Home ข้อคิด 12 วิธี ช่วยเปลี่ยนจากลูกจ้าง… ให้เป็นนายตัวเอง เป็นเจ้าของธุรกิจด้วยตัวเอง

12 วิธี ช่วยเปลี่ยนจากลูกจ้าง… ให้เป็นนายตัวเอง เป็นเจ้าของธุรกิจด้วยตัวเอง

เชื่อว่าหลายๆคน อาจจะเบื่องานประจำ ที่กำลังอยู่

อย ากจะลาออกไปทำธุรกิจของตัวเอง ซึ่งก็มีอยู่ 2 ขั้นตอน

ทีคนส่วนใหญ่ทำกัน คือลาออกงานเลย แล้วไปสร้างธุรกิจของตัวเอง

และยังไม่ลาออกจากงาน แต่วางแผนไปเรื่อยๆ ในการสร้างธุรกิจ

ให้เป็นรูปเป็นร่างแล้วค่อยลาออก โดยอันหลัง จะเป็นหลักประกัน

ความเสี่ยงได้ดีกว่า เพราะยังมีเ งินประจำอยู่ วันนี้เราจะนำเสนอ 12 ขั้นตอน

ก้าวจากการเป็นลูกจ้าง สู่การเป็นผู้ประกอบการธุรกิจ เพื่อเป็นแนวทาง

ให้กับบรรดาพนักงานประจำ ที่ต้องการอย ากเป็นนายตัวเอ

งหรือเจ้าของธุรกิจในอนาคตครับ

1.มองโอกาสของธุรกิจ

ถือว่าสำคัญมาก แม้ว่าเราชอบหรืออย ากจะทำอะไร แต่ถ้าทำไปแล้ว

ไม่มีลูกค้าไม่มีคนซื้อ ก็ไม่คุ้มค่ากับการลงทุน ดังนั้นการที่คิดจะทำธุรกิจอะไร

ต้องวิเคราะห์ตลาดและพฤติกรร มผู้บริโภคด้วย ว่าลงทุนวันนี้

แล้วพรุ่งนี้ลูกค้ายังจะซื้อเราอีกไหม หรือธุรกิจที่เราชอบในวันนี้ อีก 1-2 ปี ข้างหน้า

ยังจะได้รับความนิยมอยู่หรือไม่ เราต้องมองโอกาสของธุรกิจด้วย

2.กำหนดสิ่งที่อย ากทำ

เมื่อเราอย ากเป็นเจ้าของธุรกิจ เราต้องค้นหา หรือถามตัวเองว่า

อย ากทำอะไรหรือชอบอะไรเป็นพิเศษ ยิ่งถ้าเรารักในสิ่งที่อย ากทำด้วยแล้ว

ก็จะทำให้ธุรกิจที่จะทำประสบความสำเร็จได้ง่ายขึ้น เพราะเราจะตั้งใจ

ทำอย่างเต็มความสามารถ

3.เริ่มต้นจากธุรกิจขนาดเล็กๆ

เป็นการทดลอง การทำธุรกิจว่าจะไปได้ หรือไม่ได้เหมือน

เป็นการลองผิดลองถูก ถ้าเจ๊งก็ไม่ต้องเสียเงิ น งบประมาณจำนวนมาก

แต่ถ้าไปรอดหรือได้รับการตอบรับที่ดี จากตลาดและลูกค้า ก็ค่อยๆ

ขยับขย ายธุรกิจให้มีขนาดใหญ่ขึ้น ที่สำคัญเหมาะสำหรับช่วงที่เรา

ยังทำงานประจำอยู่ ยังปลีกตัวไปทำเต็มตัวไม่ได้

ต้องทำขนาดเล็กๆไปก่อน

4.สอบถามลูกค้าเพื่อหาไอเดีย

เชื่อมโยงกับข้อ 2 เพราะก่อนจะลงทุน ทำธุรกิจอะไร

ให้ประสบความสำเร็จ อย ากแรกต้องดูเทรนด์ตลาด

และความต้องการของผู้บริโภคด้วย อาจทำแบบสอบถามหรือ

พูดคุยกับลูกค้าในพื้นที่นั้นๆ โดยตรงหรือสอบถาม

ทางช่องทางออนไลน์ก็ได้ว่าลูกค้าชอบสินค้า หรือบริการ

ที่เราอย ากจะทำหรือไม่เพื่อเป็นการแนวร่วมเดียวกัน ถ้าสอบถาม

หลายๆคนบอกว่าไม่ชอบ เราก็ยังสามารถปรับเปลี่ยนธุรกิจ

ก่อนที่จะลงทุนจริงๆจังๆได้ทันเวลา

5.วางแผนการตลาดและแผนธุรกิจ

การตลาดที่ได้รับความนิยมในวันนี้ คือการใช้ช่องทางสื่อสาร

ผ่านทางออนไลน์ โดยเฉพาะ Social Media ต่างๆ เพราะสาสามารถ

เจ้าถึงกลุ่มลูกค้าเป้าหมายได้ดีที่สุด ขณะเดียวกัน เราต้องจัดทำแผนธุรกิจ

ระบุรายละเอียดต่างๆว่าเป้าหมายของธุรกิจคืออะไร เราต้องทำงานอะไรบ้าง

ให้ประสบความสำเร็จ แผนธุรกิจจะครอบคลุม โครงสร้างส่วนต่างๆของธุรกิจ

6.วางโครงสร้างบริษัท

ในเวลาเดียวกัน ถ้าเราจะเดินหน้าธุรกิจจริงๆ ต้องมองด้วยว่า จะจัดตั้งบริษัท

ในรูปแบบไหน เช่น บริษัทคนเดียว หรือหุ้นส่วน หรือจัดตั้งเป็นห้างหุ้นส่วน

นิติบุคคลเป็นต้น เพื่อที่จะได้รับการดูแล ตามกฎหมายอย่างถูกต้อง

7.ประเมินธุรกิจและปรับเปลี่ยน

หลังจากที่เราได้ทดลองเริ่มต้นธุรกิจไปแล้ว พอผ่านไปได้ประมาณเดือนกว่าๆ

ก็ลองมาวิเคราะห์ธุรกิจดูว่า ผลกาตอบรับจากตลาด และลูกค้าเป็นอย่างไร

ยอดข ายเพิ่มขึ้นทุกวัน หรือไม่ หรือคงที่หรือยอดขา ยตก เมื่อเราเห็นภาพ

ก็จะสามารถนำไปปรับปรุงแก้ไขได้ทันท่วงที โดยนำเอาข้อเสนอแนะ

จากลูกค้ามาปรับปรุง ให้ตอบโจทย์ลูกค้าจะดีที่สุดครับ

8.ลาออกจากงานประจำ

เมื่อธุรกิจพร้อมแล้ว ให้ลาออกจากงานประจำวัน เพื่อทำงานของตัวเอง

อย่างเต็มที่ แต่อย่าลืมว่าในการออกมาทำธุรกิจของตัวเองนั้น ในวันข้างหน้า

เราอาจจะต้องได้พบเจอ กับหัวหน้าเก่า เจ้านายเก่าหรือเพื่อนร่วมงานเก่าๆ

ดังนั้นก่อนการลาออกต้องบอกเจ้านาย และเพื่อนร่วมงานให้ดี ไม่บา ดหมางใจกัน

เพราะอนาคตธุรกิจอาจต้องพึ่งพาช่วยเหลือกัน

9.ตั้งงบประมาณในการทำงาน

ช่วงเวลาที่เราทำงานประจำ อาจจะไม่สามารถ จัดสรรเรื่องงบประมาณ ในการทำธุรกิจ

ได้อย่างเต็มที่ แต่เมื่อเราออกจากงานประจำ มาบริหารกิจการของเราอย่างเต็มที่

แล้วอย ากแรกเรา ต้องบริหารงบประมาณในการทำธุรกิจ แยกออกเป็นแต่ละส่วน

ไม่ว่าจะเป็นการผลิตการตลาด การจำหน่ายการขนส่ง รวมเงิ นทุนหมุนเวียน

ในบริษัทเป็นต้น

10.รวบรวมทีมงาน

มาถึงตรงนี้ถ้าความคิดในการทำธุรกิจของเรา จะเป็นไปได้มากที่สุด

ผลการตอบรับจากช่วงทดลอง ทำการตลาดได้รับผลการตอบรับดี

ต่อไปเราต้องคิดว่าถ้าเราออกจากงาน เพื่อมาทำธุรกิจของเรา

เต็มเวลา เราจำเป็นต้องทีมงาน เพื่อการขย ายธุรกิจให้มีขนาดใหญ่

ขึ้นกว่าเดิม ไม่ว่าจะเป็นทีมงานการตาด การเงิ นการผลิต

การบริการลูกค้าเป็นต้น

11.การหาแหล่งเงิ นทุน

ถ้าเราคิดจะทำธุรกิจขาดเล็ก เราอาจใช้เ งินเก็บ จากการทำงานประจำ

มาใช้จ่ายช่วง 1-2 เดือนแรกก่อนก็ได้ ถ้าหากมีเงิ นเก็บจำนวนมาก

แต่ถ้าอย ากทำธุรกิจที่มันใหญ่ขึ้น เพราะมีตลาด

และลูกค้ารองรับอยู่แล้ว ก็อาจจำเป็นต้องหาแหล่งเงิ นทุน ที่ปลอดภัย

ไม่ว่าจะเป็นการขอสินเชื่อ จากสถาบันการเงิ นต่างๆ

รวมถึงแหล่งเ งินทุนจากญาติพี่น้อง

12.ปรับขนาดธุรกิจตามแผนการตลาด

สุดท้ายคือการทำธุรกิจให้เป็นไปตามแผนงาน หรือแผนธุรกิจ

ที่เราได้เขียนเอาไว้ตั้งแต่เริ่มต้น ถ้าออกจากงาน แล้วธุรกิจไปได้สวย

แต่ตอนแรกแผนธุรกิจเขียนเล็กๆ เราก็ต้องมาปรับขนาดธุรกิจให้เท่ากับ

แผนการตลาดในปัจจุบัน เช่น ถ้าสินค้าเป็นที่ต้องการ ของตลาดต่างประเทศ

เราก็ต้องปรับขนาดธุรกิจให้ใหญ่ขึ้น เพื่อรองรับตลาด ต่างประเทศ

เช่น อาจต้องเพิ่มทีมงาน ด้านต่างประเทศ โดยเฉพาะรวมถึง เพิ่มกำลังการผลิต

ที่มากขึ้นด้วย ทั้งหมดเป็นขั้นตอนในการก้าวไปสู่ ในการเป็นเจ้าของกิจการ

หรือการเป็นนายตัวเอง ในขณะที่เรายังเป็นลูกจ้างอยู่ ซึ่งถือเป็นแนวทางที่คนส่วนใหญ่

นิยมใช้กันมาก เพราะการวางแผนเป็นเจ้าของธุรกิจ ตั้งแต่เรายังทำงานประจำ

จะมีความเสี่ยงน้อยกว่า การลาออกจากงานมา เริ่มต้นธุรกิจเลย

อย่างน้อยเราก็มีเงิ นทุนหมุนเวียน

ในขณะที่เราเริ่มต้นธุรกิจเล็กๆอยู่

Load More Related Articles
Load More By admin01 admin01
Load More In ข้อคิด

Check Also

พฤติกร รม 10 แบบ ของคนที่ดูมีแน้วโน้มว่าฉลาดกว่าคนอื่น มีอนาคตการงานที่ดี

ลึกๆแล้ว เราเชื่อว่าเพื่อนๆทุกคน มีความฉลาดอยู่ในตนเองแต่บางครั้ง เราก็เอาออกมาใช้ไม่เป็น …