Home ข้อคิด 24 ข้อที่บอกว่าคุณคือหัวหน้าที่ดี..เป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่ลูกน้อง

24 ข้อที่บอกว่าคุณคือหัวหน้าที่ดี..เป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่ลูกน้อง

1.คุณไม่มีพนักงานคนโปรด

การเลือกปฏิบัติเ ป็นอาวุธร้า ยแรงในการทำลาย กำลังใจของพนักงานส่วนใหญ่

หากคุณแสดงออกว่า คุณมีพนักงานคนโปรด พนักงานคนอื่น อาจจะรู้สึกถูกเอาเปรียบ

และไม่พย าย ามทำงานให้คุณพึงพอใจได้

2.ให้เกียรติพนักงานของคุณ

เป็นเรื่องที่แย่ที่หัวหน้าบางคน ชอบดูถูกเหยียดหย ามลูกน้องของตัวเอง โดยคิดว่า

สิ่งที่ทำอยู่นั้นจะช่วยผลักดันพวกเขา แต่ส่วนใหญ่แล้ว วิธีการแบบนี้มันใช่ไม่ได้ผล

วิธีง่ายๆที่ได้ผลจริงก็คือ คุณควรให้เกียรติพวกเขา เอาใจใส่พวกเขาเหมือนคนใกล้ชิด

แล้วพนักงานของคุณก็จะปฏิบัติแบบนี้กับคุณเช่นเดียวกัน

3.คุณกล้าลองสิ่งใหม่ๆ

หัวหน้าที่ดี มักเลือกใช้รูปแบบ การทำงานหลัก ที่เป็นวิธีการที่ดีที่สุด

แต่หัวหน้าที่ดีที่สุด มักจะเปิดโอกาสให้ลูกน้องได้ทดลอง

และสร้างรูปแบบการทำงานใหม่ๆเพื่อทางเลือกที่ดีกว่า

4.ให้ทุกคนรับผิดชอบ

การให้ความสำคัญ กับความรับผิดชอบ ต่อส่วนรวมเป็นสิ่งสำคัญใน

การผลักดันลูกน้อง ให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

และสร้างสังคมที่ดีในที่ทำงาน

5.รวมถึงตัวคุณเองด้วย

หัวหน้าที่ดี ก็ต้องไม่มองหาแพะรับบาป หรือหาข้อแก้ตัว

เมื่อเกิดข้อผิดพลาดแท้ที่จริงแล้ว ผู้บริหารที่มีประสบการณ์

มักจะยอมรับข้อผิดพลาดด้วยตนเอง เพื่อทำให้ลูกน้องรู้สึกปลอดภัยในการทำงาน

6.คุณพูดด้วยน้ำเสียงน่ารับฟังเมื่อต้องสั่งงานลูกน้อง

หัวหน้าบางคน ชอบขึ้นเสียงใส่ลูกน้อง และพูดเสียงดัง

เพื่อแสดงอำนาจข่มขู่ ซึ่งมันไม่ใช่สิ่งที่ดีเลย วิธีการที่ดีคุณควรพูดด้วยน้ำเสียง

ที่ไพเราะน่ารับฟัง

7.คุณให้คำแนะนำที่ดีกับลูกน้อง

หัวหน้าควรสร้างความไว้วางใจ กับลูกน้องด้วยการให้คำแนะนำ

และแนวคิดอย่างเหมาะสม คุณไม่จำเป็นต้องใส่ใจพวกเขาตลอดเวลา

แต่คุณก็ไม่ควรละเลยลูกน้องของคุณเช่นกัน

8.คุณช่วยพวกเขากำจัดอุปสรรค

หัวหน้าที่แย่ มักโยนอุปสรรคต่างๆ มากมายให้ลูกน้อง

ซึ่งทำให้ลูกน้องทำงานได้ลำบาก แต่หัวหน้าที่ดี

ควรให้ความสำคัญกับลูกน้อง เพื่อให้พวกเขาทำงานได้สะดวกขึ้น

9.คุณเป็นเหมือนโค้ชที่ดี

หัวหน้าที่ดีก็เหมือนกับโค้ชที่ดีนั่นแหละ พวกเขามีความน่าเชื่อถือ

และให้ทั้งคำชม และคำวิพากษ์วิจารณ์ตามความเหมาะสม

เพื่อให้ลูกจ้างทำงานได้อย่างดีที่สุด

10.คุณให้ความคาดหวังได้อย่างเหมาะสม

หัวหน้าที่แย่ มักทำให้ลูกน้องผิดหวัง หรือสับสนโดยมักให้ความหวังที่ผิดๆ

เกี่ยวกับสภาพของที่ทำงาน ยกตัวอย่างเช่นหัวหน้าบางคน ที่บอกว่าบริษัท

กำลังไปในทิศทางที่ดีแต่กลับไล่ลูกน้องบางคนออกเสียอย่างนั้น

ซึ่งนายจ้างที่ดี จะต้องซื่อสัตย์จริงใจและเป็นคนเปิดเผย

11.คุณให้ฟีดแบ็ค(Feedback)กับลูกจ้าง

ลูกน้องที่ขยัน และทำงานได้ดี มักต้องการคำติชม หรือที่เรียกอีกอย่างหนึ่งว่า “ฟีดแบ็ค”

เพื่อที่จะสามารถเรียนรู้ และปรับปรุงตัวเองได้ต่อไป เพราะฉะนั้นหัวหน้าที่ดี

จะให้คำติชมลูกจ้างได้อย่างบริสุทธิ์ใจ

12.คุณทำให้ที่ทำงานปลอดโปร่ง

บรรย ากาศที่ปลอดโปร่ง ทำให้คนทำงานด้วยมีความสุข

13.คุณมักถามความเห็นของลูกจ้าง

ลูกจ้างต้องการความใส่ใจ ถึงแม่ว่า คุณมีอำนาจทั้งหมดในการตัดสินใจ

แต่บางทีหากสถานการณ์ ร้องขอ หัวหน้าที่ดี ก็ควรถามความคิดเห็น

ในมุมมองของลูกน้องด้วย

14.คุณมักอธิบายความคิดของคุณให้ลูกน้องฟัง

หัวหน้าที่ดีจะไม่คิดว่าลูกน้องอ่ านใจของเขาออก โดยพวกเขาจะตั้งเป้าหมาย

และวางแผนผังความคิดที่ดี แล้วนำมาอธิบายให้กับลูกน้องฟัง โดยให้ทั้งความรู้

และวิธีการที่จะทำให้งานนั้นให้สำเร็จ

15.คุณใส่ใจกับวิธีแก้ปัญหา

เมื่อเกิดปัญหาขึ้น หัวหน้าที่แย่มักจะโทษผู้อื่น แต่หัวหน้าที่ดีมักเลือกที่จะโฟกัส

กับวิธีแก้ไขปัญหาแทนที่จะหาคนผิด

16.คุณสร้างความท้าทายให้แก่ลูกน้อง

ความน่าเบื่อ จะทำให้คนไม่มีความสุขกับงานที่ทำ ดังนั้นหัวหน้าที่ดีควรให้ลูกน้อง

ได้ทำงานที่ท้าทาย ความสามารถของพวกเขาอยู่เสมอ

17.คุณไม่จู้จี้จุกจิกแต่ก็ไม่ปล่อยมากจนเกินไป

ลองสำรวจความสามารถของลูกน้อง แต่ละคน แล้วมอบหมายงาน ให้ตามความเหมาะสม

เช่นลองถามตัวคุณเองว่า “คุณควรให้เขาทำงานเพิ่มขึ้นไหม?” หรือ“มีงานอะไร

ที่คุณควรมอบหมายให้กับเขา?”

18.คุณเข้าถึงลูกน้องคุณ

คุณควรเข้าไปพูดคุยกับลูกน้อง เพื่อที่จะเข้าใจและรับทราบว่า

พวกเขาต้องการอะไรและมีปัญหาอะไรบ้าง

19.คุณมีอารมณ์ขัน

ถึงแม้ว่ากาลเทศะในที่ทำงานเป็นสิ่งสำคัญ หัวหน้าที่ดีแม้จะจริงจังกับงาน

แต่จะไม่ถือตัวมากเกินไป เป็นสิ่งที่ดี ที่จะเข้าไปพูดคุยขำขันกับลูกน้องบ้าง

20.คุณใส่ใจเรื่องเป้าหมายและความฝันของลูกน้อง

หัวหน้าที่ดีมักลงทุนลงแรงช่วยลูกน้อง นั่นหมายความว่า เขาจะให้ความสำคัญ

กับความฝันและจุดมุ่งหมายในชีวิตของลูกน้องด้วย

21.คุณทำดีกับลูกน้องไม่ใช่เพียงเพราะต้องการให้เขาชอบ

การทำดีกับลูกน้องมากไป อาจเป็นการทำร้า ยพวกเขาก็ได้ หัวหน้าที่ไม่จริงใจ

มักทำให้ลูกน้องชอบ แต่เวลาแสดงตัวตนที่แท้จริงออกมา ก็เหมือนการหักหลังกัน

เพราะฉะนั้นอย่าทำดี เพียงเพราะต้องการหนีความขัดแย้ง คุณควรแสดงความจริงใจ

และเป็นตัวของตัวเองเพียงแค่นี้คุณก็ได้ใจลูกน้องแล้ว

22.คุณเป็นผู้ฟังที่ดี

ลูกจ้างหลายๆคน มักมีหัวหน้าที่เป็นคนพูดมาก และน้อยนัก ที่จะมีหัวหน้าที่เป็นผู้ฟังทีดี

ซึ่งหัวหน้าที่เป็นผู้ฟังทีดี มักได้รับการยกย่องมากกว่า เพราะการเป็นผู้ฟังที่ดี ทำให้ลูกน้อง

เห็นว่าคุณกำลังใส่ใจในสิ่งที่พวกเขาต้องการจริงๆ

23.คุณให้ความสนใจในชีวิตของลูกน้องของคุณ

นายจ้างที่ดี จะไม่ล้ำเส้นมากเกินไป อย่างไรก็ตาม เขาจะใส่ใจสักถามถึงเรื่องราวชีวิตทั่วๆไป

เช่นเรื่องแพลนวันหยุด,เรื่องลูก และเรื่องพ่อแม่ เป็นต้น การให้ความสนใจ

ในสิ่งเหล่านี้ทำให้ลูกจ้างเห็นว่า นายจ้างของเขาใส่ใจพวกเขาจริงๆ

ทำให้ทั้งสองฝ่ายมีมิตรภาพที่ดีและสามารถทำงานร่วมกันได้ดีขึ้น

24.คุณปรับตัวเข้าหาลูกน้อง

ลูกน้องแต่ละคน มีความต้องการที่แตกต่างกันไป ดังนั้นการวางตัวแบบเดียว

กับทุกคนอาจไม่ใช่ทางที่ดีนักในที่ทำงาน

หัวหน้าที่ดีจะสามารถปรับตัวเข้าหาลูกน้องได้ ทำให้พวกเขาสามารถ

เติมเต็มความต้องการของลูกน้องได้อย่างทั่วถึง

ขอขอบคุณ sumrej

Load More Related Articles
Load More By admin01 admin01
Load More In ข้อคิด

Check Also

12 สัญญาณ เริ่มเตือนแล้วว่า ควรเริ่มหัดเก็บเงินได้แล้ว

1.และใครทำงานแบงค์ รีบมองหางานใหม่ก่อนที่จะถูกปลด เพราะระบบใหม่ของธนาคาร เน้นใช้แอพมากกว่า…