Home ข้อคิด 15 เคล็ดลับ สอนลูกให้เป็นคนฉลาดทั้ง IQ และ EQ สูง ทำได้ง่ายๆ

15 เคล็ดลับ สอนลูกให้เป็นคนฉลาดทั้ง IQ และ EQ สูง ทำได้ง่ายๆ

เลี้ยงลูกอย่างไรดี ให้มีความสุขและฉลาด ทั้งทางด้านสติปัญญา (IntelligenceQuotient,IQ)

และทางด้านอารมณ์(EmotionalIntelligence,EQ)แถมยังมีความสุข และเติบโตขึ้นมามีเหตุผล

และเป็นคนดีของสังคม?วันนี้มี 8 เคล็ดลับที่สำคัญและผ่านการศึกษามาแล้วว่าใช้ได้ผลดี

กับเด็กทั่วโลกมาฝากคุณพ่อคุณแม่กันจะมี เคล็ดลับใดกันบ้างมาดูกันเลย

1.ให้ลูกกินนมแม่

ผลการวิจัยจาก American Academy of Pediatrics(AAP) และ American College of Obstetriciansand

Gynecologists เผยว่าการให้ลูกกินนมแม่ อย่างน้อย 6 เดือน ถึง 1 ปี นับเป็นหนึ่งในเคล็ดลับ ในการพัฒนา IQ และEQ

เด็กอย่างเป็นธรรมชาติ และมีประสิทธิภาพ คุณค่าทางโภชนาการของน้ำนมแม่ ช่วยพัฒนาระบบทางประสาทของเด็ก

และการใกล้ชิดระหว่างแม่กับลูก ขณะให้นม ยังช่วยให้เด็กรู้สึกอบอุ่น และรับรู้ถึงความรัก

ความเอาใจใส่จากแม่ ช่วยเสริมสร้างทักษะทางอารมณ์ให้แก่ลูก

2.ฝึกให้ลูกรู้สึกขอบคุณ(Gratitude)

ความรู้สึกสำนึกขอบคุณ (Gratitude) หมายถึงความรู้สึกขอบคุณ และสุขใจ

เมื่อได้รับสิ่งต่างๆหรือการมองเห็น และซาบซึ้งกับแง่มุมบางอย่างในชีวิต

มิว่าจะเป็นสิ่งเล็กๆ หรือสิ่งใหญ่ๆงานวิจัยพบว่า การหมั่นให้ลูกรู้สึกขอบคุณอยู่เสมอ

สามารถช่วยให้ลูกมองโลกในแง่บวกมากขึ้น มีความกระตือรือร้น และรู้สึกมีความสุข

โดยการฝึกความรู้สึกขอบคุณ สามารถทำได้ง่ายๆ เช่นให้ลูกลองเขียน

ลงในสมุดบันทึก ให้ลูกลองเอ่ยออกมาสักสอง หรือสามสิ่ง ที่เขารู้สึกขอบคุณประจำวัน

ก่อนนอนหรือก่อนกินมื้อเย็นเป็นต้น

3.ถามตอบกับลูก

เด็กขี้สงสัยและถามพ่อแม่บ่อยๆ นั้นเป็นสัญญาณที่ดี เพราะแสดงว่า ลูกเป็นคนช่างสังเกต

และใฝ่รู้ หากลูกถามคำถามบ่อยๆ ขอให้คุณอย่าเบื่อหรือรำคาญเพราะการถามตอบของเด็ก

จะช่วยให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ที่สำคัญ อย่าลืมถามลูกกลับ เช่น รู้ไหมสิ่งนี้คืออะไร

ถ้าลูกเจอสถานการณ์แบบนี้ จะทำอย่างไรเพื่อกระตุ้นให้ลูกได้คิดเพิ่มเติมค่ะ

4.เสริมสร้างกิจกร รมทางความทรงจำ

กิจก รรมทางความทรงจำ (Memoriesactivities)ช่วยพัฒนา มิเพียงทักษะในการจำของลูก

แต่ยังรวมทักษะในการใช้เหตุผล และภาษาตลอด จนการปะติดปะต่อเหตุการณ์

และความเข้าใจ สถานการณ์เฉพาะหน้าต่างๆ การให้ลูกเล่นกิจกรร ม ทางความทรงจำ

เช่น จิกซอว์ครอสเวิร์ดซูโดกุ จึงนับเป็นอีกหนึ่งกิจกร รม ที่ช่วยเสริมสร้างIQและEQ

ให้ลูกได้อย่างสนุกสนานและมีประสิทธิภาพ

5.คาดหวังความพย าย ามมิใช่ความสมบูรณ์แบบ

การคาดหวังความพย าย าม จะช่วยให้ลูกสนุกสนาน กับการเรียน และกิจกร รมที่เขากำลังทำ

ได้ดีกว่าการคาดหวังความสมบูรณ์แบบ งานวิจัยพบว่าพ่อแม่ที่มักคาดหวัง ความสมบูรณ์แบบจากลูก

มักทำให้ลูกเสี่ยง มีภาวะซึมเศร้าและวิตกกังวล ในตอนโต โดยมิรู้ตัว การเลี้ยงลูกอยู่บนฐาน

ของความพย าย าม จึงช่วยให้ลูกเห็นถึงคุณค่าในตัวเอง และสิ่งเขาทำได้อย่างเป็นเหตุผล

เป็นผลและมีความสุขมากกว่า

6.พ่อแม่เรียนรู้ที่จะมีความสุข

นอกเหนือจากการพัฒนา ผ่านทางทักษะ และกิจกรร มต่างๆ การเรียนรู้ที่จะมีความสุขในวัยเด็ก

ยังขึ้นอยู่กับอารมณ์ และพฤติก รรมของพ่อแม่ด้วย การที่พ่อแม่อารมณ์เสีย

ให้ลูกเห็นบ่อยๆ ก็อาจบ่มเพาะความวิตก และปมในใจให้ลูกเช่นกัน ดังนั้นนอกเหนือจาก

การฝึกให้ลูกพัฒนา ทักษะทางด้านอารมณ์ต่างๆการที่พ่อแม่มีความสุข และอารมณ์ดีก่อน

และเผื่อแผ่รังสีแห่งความสุขดังกล่าว ต่อให้ลูกยังนับ เป็นอีกวิธีเลี้ยงลูกให้มีความสุขเช่นกัน

7.ให้ความรักความอบอุ่นกับลูกเสมอ

เด็กที่เติบโตมาด้วยความรัก และความใส่ใจจากพ่อแม่เสมอ จะมีมีพัฒนาการที่ดี

ทั้งด้านสติปัญญาและอารมณ์

8.อ่ านหนังสือกับลูก

แทนที่จะเพียงแค่กระตุ้นให้ลูกอ่ านหนังสือ หรืออ่ านหนังสือให้ลูกฟัง ผู้เชี่ยวชาญแนะนำว่า

การอ่ านพร้อมกันกับลูก และพย าย ามอธิบายจุดที่สำคัญที่น่าสนใจให้ลูกฟัง

จะช่วยเพิ่มมิเพียงทั้งความเข้าใจ และการพัฒนาทางสติปัญญา

แต่ยังช่วยเสริมสร้างความรู้สึกอบอุ่น และความรักระหว่างกันและกัน

ถือเป็นวิธีการเลี้ยงลูกให้มีเหตุผล ฉลาดตลอด จนรู้สึกถึงความรักจากพ่อแม่ในขณะเดียวกัน

9.พาลูกไปเล่นกีฬา

การเล่นกีฬานอกจากทำให้ร่างกายแข็งแรงแล้ว ยังช่วยฝึกความเร็ว

ในการคิดวิเคราะห์และกระบวนคิดอย่างมีเหตุผลของลูก

10.กินมื้อค่ำด้วยกันพร้อมหน้าพร้อมตา

มิเชื่อก็ต้องเชื่อว่ากิจกรร มง่ายๆ อย่างการกินมื้อค่ำด้วยกัน อย่างพร้อมหน้าพร้อมตา

ระหว่างพ่อแม่ลูก หรือภายในครอบครัว คืออีกหนึ่งกิจก รรม ที่งานวิจัยพบว่า

เด็กส่วนใหญ่ ชื่นชอบและสามารถช่วยบ่มเพาะความสุข และการเติบโตทางอารมณ์ของลูกได้

อย่างอบอุ่นและเป็นธรรมชาติ โดยเฉพาะการกินมื้อค่ำ ที่ครอบครัวสนใจที่จะแลกเปลี่ยน

เหตุการณ์ประจำวันของกันและกัน ถามสารทุกข์สุกดิบ และแสดงความรัก

ความห่วงใยต่อกันและกัน

11.ให้กำลังใจลูก

การกระตุ้นลูกฉลาด ไม่ใช่การให้เขาลงมือทำเพียงครั้งเดียว แล้วจะประสบความสำเร็จ

แต่เกิดจากการทำซ้ำบ่อยๆ อย่างต่อเนื่องจนเกิดเป็นทักษะ กระบวนการคิดเกิด

เป็นการเรียนรู้ และความฉลาด ดังนั้นเราควรพูดให้กำลังใจลูก เพื่อให้ลูกมีกำลังใจ

และรู้สึกดีที่จะเรียนรู้สิ่งนั่นต่อไป

12.ส่งเสริมให้ลูกเล่นดนตรี

งานวิจัยหลายแห่งพบ ว่าการฝึกให้ลูกเล่นดนตรี หรือแม้แค่เพียงหลงรัก ในเสียงดนตรี

สามารถช่วยพัฒนา ทักษะทาง IQ ของลูกได้อย่างมีประสิทธิภาพ

แถมยังช่วยเสริม สร้างทักษะการแสดงออก ทางอารมณ์และปลดปล่อย

ความรู้สึกเศร้าและสุขสมในจิตใจอย่างสร้างสรรค์

13.ดูแลอาหารให้ถูกหลักโภชนาการ

อาหารแต่ละมื้อของลูก ควรเป็นสิ่งที่มีประโยชน์ มีสารอาหารเหมาะสมกับเด็กวัยเจริญเติบโต

เช่นเมนูปลาทะเลต่างๆ ที่มีDHAช่วยบำรุงสมอง

14.ปล่อยให้ลูกเล่นกับเพื่อนๆ

ปล่อยให้ลูกได้ใช้ชีวิตโดยไม่มีพ่อแม่ คอยดูแลจะช่วยให้เด็กเกิดการเรียนรู้ ในการเข้าสังคม

แม้ว่าบางที อาจะมีการทะเลาะ หรือโดนเพื่องแกล้งบ้างแต่นี่คือวิธีการที่ดี

ที่ลูกจะได้แก้ปัญหาด้วยตัวเอง

15.เป็นแบบอย่างที่ดีให้ลูก

สิ่งที่สำคัญที่สุดและง่ายๆที่สุด ก็คือคุณแม่ต้องเป็นตัวอย่างที่ดีให้ลูกค่ะ เพราะเด็กจะเรียนรู้ได้อย่างอัตโนมัติ

โดยไม่ต้องสอนเลย ไม่ว่าจะเป็นนิสัยใดๆ ถ้าแม่ชอบอ่ านหนังสือให้ลูกบ่อยๆ ลูกก็จะซึมซับ

นิสัยรักการอ่ านไปโดยปริย าย วิธีเลี้ยงลูกให้ฉลาด หรือวิธีเลี้ยงลูกให้เป็นคนดี อาจไม่มีสูตรสำเร็จ

แต่ถ้าลองใช้เคล็ดลับง่ายๆ ที่แนะนำแล้วละก็ เชื่อว่าเด็กๆต้องเติบโตมาอย่างมีความสุข

และมีคุณภาพแน่นอน

ขอบคุณที่มา : starfishlabz

Load More Related Articles
Load More By admin01 admin01
Load More In ข้อคิด

Check Also

พฤติกร รม 10 แบบ ของคนที่ดูมีแน้วโน้มว่าฉลาดกว่าคนอื่น มีอนาคตการงานที่ดี

ลึกๆแล้ว เราเชื่อว่าเพื่อนๆทุกคน มีความฉลาดอยู่ในตนเองแต่บางครั้ง เราก็เอาออกมาใช้ไม่เป็น …