Home ข้อคิด 14 นิสัย ของหัวหน้า ที่จะพาตัวเองและลูกน้องพาเจริญก้าวหน้า

14 นิสัย ของหัวหน้า ที่จะพาตัวเองและลูกน้องพาเจริญก้าวหน้า

การเป็นนักบริหารที่ดี ไม่เพียงแต่คุณจะต้องเก่งกาจ

ในเรื่องของการบริหารงาน การวิเคราะห์ตลาด และการวางแผนธุรกิจ

ให้ประสบความสำเร็จเท่านั้น แต่การเป็นสุดยอดนักบริหารตัวจริง

คุณจะต้องเก่งในเรื่องของ“การบริหารคน”ด้วย เพราะธุรกิจของคุณ

จะไม่มีทางขับเคลื่อนไปในทิศทางที่ดีได้เลย ถ้าคุณไม่ได้ใจลูกน้อง

จากผลการสำรวจและวิจัยของ Gallup พบว่า ใน 100 คน

มีเจ้านายเพียง 10 คนเท่านั้น ที่ลูกน้องรักและยินดีร่วมงาน

ด้วยแบบไม่มีเงื่อนไข ยินดีให้ความร่วมมือ ปฏิบัติตาม

และให้ความเคารพ อย่างแท้จริงไม่ใช่การทำไป

เพราะตำแหน่งและบทบาทในหน้าที่การงานเท่านั้น

และต่อไปนี้คือ 10 คุณสมบัติเจ้านายที่ได้ใจลูกน้อง

และลูกน้องรักเหลือเกิน เจ้านายแบบนี้ลูกน้องรักเลย…

1.ใช้อำนาจเป็น

การใช้อำนาจในที่นี้ คือการใช้อำนาจ ในฐานะของเจ้านาย

อย่างเหมาะสม และไม่มากจนเกินไป ไม่เบ่งอำนาจ

จนลูกน้องรู้สึกว่าตัวเองกำลัง เป็นทาสอยู่รึเปล่า

รวมทั้งใช้อำนาจตามอำเภอใจสั่งให้ลูกน้องทำ

ในสิ่งที่อยู่นอกเหนืองานที่รับผิดชอบ

2.ชี้เป้าหมายที่ชัดเจน

การชี้เป้าหมายที่ชัดเจน ช่วยให้ลูกน้องมีแนวทาง ที่ชัดเจนเช่นกัน

ในการสร้างสรรค์ผลงานที่ดีที่สุด และเป็นประโยชน์ต่อบริษัท

เนื่องจากบางครั้ง ความคลุมเครือการไม่พูด และบอกออกไปตรงๆ

โดยคาดว่าอีกฝ่าย น่าจะรู้ว่าต้องทำอะไร เป็นวิธีที่ไม่สร้างสรรค์

ไม่เกิดประโยชน์ และลูกน้องไม่ชอบ เพราะไม่รู้ว่างานที่ทำ

ผิดตรงไหน หรือหัวหน้าต้องการให้งานเป็นอย่างไร อย ากให้ทำอย่างไร

ก็บอกลูกน้องไปตรงๆแบบนี้แหละได้ใจ

3.สามารถแก้ไขปัญหาได้ดี

เจ้านายที่ลูกน้องรัก นอกจากจะมีความยุติธรรม

มีคุณธรรม และภาวะความเป็นผู้นำสูงแล้ว

อีกหนึ่งคุณสมบัติ ที่สามารถสร้างความประทับใจ

ให้กับลูกน้องได้ คือความสามารถในการแก้ไขปัญหาอย่างยอดเยี่ยม

ยิ่งปัญหาได้รับการแก้ไขรวดเร็วเท่าไหร่ ลูกน้องจะยิ่งให้ความเคารพ

ในตัวเจ้านาย เชื่อมั่นและมีศรัทธามากขึ้นตามไปเท่านั้น

4.มีความยุติธรรมและมีภาวะความเป็นผู้นำ

ความยุติธรรม และภาวะความเป็นผู้นำคือคุณสมบัติ ที่ขาดไม่ได้

ของผู้ที่จะเป็นหัวหน้าหากคุณต้องการ ให้บริษัทดำเนินธุรกิจ

อย่างราบรื่นรวดเร็ว และงานมีคุณภาพสูง

คุณต้องมีความยุติธรรม และสร้างภาวะความเป็นผู้นำ

ให้ลูกน้องเกิดความเชื่อถือให้ได้ นอกจากนี้ห้ามเป็นเจ้านาย

ที่ลำเอียงเด็ดขาด เพราะบอกได้คำเดียวว่าลูกน้องเกลียดที่สุด

5.ทำงานร่วมกับลูกน้อง

การทำงานร่วมกับลูกน้อง ช่วยสร้างความสัมพันธ์ที่ดี

และแน่นแฟ้นมากยิ่งขึ้น แตกต่างจากเจ้านายที่จะพบเจอกัน

เฉพาะในการประชุมเท่านั้น ส่งผลให้เจ้านายประเภทนี้มีความเข้าอกเข้าใจ

ลูกน้องมากเป็นพิเศษ เพราะการทำงานร่วมกัน ทำให้ได้เรียนรู้

ตัวตนความคิดทัศนคติ ศักยภาพและความสามารถที่ลูกน้อง

แต่ละคนมีช่วยให้งานมีประสิทธิภาพมากขึ้น การทำงานราบรื่น

รวดเร็วและเป็นระบบนอกจากนี้การแจกจ่ายงาน ยังเป็นเรื่องง่าย

เพราะเจ้านายรู้ว่าใครเก่งอะไรเจ้านายมั่นใจ

ในผลงานลูกน้องก็สบายใจได้ทำงานที่ถนัดที่สุด

6.สร้างความรู้สึกมีส่วนร่วม

ลูกน้องส่วนใหญ่ มักจะประทับใจและให้ความร่วมมือ

ในการทำงาน อย่างสุดความสามารถกับเจ้านาย

ที่เห็นความสำคัญและทำให้พวกเขา รู้สึกได้ว่าพวกเขา

มีส่วนร่วมกับบริษัทเป็นส่วนหนึ่งที่ขาดไม่ได้ และทุกความสำเร็จ

เกิดขึ้นจากพนักงานทุกคนร่วมมือกัน ไม่ใช่เพราะการบริหารงานที่ดี

ของเจ้านายเพียงคนเดียว

7.เปิดโอกาสให้ลูกน้องแสดงความคิดเห็น

เจ้านายที่ดีต้องให้ลูกน้องได้พูดคุย  และแลกเปลี่ยนความคิดเห็น

ของตนเองได้ ซึ่งข้อดีของการเปิดโอกาส ให้ลูกน้อง

ได้แสดงความคิดเห็นนั้น จะช่วยให้รูปแบบการทำงาน

ผลงานและความสัมพันธ์ในการทำงาน เป็นไปอย่างราบรื่น

เกิดแนวคิดและไอเดียธุรกิจใหม่ๆอยู่เสมอ

8.ช่วยให้ลูกน้องเห็นศักยภาพของตนเอง

ถึงแม้ว่าลูกน้อง แต่ละคนจะทราบดีว่า ตนเองมีความสามารถ

อะไรอยู่ แต่นั่นก็อาจไม่ใช่ทั้งหมด การที่เจ้านาย

ช่วยให้ลูกน้องเห็นศักยภาพ ที่แท้จริงหรือศักยภาพทั้งหมด

ที่ตนเองมีไม่เพียงแต่จะช่วย ให้ลูกน้องสามารถ

ทำงานตามความสามารถได้ อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดเท่านั้น

แต่ลูกน้องยังมีโอกาส พัฒนาศักยภาพที่ตนเองมี

ให้มีเพิ่มมากขึ้นไปเรื่อยๆอีกด้วย

9.เปลี่ยนเรื่องย ากเป็นเรื่องที่ง่าย

ในแต่ละวันของการทำงาน นอกจากปัญหาสารพัด

ที่สามารถเกิดขึ้นได้แล้ว ความเยอะของเจ้านาย

ยังสามารถสร้างความลำบากในการทำงาน

ให้กับลูกน้องได้เช่นกัน เพราะฉะนั้นเจ้านายที่ช่วย

ให้การทำงานเป็นเรื่องง่าย หรือเปลี่ยนเรื่องย าก

ให้เป็นเรื่องง่ายได้ เป็นเจ้านายที่ลูกน้องรักจริงๆ

10.ให้กำลังใจที่ดีและให้ความช่วยเหลือสนับสนุน

บางครั้งความผิดพลาดอาจเกิดขึ้น จากการทำงาน

เจ้านายที่คอยให้กำลังใจที่ดี เข้าใจให้อภัยและให้ความช่วยเหลือ

สนับสนุนลูกน้องอยู่เสมอคือเจ้านาย ในดวงใจเพราะไม่มีลูกน้อง

คนไหนอย ากทำผิดพลาดและเมื่อผิดพลาด แล้วได้รับกำลังใจที่ดี

ให้เริ่มต้นใหม่แบบนี้ลูกน้องคนไหนไม่รัก และทุ่มเทใจทำงาน

ให้ก็บ้าแล้วทั้ง 10 คุณสมบัตินี้ คือคุณสมบัติของเจ้านาย

ที่ลูกน้องอย ากให้เกิดขึ้นกับเจ้านายทุกคน เพราะคนเป็นลูกน้อง

ต่างให้ความเห็นว่าเจ้านาย เป็นส่วนสำคัญ ของการทำงาน

ถ้ามีเจ้านายดี การทำงานก็ราบรื่น มีความสุขต่อให้งานย ากแค่ไหน

พวกเขาก็เต็มใจ ทำให้ด้วยความยินดี และอ ย ากทำงาน

ให้เจ้านายแบบนี้ตลอดไป

Load More Related Articles
Load More By admin01 admin01
Load More In ข้อคิด

Check Also

พฤติกร รม 10 แบบ ของคนที่ดูมีแน้วโน้มว่าฉลาดกว่าคนอื่น มีอนาคตการงานที่ดี

ลึกๆแล้ว เราเชื่อว่าเพื่อนๆทุกคน มีความฉลาดอยู่ในตนเองแต่บางครั้ง เราก็เอาออกมาใช้ไม่เป็น …