Home ข้อคิด 10 สัญญาณมีแนวโน้มว่า คุณจะเป็นเศรษฐีมั่งคั่ง ในวันข้างหน้า

10 สัญญาณมีแนวโน้มว่า คุณจะเป็นเศรษฐีมั่งคั่ง ในวันข้างหน้า

1.คุณมีความรู้สึกอย ากเริ่มต้นทำในทันที

คนที่เป็นเศรษฐีส่วนใหญ่ ไม่ต้องการรอเวลาที่เหมาะสม

ในการลงทุน หรือเปิดตัวธุรกิจของพวกเขา หลายคนตระหนักดีว่า

ไม่มีเวลาไหน ที่ดีไปกว่าการเริ่มต้นทำเงิ นได้ทันที เพราะการนั่งรอ

เป็นแนวทางกำจัดความฝันของคุณ หรือคนอื่นเอาไปกินก่อน

2.คุณมุ่งเน้นสร้างรายได้มากกว่าการออม

คงจะเป็นไปไม่ได้เลย ที่คนรวยหรือมหาเศรษฐีหลายคน จะร่ำรวยได้

ด้วยการประหยัดอดออม ไม่ใช้จ่ายเ งิน แต่มหาเศรษฐีส่วนใหญ่

จะมีวิธีที่ดีกว่าการออม โดยการใช้จ่ายอย่างฉลาด

รู้ว่านำเงิ นไปลงทุนตรงนั้น  จะได้เงิ นมาอย่างไร เรียกได้ว่า

รู้วิธีการนำเ งินไปยอด เพื่อสร้างรายได้เข้ามาอย่างต่อเนื่อง

เช่น นำเ งินไปลงทุนในหุ้นอสังหาริมทรัพย์และอื่นๆ

3.คุณใช้ชีวิตที่เรียบง่ายไม่ฟุ้งเฟ้อ

ลักษณะทั่วไปของเศรษฐี ที่เหมือนกันก็คือ พวกเขาจะใช้ชีวิตที่เรียบง่าย

ไม่ฟุ้งเฟ้อ ใช้รถที่สามารถใช้ประโยชน์ ให้กับพวกเขาได้ก็พอ อาศัยอยู่ในบ้าน

ที่ไม่หรูหรา กินข้าวในบ้าน มากกว่านอกบ้าน ไม่ใช้จ่ายเงิ นฟุ่มเฟือย

ไปกับสิ่งของที่ไม่จำเป็น ที่สำคัญคนรวย จะรู้จักนำเงิ นอีกส่วนจะ 10-20%

ของรายได้ทั้งหมด ไปลงทุนต่อยอด เพื่อให้ได้เงิ นเข้ามาอีกทาง

4.คุณมีเพื่อนหรือรู้จักคุ้นเคยกับเศรษฐี

เศรษฐีส่วนใหญ่จะเพื่อนเป็นเศรษฐีด้วยกัน อาจเรียกว่า อาจคบกันมา

ตั้งแต่สมัยเรียน หรือทำงานด้วยกัน หรือถ้าคุณรู้จักกับคนรวย

และคุ้นเคยไปมาหาสู่คนรวยเป็นประจำ หรือชื่นชอบการทำงานของพวกเขา

อาจจะทำให้คุณมีแรงบันดาลใจ และขอรับคำปรึกษาจากคนรวยเหล่านั้นก็ได้

พวกเขาอาจจะชี้ช่องทางให้คุณไปสู่ทางรวยได้

5.คุณไม่ได้ยึดติดอยู่แต่กับอดีต

การพูดเกี่ยวกับวันเก่าๆที่ผ่านมา จะไม่ทำให้คุณกลายเป็นเศรษฐีได้เลย

ยิ่งจะทำให้คุณหมดกำลังใจ ไม่เดินหน้าไปไหนได้ วันๆนึกถึง

แต่ความล้มเหลวของตัวเอง ดังนั้น เศรษฐีส่วนใหญ่ จะคิดว่า

ข้างหน้าจะทำอย่างไร ที่จะดีกว่าวันนี้ เพื่อปลุกพลังของตัวเอง

ให้ลุกขึ้น กล้าที่จะเผชิญ และสร้างโอกาสที่ดี กว่าในปัจจุบัน

เช่น กรณีของคุณศิริวัฒน์แซนด์วิชเป็นต้น

6.คุณชอบกำหนดเป้าหมายระยะย าว

คนที่จะรวยจะชอบที่จะกำหนดเป้าหมายชีวิต รวมถึงธุรกิจของพวกเขา

ในระยะย าว ไม่ใช่กำหนดเป้าหมาย แค่ในแต่ละวันเท่านั้น ไม่ใช่คิดคืนนี้

แล้วทำในวันพรุ่งนี้ แต่เศรษฐีจะวางเป้าหมายเป็นเดือนเป็นปี

เพื่อที่จะได้รู้ว่าจะได้เงิ นมาจากไหน ที่จะนำไปลงทุน

หรือจะมีรายได้เท่าไหร่ หลังจากลงทุนในสิ่งนั้นไปแล้ว

7.คุณชอบปรับปรุงและพัฒนาตัวเองอยู่เสมอ

คนรวยจำนวนมาก เริ่มต้นจากการเป็นคนธรรมดา แต่ด้วยนิสัย

รักการอ่ าน มีความกระตือรือร้น เรียนรู้และพัฒนาตน

เพิ่มเติมไม่หยุดนิ่ง มีเป้าหมายในการพัฒนาศักยภาพ

ในตัวเองอย่างไร้ขีดจำกัด โดยเฉพาะความรู้ทางด้านการเงิ น

สนใจเป็นพิเศษ เพราะเห็นความสำคัญของความรู้

ทางด้านการเ งิน พย าย ามบริหารเงิ น ที่ได้มาทุกเหรียญ

อย่างสุดความสามารถ เพราะรู้ว่าความมั่นคงทางการเ งิน

คือจุดหมายนำพาไปสู่ความร่ำรวยได้ มีแนวทางมากมาย

ที่เป็นเส้นทางสู่ความสำเร็จ ให้เรียนรู้ควบคู่กับการฝึกฝนทักษะ

การตัดสินใจทางการเงิ นที่ดี ช่วยให้การออมและการลงทุน

มีทิศทางชัดเจน สามารถบรรลุเป้าหมายได้เร็วยิ่งขึ้น

8.คุณยอมรับความเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในอนาคต

โลกธุรกิจมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา การเปลี่ยนแปลงหรือปรับตัว

เป็นเรื่องย ากแต่กระแสความเปลี่ยนแปลงของโลก เข้ามามีบทบาท

ต่อการดำเนินธุรกิจ ในอนาคตมากขึ้นทุกวัน คนที่ปรับตัวตามโลกได้เร็ว

ย่อมคว้าโอกาสได้มากกว่าคนอื่น เกิดความพอใจที่ได้พัฒนาตัวเองให้ดีกว่าเดิม

เพื่อเสริมสร้างและพัฒนาความสามารถ ทางการแข่งขัน ให้ตนเองอยู่รอดได้

และได้เปรียบกว่าคู่แข่ง หากลยุทธ์ได้ถูกช่องทาง ก็มีโอกาสสร้างธุรกิจ

ต่อยอดได้มากมาย การเป็นเศรษฐีเงิ นล้านก็ไม่ไกลเกินเอื้อม

9.คุณชอบที่จะคิดการใหญ่ไม่คิดเล็ก

คนที่มีโอกาสจะเป็นคนรวย ส่วนใหญ่มักไม่คิดถึงแค่วันนี้

หรือวันพรุ่งนี้ แต่มักจะคิดถึงวันต่อๆไปเสมอ เขามักจะคิดว่า

ในวันต่อๆไป เขาจะวางแผนการใช้เงิ นของเขาอย่างไร

มองหาเป้าหมายที่ใหญ่กว่าเสมอ ทำอย่างไรเ งินจึงจะงอกเงยขึ้นมา

มากกว่าเดิม คนรวยมักจะวางเป้าหมาย ที่ใหญ่กว่าเสมอ

แล้วมุ่งไปสู่เป้าหมายนั้นให้ได้

10.คุณเป็นคนสู้ไม่ถอย

ไม่ว่าจะเจออุปสรรคใดๆ หลายคนคิดบวก แต่ขาดความอึด

ในการต่อสู้ปัญหา หรืออุปสรรคก็อาจจะ U-Turn เลี้ยวรถกลับได้

หากเจอปัญหา เหล่ามหาเศรษฐีส่วนใหญ่ ล้วนแล้วแต่เป็นกลุ่มบุคคล

ที่ไม่ว่าจะล้มกี่ครั้ง แต่ละครั้งเจ็บปวดแสนสาหัสอย่างไร

ก็ลุกมาต่อสู้อย่างไม่ย่นย่อท้อแท้ หรือคิดจะถอยหลังกลับแต่อย่างไร

คิดแต่วันข้างหน้า ต้องดีกว่าวันนี้ และลงมือทำให้เร็วที่สุด

นั่นคือสัญญาณการเป็นเศรษฐี ที่สามารถเกิดขึ้นได้กับทุกคน

ขึ้นอยู่กับว่า แต่ละคนมีการวางแผนไว้อย่างไรบ้าง อีกทั้งทัศนคติ

ก็มีส่วนสำคัญที่จะช่วยผลักดัน ให้มีความก้าวหน้าได้เร็วขึ้น

และก้าวสู่ความเป็นเศรษฐีได้อย่างขึ้น

ที่มา : thaismescenter

Load More Related Articles
Load More By admin01 admin01
Load More In ข้อคิด

Check Also

สังเกตไหม ทำไมคนที่ฉลาด เขาเลือกใส่เสื้อผ้าแบบเดิมๆบ่อยๆ

1.ประหยัดเวลาในการเลือกเสื้อผ้า เหตุผลที่ชัดเจนที่สุด จากการแต่งตัวเหมือนเดิมทุกวัน คือช่ว…