Home ข้อคิด 13 ลักษณะนิสัยของคนมีแนวโน้ม จะรวย ไม่ลำบาก

13 ลักษณะนิสัยของคนมีแนวโน้ม จะรวย ไม่ลำบาก

1.อ่า นหนังสือเป็นประจำ

88% ของคนรวย อ่า นหนังสืออย่างน้อย 30 นาที ทุกวัน และเป็นการอ่ าน เพิ่มความรู้

เพื่อเอาไปใช้ต่อยอด ไม่ได้อ่า นหนังสือหมวดบันเทิง

2.ออกกำลังกายเป็นประจำ

76% ของคนรวย ออกกำลังกายอย่างน้อย 30 นาที ทุกวัน เพราะเขารู้ว่า การออกกำลังกาย

ไม่ได้ดีต่อสุขภาพ ร่างกายเท่านั้น แต่ยังช่วยให้สมองตื่นตัวอีกด้วย

3.เข้าสังคมกับคนแบบเดียวกัน

ซึ่งคนแบบเดียวกัน หมายถึงคนที่มีเป้าหมาย มองโลกด้านบวก มีความกระตือรือร้น

จะว่าพวกเขาเลือกคบก็ได้ แต่เพราะพวกเขารู้ว่า เวลามีจำกัด จะคบทุกคนทุกเวลาไม่ได้

แถมการคบคนที่คิดลบ ช่างนินทา แต่ไม่ลงมือทำ ก็กลับจะยิ่งบั่นทอน กำลังใจ และหากเรา

อย ากจะอยู่ในสังคมคนรวย สร้างเองจริงๆ เราไม่จำเป็นต้องรวยก่อนก็ได้ แค่เราต้องมีพื้นฐาน

ทัศนติด้านบวก มีแนวคิดก้าวหน้า และมีความรู้จริง แบบนี้ใครๆก็อย ากคุยด้วยอย ากทำธุรกิจด้วย

4.พุ่งชนเป้าหมาย

คนที่มีเป้าหมาย และมุ่งหน้าเดินสู่เป้าหมายอย่างไม่ท้อ ล้มแล้วก็ลุก ต่อให้เดินไปได้

ก้าวสองก้าว แล้วล้มก็ลุกมาเดินต่อ สุดท้ายจะก็ไปถึงเป้าหมายได้ และคนรวยสร้างเอง

จะตั้งเป้าหมายส่วนตัว ไม่เอาชีวิตของคนอื่น มาลอกเป็นเป้าหมายของเขา

5.ตื่นเช้า

คนรวยเกือบ 50% มีเวลาตอนเช้ามืดอย่างน้อย 3 ชั่ วโมง ก่อนเริ่มทำงานจริง

(เช่นเริ่มงาน 8 โมงก็ตื่นตี 5) เพราะตื่นเร็วกว่าก็มีเวลา คิดและทำสิ่งต่างๆได้มากกว่า

กลายเป็นว่าคนตื่นเช้า สามารถ“ควบคุม” ปัจจัยเวลาได้ ส่วนคนที่ตื่นสาย

ทำอะไรช้าก็จะถูกเวลาไล่กวดอยู่เสมอ

6.มีแหล่งรายได้หลายทาง

65% ของคนรวย (ในกลุ่มที่ทำการศึกษา) ไม่ได้มีรายได้จากแหล่งเดียว แต่มีจาก 3 ช่องทางเป็นอย่างน้อย

อย่างเช่น บ้านหรือคอนโดให้เช่ากำไร และเงิ นปันผล จากหุ้นและการร่วมหุ้น ทำธุรกิจ ซึ่งไม่จำเป็น

ต้องเริ่มจากสิ่งใหญ่โต ใช้เงิ นมากเกินตัว แต่สามารถค่อยๆริเริ่ม ลองทำและต่อยอดขยับขย ายไปเรื่อยๆ

7.แสวงหาที่ปรึกษาของชีวิต

ที่ปรึกษาไม่จำเป็นต้องอายุมากกว่า แต่สามารถเป็นเพื่อน ที่มีประสบการณ์ ในบางด้าน มากกว่า .

เคยทำบางอย่างสำเร็จมาก่อน และที่ปรึกษา ไม่ได้ช่วยพัฒนาชีวิต คนรวยเฉพาะด้านธุรกิจ

หรือการเงิ นเท่านั้น แต่ยังช่วยให้ชีวิตส่วนตัว มีความสุข ผ่านพ้นปัญหาหลายรูปแบบ

ที่ย ากๆได้ คือคนรวยจะไม่คิดเอง ทำเอง ด้วยตัวคนเดียว แต่ยินดีให้คนมาช่วยคิด

ช่วยแนะนำสิ่งดีๆอยู่เสมอ

8.คิดบวก

ผู้ทำการศึกษา เรื่องนี้ย้ำว่า การคิดบวก เป็นสุดยอดปัจจัย สู่ความสำเร็จ ของคนรวยสร้างเอง “ทุกคน”

ซึ่งปัญหาของคนส่วนใหญ่ คือไม่ค่อยสำรวจจิตใจตัวเอง ว่าเป็นคนคิดลบ หรือคิดบวก ซึ่งคนรวย

จะมีความรู้สึกตัวตนอยู่เสมอ ว่าจะไม่ปล่อยให้ตัวเอง ตกลงไปในหลุมของการคิดลบ

9.ไม่เห่อตามกระแสมหาชน

แต่คนรวยจะสร้างกระแสของตัวเองขึ้นมา และชักชวนคนรอบข้างให้เดินตาม

10.มีมารย าทดีทำตัวเหมาะสม

คนรวยรู้ว่าในโอกาสไหน ควรทำอะไร เช่น ส่งจดหมายขอบคุณ เมื่อได้รับความช่วยเหลือ

กล่าวแสดงความยินดี เมื่อเพื่อนประสบความสำเร็จ ร่วมโต๊ะอาหารอย่างสำรวม และแต่งตัวเหมาะสม

ไม่น้อยเกิน และไม่มากเกิน (อะไรที่เกินพอดีคือไม่ดี) ส่วนหนึ่งก็เพื่อรักษาความสัมพันธ์

แต่ส่วนหนึ่งก็เพราะเขา รู้จักใจเขา ใจเรารู้ว่า “Weareallhumans” คือทุกคนมีชีวิตจิตใจ

ต้องการกัลย าณมิตร และการจะให้คนอื่นรู้ว่า เราคือกัล ย า ณมิตร คือต้องแสดงออก

ไม่ใช่แค่คิดในใจ ลองคิดดูว่า มีคนแสดงให้เรารู้ว่า เขารู้สึกดีกับเราขอบคุณเรา ชื่นชมเรา

เราก็คงยินดีเช่นกัน แต่ถ้าทุกคนคิดดีกับเราหมด แต่ไม่เคยบอก ไม่เคยแสดงออก

เราจะไม่รู้แต่แรกเลยด้วยซ้ำ ว่าเรามีคนแบบนี้อยู่รอบตัว

11.ยินดีช่วยคนอื่นให้สำเร็จไปด้วย

ซึ่งคนรวยสร้างเอง ก็จะรู้จักเลือกช่วยเช่นกัน ซึ่งไม่ใช่แบบเล่นพรรคเล่นพวกล้วนๆ

ไม่ใช่เห็นแก่ตัวขั้นรุนแรง แต่เพราะเขารู้ว่า ไม่สามารถช่วยทุกคน ทุกเวลาได้เพราะแบบนั้น

ก็จะไม่มีเวลา ไปช่วยคนที่มีศักยภาพมากพอ ที่จะประสบความสำเร็จ ผลงานโดยรวม

ก็จะออกมากลางๆหรือต่ำเพราะถ้าช่วยเหมาเข่ง คนเก่งก็จะได้รับเวลา/ทรัพย ากรไม่มากพอ

ส่วนคนที่กลางๆเบๆ ต่อให้ช่วยมากเท่าไรเขาก็ไปได้แค่นั้น

12.ให้เวลากับตัวเองในการคิดใคร่ครวญ

คนรวยสร้างเอง จะใช้สมองคิดใคร่ครวญ การงานต่างๆเงียบๆคนเดียว อย่างน้อย 15 นาที

ทุกวัน ซึ่งเรื่องที่คิด ไม่จำเป็นต้องเกี่ยวกับเงิ นทองธุรกิจล้วนๆ แต่เขา ยังคิดเรื่องการวางแผนชีวิต

โดยรวมและการดูแลสุขภาพเช่นกัน

13.ชอบฟังเสียงสะท้อนจากผู้คน

แม้แต่คนที่รวยแล้ว ก็ไม่ได้คิดถูก ทำถูกทุกเรื่อง ทุกครั้งและเขารู้ว่า ถ้าไม่เปิดใจรับฟัง

ความเห็นก็ไม่มีทางรู้ตัว(ได้อย่างทันท่วงที) ว่าอะไรกำลังผิดทาง อะไรที่คนไม่ชอบ

เขาจึงแสวงหาความเห็น จากคนรอบข้างทั้งเพื่อน คู่ค้า และลูกค้า แล้วถ้าฟังแล้วมีเหตุผลจริงก็ยอมรับ

พร้อมกับเอามาปรับปรุงให้การงานต่างๆ กลับเข้าเส้นทาง ที่ถูกต้อง ส่วนคนที่กลัวความเห็น

จากคนอื่น ก็เสี่ยงมากที่จะล้มทั้งยืน เพราะไม่รู้ตัว/รู้ช้าว่า กำลังเดินลงเหว (และส่วนใหญ่ก็จะเดินลงเหว)

คนรวยก็สามารถหลงเดิน ไปเส้นทางที่พาไปลงเหวได้เช่นกัน แต่เค้ารับฟังเสียงเตือนว่า

นั่นน่ะผิดทาง อย่างที่บอกไว้ แต่แรกว่า คนรวยสร้างเองก็เกิดมาเป็นคนธรรมดา แต่ด้วยทัศนคติ

ที่ใช่และการกระทำที่ใช่ (ผ่านการต่อสู้ฝ่าฟั นและปรับตัว) คนธรรมดาก็รวยได้สำเร็จได้

ด้วยตัวเองและถ้าเราเชื่อว่าทัศนคติที่ใช่นั้น “สร้างได้”ไม่ต้องลุ้นให้มีติดตัวมาแต่เกิด

แบบพรสวรรค์เราก็สามารถสร้างทัศนคติ ที่ใช่ของเราเองได้เช่นกัน

ที่มา :  thaipt

Load More Related Articles
Load More By admin01 admin01
Load More In ข้อคิด

Check Also

เขียนไว้ดีมาก เมื่ออ่ านจบ คุณจะรักตัวเองเห็นค่าตัวเองมากขึ้น

คือเรื่องมันมีอยู่ว่า…เด็กวัยรุ่นคนหนึ่งมักจะชอบบ่นกับใครๆ เสมอว่าตนเองนั้น ช่างเป็นคนที่อ…