Home ข้อคิด 11 สัญญาณที่บอกว่า คุณมีแนวโน้มจะเป็นคนรวย อีกไม่นาน

11 สัญญาณที่บอกว่า คุณมีแนวโน้มจะเป็นคนรวย อีกไม่นาน

หลายคนบอกว่า คนที่จะเป็นเศรษฐี ต้องมีพื้นฐานที่ดีมาก่อน ตั้งแต่แรก เช่น

ที่บ้านมีฐานะอยู่แล้ว หรือมีกิจการส่วนตัว ที่สามารถทำให้เขา เป็นคนรวยได้นั่น

ก็อาจจะถูก แต่ไม่ใช่ทั้งหมด เพราะใครๆ ก็สามารถเป็นเศรษฐีได้ แม้ไม่ได้เป็น

คนรวยมาก่อน แต่คุณสามารถ สร้างความมั่งคั่งให้กับตัวเองได้ หากแนวทาง

ที่ถูกต้อง คุณก็จะกลายเป็นเศรษฐีได้ไม่ย าก อย่างแน่นอนวันนี้ จะมาชี้ชัดว่า

หากคุณจะกลายเป็นเศรษฐี ในวันข้างหน้า คุณจะต้องสัญญาณ

บ่งบอกไว้อย่างไรบ้าง เพื่อคุณจะได้นำไปปรับปรุง แก้ไขรวมถึงพัฒนาตัวเอง

ให้เข้าใกล้สัญญาณเหล่านั้น เพื่อจะได้เป็นเศรษฐีบ้าง

1.คุณไม่ได้ยึดติดอยู่แต่กับอดีต

การพูดเกี่ยวกับวันเก่าๆ ที่ผ่านมา จะไม่ทำให้คุณกลายเป็นเศรษฐีได้เลย

ยิ่งจะทำให้คุณหมดกำลังใจ ไม่เดินหน้าไปไหนได้ วันๆนึกถึงแต่ความล้มเหลว

ของตัวเอง ดังนั้นเศรษฐีส่วนใหญ่จะคิดว่า ข้างหน้าจะทำอย่างไร ที่จะดีกว่าวันนี้

เพื่อปลุกพลังของตัวเอง ให้ลุกขึ้นกล้าที่จะเผชิญ และสร้างโอกาสที่ดีกว่า

ในปัจจุบัน เช่น กรณีของคุณศิริวัฒน์แซนด์วิชเป็นต้น

2.คุณชอบติดตามข่าวสารเหตุการณ์ปัจจุบัน

คนที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดในโลก เริ่มต้นเช้าวันใหม่

ด้วยการติดตาม ข่าวสารเหตุการณ์ปัจจุบัน ตัวอย่างเช่น

นักลงทุนเก่งๆรายงานว่า อ่ านสิ่งพิมพ์ เพื่อให้พวกเขา

สามารถตัดสินใจ ลงทุนได้มากขึ้น โดยพิจารณา

จากสิ่งที่เกิดขึ้นในโลก

3.คุณชอบปรับปรุงและพัฒนาตัวเองอยู่เสมอ

คนรวยจำนวนมาก เริ่มต้นจากการเป็นคนธรรมดา แต่ด้วยนิสัยรักการอ่า น

มีความกระตือรือร้น เรียนรู้และพัฒนาตน เพิ่มเติมไม่หยุดนิ่ง

มีเป้าหมายในการพัฒนา ศักยภาพในตัวเอง อย่างไร้ขีดจำกัด

โดยเฉพาะความรู้ ทางด้านการเงิ น สนใจเป็นพิเศษ

เพราะเห็นความสำคัญ ของความรู้ทางด้านการเ งิน

พย าย ามบริหารเ งินที่ได้มาทุกเหรียญ อย่างสุดความสามารถ

เพราะรู้ว่าความมั่นคง ทางการเ งิน คือจุดหมายนำพาไปสู่ความร่ำรวย

ได้มีแนวทางมากมาย ที่เป็นเส้นทาง สู่ความสำเร็จ ให้เรียนรู้ควบคู่

กับการฝึกฝนทักษะ การตัดสินใจทางการเงิ น ที่ดี ช่วยให้การออม

และการลงทุน มีทิศทางชัดเจน สามารถบรรลุเป้าหมายได้เร็วยิ่งขึ้น

4.คุณยอมรับความเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในอนาคต

โลกธุรกิจ มีการเปลี่ยนแปลง อยู่ตลอดเวลา การเปลี่ยนแปลง

หรือปรับตัว เป็นเรื่องย าก แต่กระแสความเปลี่ยนแปลงของโลก

เข้ามามีบทบาท ต่อการดำเนินธุรกิจ ในอนาคตมากขึ้น ทุกวันคนที่ปรับตัว

ตามโลกได้เร็ว ย่อมคว้าโอกาสได้มากกว่าคนอื่น เกิดความพอใจ

ที่ได้พัฒนาตัวเองให้ดีกว่าเดิม เพื่อเสริมสร้าง และพัฒนา

ความสามารถทางการแข่งขัน ให้ตนเองอยู่รอดได้ และได้เปรียบกว่า

คู่แข่งหากลยุทธ์ได้ถูกช่องทาง ก็มีโอกาสสร้างธุรกิจ ต่อยอดได้มากมาย

การเป็นเศรษฐีเงิ นล้าน ก็ไม่ไกลเกินเอื้อม

5.คุณใช้ชีวิตที่เรียบง่ายไม่ฟุ้งเฟ้อ

ลักษณะทั่วไปของเศรษฐี ที่เหมือนกันก็คือ พวกเขาจะใช้ชีวิตที่เรียบง่าย

ไม่ฟุ้งเฟ้อ ใช้รถที่สามารถใช้ประโยชน์ ให้กับพวกเขาได้ก็พอ

อาศัยอยู่ในบ้านที่ไม่หรูหรา กินข้าวในบ้าน มากกว่านอกบ้าน

ไม่ใช้จ่ายเ งินฟุ่มเฟือย ไปกับสิ่งของที่ไม่จำเป็น ที่สำคัญคนรวย

จะรู้จักนำเงิ นอีกส่วนจะ 10-20% ของรายได้ทั้งหมด

ไปลงทุนต่อยอดเพื่อให้ได้เ งินเข้ามาอีกทาง

6.คุณชอบที่จะคิดการใหญ่ไม่คิดเล็ก

คนที่มีโอกาส จะเป็นคนรวย ส่วนใหญ่มักไม่คิดถึงแค่วันนี้ หรือวันพรุ่งนี้

แต่มักจะคิดถึงวันต่อๆไปเสมอ เขามักจะคิดว่า ในวันต่อๆไปเขาจะวางแผน

การใช้เ งินของเขาอย่างไร มองหาเป้าหมายที่ใหญ่กว่าเสมอ

ทำอย่างไร เงิ นจึงจะงอกเงย ขึ้นมามากกว่าเดิม คนรวยมักจะวางเป้าหมาย

ที่ใหญ่กว่าเสมอแล้วมุ่งไปสู่เป้าหมายนั้นให้ได้

7.คุณเป็นคนสู้ไม่ถอยไม่ว่าจะเจออุปสรรคใดๆ

หลายคนคิดบวก แต่ขาดความอึด ในการต่อสู้ ปัญหาหรืออุปสรรค

ก็อาจจะ U-Turn เลี้ยวรถกลับได้ หากเจอปัญหาเหล่ามหาเศรษฐี

ส่วนใหญ่ ล้วนแล้วแต่เป็นกลุ่มบุคคล ที่ไม่ว่าจะล้มกี่ครั้ง แต่ละครั้ง

เจ็บปวดแสนสาหัสอย่างไร ก็ลุกมาต่อสู้ อย่างไม่ย่นย่อท้อแท้

หรือคิดจะถอยหลังกลับ แต่อย่างไรคิด แต่วันข้างหน้า

ต้องดีกว่าวันนี้ และลงมือทำให้เร็วที่สุด นั่นคือสัญญาณการเป็นเศรษฐี

ที่สามารถเกิดขึ้นได้ กับทุกคนขึ้นอยู่กับว่าแต่ละคน

มีการวางแผนไว้อย่างไรบ้าง อีกทั้งทัศนคติ ก็มีส่วนสำคัญ

ที่จะช่วยผลักดัน ให้มีความก้าวหน้าได้เร็วขึ้น และก้าวสู่

ความเป็นเศรษฐีได้อย่างขึ้น

8.คุณมีความคิดอย ากได้มากเกินจริง

มหาเศรษฐีหลายๆคน จะมี่ความคิดที่ยิ่งใหญ่ หรือบางครั้ง

มักจะมีความคิด ที่เกินความเป็นจริงอยู่เสมอ เช่น ทำธุรกิจเดียวไม่พอ

อย ากขย ายธุรกิจไปเรื่อยๆ หรือลงทุนในหุ้นตัวเดียวไม่พอ

อย ากจะลงในธุรกิจที่หลากหลาย หรือวันนี้ทำเ งินได้ 1 ล้านดอลลาร์

ไม่พอใจคิดหาหนทางและช่องทาง ที่จะทำเ งินให้ได้ 10 ล้านดอลลาร์

9.คุณมีความรู้สึกอย ากเริ่มต้นทำในทันที

คนที่เป็นเศรษฐีส่วนใหญ่ ไม่ต้องการรอเวลาที่เหมาะสมในการลงทุน

หรือเปิดตัวธุรกิจของพวกเขา หลายคนตระหนักดีว่า ไม่มีเวลาไหนที่ดี

ไปกว่าการเริ่มต้นทำเ งินได้ทันที เพราะการนั่งรอเป็นแนวทาง

กำจัดความฝันของคุณหรือคนอื่นเอาไปกินก่อน

10.คุณเป็นคนที่น่าสนใจของคนอื่น

มันอาจจะไม่จริงเสมอไป ในความคิดของหลายๆคน เพราะคนที่หน้าตาไม่ดี

ภาพลักษณ์แย่ อาจจะเป็นคนรวยก็ได้ “คนที่น่าดึงดูดคนที่มีเสน่ห์

จะสามารถสร้างรายได้เฉลี่ย 3% ถึง 4 เปอร์เซ็นต์มากกว่า

คนที่มีรูปลักษณ์ต่ำกว่า” อย่างกรณีในเมืองไทย คนหน้าตาไม่ค่อยดี

ธรรมดาๆแต่เป็นคนน่าสนใจ ดึงดูดผู้คนได้ดี พออัดคลิปลงยูทูป

สามารถทำเงิ นแสนเ งินล้านได้ทันที

11.คุณเริ่มต้น เ งินตั้งแต่ยังเป็นเด็ก

หนึ่งในคุณลักษณะทั่วไป ที่เหมือนกันของคนรวย ก็คือพวกเขา

เริ่มต้นหารายได้ ตั้งแต่อายุยังน้อย ยกตัวอย่าง มหาเศรษฐีระดับโลก

ที่ทุกคนน่าจะรู้จักเป็นอย่างดี “วอร์เรนบัฟเฟตต์” เริ่มหารายได้ตั้งแต่

อายุเพียงแค่ 6 ขวบด้วยการขา ยหมากฝรั่ง ให้กับเพื่อนบ้านของเขา

หรือแม้แต่ Mark Cuban เมื่อช่วงอายุ 12 ขวบอย ากมีชีวิตความเป็นอยู่

ที่ดีเขาได้ข ายถุงขยะเพื่อเก็บเ งินซื้อรองเท้าคู่โปรดชีวิตช่วงมัธยม

เขามีเ งินสะสมจากการทำงานพิเศษสิ่งเหล่านี้คือจิตวิญญาณ

ของการเป็นผู้ประกอบการนั่นเอง

 

ขอขอบคุณ thai-smescenter

Load More Related Articles
Load More By admin01 admin01
Load More In ข้อคิด

Check Also

เทคนิคเก็บเงินให้ถึงเป้า..สิ้นปีมี “เงินแสนให้ใช้

สำหรับคนเก็บเ งินเก่ง หรือวางแผนการเงิ นได้ดีมาตลอด เป้าหมายเหล่านี้ คงไม่ใช่เรื่องย ากนัก…