชีวิตให้ “กว้างขวาง”มากกว่าการมีชีวิตให้“ยืนย าว”

30.มีมารย าทและอดทนกับคนที่สูงวัยกว่าเสมอ

Load More Related Articles
Load More By admin01 admin01
Load More In ข้อคิด

Check Also

ออมเงินด้วย 6 วิธีนี้ มีเงินเก็บเพิ่มแน่นอน

1.เปลี่ยนค่าใช้จ่ายให้เป็นการออม หากเรามีการยกเลิกค่าใช้จ่ายบางอย่าง เช่น การเปลี่ยนโปรมือ…