Home ข้อคิด 13 ลักษณะ ของคนที่มีแนวโน้มจะร่ำรวยเ งินทอง

13 ลักษณะ ของคนที่มีแนวโน้มจะร่ำรวยเ งินทอง

1.เข้าสังคมกับคนแบบเดียวกัน

ซึ่งคนแบบเดียวกัน หมายถึงคนที่มีเป้าหมาย มองโลกด้านบวก

มีความกระตือรือร้น จะว่าพวกเขาเลือกคบก็ได้ แต่เพราะพวกเขา

รู้ว่าเวลามีจำกัด จะคบทุกคนทุกเวลาไม่ได้ แถมการคบคนที่คิดลบ

ช่างนินทา แต่ไม่ลงมือทำ ก็กลับจะยิ่งบั่นทอนกำลังใจและ

หากเราอย ากจะอยู่ในสังคมคนรวย สร้างเองจริงๆ เราไม่จำเป็นต้องรวยก่อนก็ได้

แค่เราต้องมีพื้นฐาน ทัศนติด้านบวก มีแนวคิดก้าวหน้าและมี

ความรู้จริง แบบนี้ใครๆก็อย ากคุยด้วย อย ากทำธุรกิจด้วย

2.ตื่นเช้า

คนรวยเกือบ 50% มีเวลาตอนเช้ามืด อย่างน้อย 3 ชั่ วโมง ก่อนเริ่มทำงานจริง

(เช่นเริ่มงาน 8 โมงก็ตื่นตี 5 )เพราะตื่นเร็วกว่า ก็มีเวลาคิด และทำสิ่งต่างๆได้มากกว่า

กลายเป็นว่าคนตื่นเช้าสามารถ“ควบคุม”ปัจจัยเวลาได้ ส่วนคนที่ตื่นสาย

ทำอะไรช้าก็จะถูกเวลาไล่กวดอยู่เสมอ

3.มีแหล่งรายได้หลายทาง

65% ของคนรวย (ในกลุ่มที่ทำการศึกษา) ไม่ได้มีรายได้ จากแหล่งเดียว

แต่มีจาก 3 ช่องทางเป็นอย่างน้อย อย่างเช่น บ้านหรือคอนโด ให้เช่ากำไร

และเงิ นปันผลจากหุ้น และการร่วมหุ้น ทำธุรกิจ ซึ่งไม่จำเป็น ต้องเริ่มจากสิ่งใหญ่โต

ใช้เงิ นมากเกินตัว แต่สามารถค่อยๆริเริ่มลองทำ และต่อยอดขยับขย ายไปเรื่อยๆ

4.อ่า นหนังสือเป็นประจำ

88% ของคนรวย อ่ านหนังสือ อย่างน้อย 30 นาที ทุกวัน และเป็นการ

อ่ านเพิ่มความรู้ เพื่อเอาไปใช้ต่อยอด ไม่ได้อ่า นหนังสือ หมวดบันเทิง

5.ออกกำลังกายเป็นประจำ

76% ของคนรวยออกกำลังกายอย่างน้อย 30 นาที ทุกวัน เพราะเขารู้ว่าการ

ออกกำลังกาย ไม่ได้ดีต่อสุขภาพร่างกายเท่านั้น แต่ยังช่วยให้สมองตื่นตัวอีกด้วย

6.คิดบวก

ผู้ทำการศึกษาเรื่องนี้ ย้ำว่าการคิดบวก เป็นสุดยอดปัจจัย สู่ความสำเร็จ

ของคนรวยสร้างเอง “ทุกคน” ซึ่งปัญหาของคนส่วนใหญ่ คือไม่ค่อยสำรวจ .

จิตใจตัวเองว่า เป็นคนคิดลบหรือคิดบวก ซึ่งคนรวย จะมีความรู้สึกตัวตน

อยู่เสมอว่า จะไม่ปล่อยให้ตัวเอง ตกลงไปในหลุมของการคิดลบ

7.ไม่เห่อตามกระแสมหาชน

แต่คนรวยจะสร้างกระแสของตัวเองขึ้นมา และชักชวนคนรอบข้างให้เดินตาม

8.มีมารย าทดี

ทำตัวเหมาะสม คนรวยรู้ว่า ในโอกาสไหน ควรทำอะไร เช่น ส่งจดหมายขอบคุณ

เมื่อได้รับความช่วยเหลือ กล่าวแสดงความยินดี เมื่อเพื่อนประสบความสำเร็จ

ร่วมโต๊ะอาหาร อย่างสำรวม และแต่งตัวเหมาะสมไม่น้อยเกิน และไม่มากเกิน

(อะไรที่เกินพอดีคือไม่ดี) ส่วนหนึ่งก็เพื่อรักษาความสัมพันธ์ แต่ส่วนหนึ่งก็เพราะ

เขารู้จักใจเขา ใจเรา รู้ว่า “Weareallhumans” คือทุกคนมีชีวิต จิตใจ

.ต้องการกัลย าณมิตร และการจะให้คนอื่นรู้ว่า เราคือกัลย าณมิตร

คือต้องแสดงออกไม่ใช่แค่คิดในใจ ลองคิดดูว่า มีคนแสดงให้เรารู้ว่า

เขารู้สึกดีกับเรา ขอบคุณเราชื่นชมเรา เราก็คงยินดีเช่นกัน

แต่ถ้าทุกคนคิดดีกับเราหมด แต่ไม่เคยบอกไม่เคย แสดงออก

เราจะไม่รู้แต่แรกเลยด้วยซ้ำว่าเรามีคนแบบนี้อยู่รอบตัว

9.แสวงหาที่ปรึกษาของชีวิต

ที่ปรึกษา ไม่จำเป็นต้องอายุมากกว่า แต่สามารถ เป็นเพื่อนที่มีประสบการณ์

ในบางด้านมากกว่า เคยทำบางอย่างสำเร็จมาก่อน และที่ปรึกษา .

ไม่ได้ช่วยพัฒนา ชีวิตคนรวย เฉพาะด้านธุรกิจ หรือการเ งินเท่านั้น

แต่ยังช่วยให้ชีวิตส่วนตัวมีความสุข ผ่านพ้นปัญหาหลายรูปแบบ

ที่ย ากๆได้ คือคนรวยจะไม่คิดเองทำเองด้วยตัวคนเดียว แต่ยินดี

ให้คนมาช่วยคิด ช่วยแนะนำ สิ่งดีๆอยู่เสมอ

10.ยินดีช่วยคนอื่นให้สำเร็จไปด้วย

ซึ่งคนรวยสร้างเอง ก็จะรู้จักเลือกช่วยเช่นกัน ซึ่งไม่ใช่แบบเล่นพรรคเล่นพวกล้วนๆ

ไม่ใช่เห็นแก่ตัว ขั้นรุนแรง แต่เพราะเขารู้ว่า ไม่สามารถช่วยทุกคนทุกเวลาได้

เพราะแบบนั้น ก็จะไม่มีเวลาไปช่วย คนที่มีศักยภาพมากพอ ที่จะประสบความสำเร็จ

ผลงานโดยรวมก็จะออกมากลางๆหรือต่ำ เพราะถ้าช่วยเหมาเข่ง คนเก่งก็จะได้รับเวลา/ทรัพย ากรไม่มากพอ

ส่วนคนที่กลางๆเบๆ ต่อให้ช่วยมากเท่าไร เขาก็ไปได้แค่นั้น

11.ชอบฟังเสียงสะท้อนจากผู้คน

แม้แต่คนที่รวยแล้ว ก็ไม่ได้คิดถูก ทำถูกทุกเรื่อง ทุกครั้ง และเขารู้ว่า

ถ้าไม่เปิดใจรับฟังความเห็น ก็ไม่มีทางรู้ตัว (ได้อย่างทันท่วงที)

ว่าอะไรกำลังผิดทาง อะไรที่คนไม่ชอบ เขาจึงแสวงหา

ความเห็นจากคนรอบข้าง ทั้งเพื่อนคู่ค้า และลูกค้า

แล้วถ้าฟังแล้วมีเหตุผล จริงก็ยอมรับ พร้อมกับเอามาปรับปรุง

ให้การงานต่างๆกลับเข้าเส้นทางที่ถูกต้อง ส่วนคนที่กลัวความเห็น

จากคนอื่น ก็เสี่ยงมาก ที่จะล้มทั้งยืนเพราะไม่รู้ตัว/รู้ช้า

ว่ากำลังเดินลงเหว (และส่วนใหญ่ก็จะเดินลงเหว)

คนรวยก็สามารถหลงเดินไปเส้น ทางที่พาไปลงเหวได้เช่นกัน

แต่เค้ารับฟังเสียงเตือนว่านั่นน่ะผิดทางอย่างที่ บอกไว้แต่แรกว่า

คนรวยสร้างเอง ก็เกิดมาเป็นคนธรรมดา แต่ด้วยทัศนคติที่ใช่และ

การกระทำที่ใช่ (ผ่านการต่อสู้ ฝ่าฟั นและปรับตัว) คนธรรมดาก็รวยได้

สำเร็จได้ด้วยตัวเอง และถ้าเราเชื่อว่า ทัศนคติที่ใช่นั้น “สร้างได้”

ไม่ต้องลุ้นให้มีติดตัวมาแต่เกิด แบบพรสวรรค์เรา ก็สามารถสร้างทัศนคติ

ที่ใช่ของเราเองได้เช่นกัน

12.พุ่งชนเป้าหมาย

คนที่มีเป้าหมายและมุ่งหน้าเดินสู่เป้าหมายอย่างไม่ท้อล้มแล้วก็ลุกต่อให้เดินไป

ได้ก้าวสองก้าวแล้วล้มก็ลุกมาเดินต่อสุดท้ายจะก็ไปถึงเป้าหมายได้และคนรวยสร้างเอง

จะตั้งเป้าหมายส่วนตัวไม่เอาชีวิตของคนอื่นมาลอกเป็นเป้าหมายของเขา

13.ให้เวลากับตัวเองในการคิดใคร่ครวญ

คนรวยสร้างเอง จะใช้สมองคิด ใคร่ครวญการงานต่างๆ เงียบๆ คนเดียว

อย่างน้อย 15 นาทีทุกวัน ซึ่งเรื่องที่คิดไม่จำเป็น ต้องเกี่ยวกับเ งินทองธุรกิจล้วนๆ

แต่เขา ยังคิดเรื่องการวางแผนชีวิตโดยรวม และการดูแลสุขภาพเช่นกัน

ขอขอบคุณ thaipt

Load More Related Articles
Load More By admin01 admin01
Load More In ข้อคิด

Check Also

5 เหตุผลที่ทำไมพ่อแม่ยุคใหม่ ไม่สอนให้ลูกต้องเรียนเก่งอ ย่ างเดียว

พ่อแม่ทุกคน ก็หวังเล็กๆว่าลูกของเรานั้น จะต้องเป็นเด็กที่สมบูรณ์ และเพรียบพร้อมในทุกๆสิ่ง …