Home ข้อคิด 10 ลักษณะเด่นของผู้หญิงฉลาด ดูกันง่ายๆ เธอจะนิสัยประมาณนี้

10 ลักษณะเด่นของผู้หญิงฉลาด ดูกันง่ายๆ เธอจะนิสัยประมาณนี้

1.เป็นคนพูดเก่งแต่ไม่พูดมากเพราะรู้ว่า

เค้าจะฉลาดขึ้นได้ ด้วยการฟังคนเก่ง จะฟังเยอะ เพราะการฟัง

มักจะได้สิ่งใหม่ๆเข้าตัวอยู่เสมอ และจะพูดก็ต่อเมื่อคำพูด

นั้นมีประโยชน์และสร้างสรรค์ มากกว่าพูดในเชิงลบและไม่สร้างสรรค์

2.ไม่ต้องเป็นผู้นำ

แต่สามารถดึงความสามารถของคนในทีม มาใช้ให้เกิดประโยชน์

สูงสุดได้เสมอ คนเก่งและฉลาด มักเก่งในการจูงใจผู้คน

ให้คล้อยตามในแนวทาง และความคิดของเขา ไม่จำเป็น

ต้องมีตำแหน่งใหญ่โตแต่มีคนให้เกียรติ

3.มีความรู้หลายด้าน

มากกว่าอาชีพที่ทำ และมักจะพัฒนาตัวเอง อยู่เสมอ

คนเก่งมักเป็นนักพัฒนาตนเอง และจะใช้เวลาอย่างคุ้มค่า

เพื่อให้ตนเองก้าวไปข้างหน้า อย่างมั่นคงแข็งแรงจะไม่ปล่อย

ให้สูญเสียโอกาส โดยเฉพาะเวลาที่ใช้เพื่อเดินไปข้างหน้า

และไม่ย้อนถอยหลัง

4.ไม่ใช้SocialMedia

ตลอดเวลาแต่ใช้รับข้อมูลที่สนใจ และส่งต่อความคิดดีๆ ให้กับคนอื่นเสมอ

ยุคนี้เป็นยุคของข้อมูล ข่าวสารตลอด 24 ชั่ วโมง คนเก่งมักจะเลือกเ สพ

แต่ข้อมูลดีๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อชีวิตของเขาเอง เพื่อนำไปประยุกต์

ใช้ในการทำงานหรือการบริหารชีวิต และเป็นนักแบ่งปัน

เพื่อให้คนอื่นๆได้เส พข้อมูลดีๆที่เขาคัดสรรมาอย่างดีแล้ว

5.อาจมีหรือไม่มีการศึกษาสูง

หรือไม่จบจากสถาบันมีชื่อเสียง แต่มีผลงานการันติความสามารถเสมอในยุคนี้

ที่คนเก่งสามารถสร้างเวทีให้ตนเอง อาจเป็นเพียงใบเบิกทางที่ดี

แต่ประสบการณ์และผลงานต่างหากที่ดี จะทำให้เราเติบโตได้เร็วกว่า

6.กลับมายิ้มได้อย่างรวดเร็ว

แม้จะมีสิ่งเ ลวร้ ายเข้ามาในชีวิตก็ตาม คนเก่งและฉลาด ในการชีวิต

จะสามารถลุกขึ้นสู้ได้ ทุกครั้งย ามเมื่อล้มลง ไม่มีใครไม่เคยผิดพลาด

หรือผิดหวังเพียงแต่เขาจะไม่จม กับความทุกข์ตลอดเวลา

แต่จะหาทางลุกขึ้นสู้ได้ทุกครั้งย ามเมื่อล้มลง

7.ไม่อวดความสามารถ

ที่แท้จริงว่าเจ๋งแค่ไหน แต่จะพิสูจน์ได้เสมอ เมื่อถึงเวลาต้องใช้มัน

คนเก่งและฉลาด มักเป็นคนถ่อมตน ไม่โอ้อวดในความสามารถเกินงาม

แต่จะใช้การกระทำ เป็นเครื่องพิสูจน์ตนเองอยู่เสมอ และเมื่อถึงเวลาที่เกิดปัญหา

เขาเหล่านั้นมักจะแสดงวิสัยทัศน์ จนเราต้องตะลึง และทึ่งในความสามารถ

8.รู้ว่าตัวเองมีความสามารถ

แต่ไม่เคยเสียเวลาภูมิใจ กับความสามารถของตนเอง คนเก่งและฉลาด

มักจะเป็นคนมีความมั่นใจ แต่ไม่ใช่อีโก้ เพราะเขาจะเปิดรับฟัง

คนรอบข้าง ไม่ตัดสินคนอื่นด้วยมุมมองของตนเอง และทุกครั้ง

ที่เขาประสบความสำเร็จ ในสิ่งที่เขาทำ เขาจะมีเวลาดีใจไม่นาน

เพราะความสำเร็จนั้น เป็นอดีตไปแล้ว สิ่งที่เขาจะทำต่อนั่นคือ

หาทางพัฒนาตนเอง และสิ่งที่ทำให้ดีขึ้นต่อไป

และนับถือจากความรู้ความสามารถ วิธีคิดและการกระทำ

ที่เป็นเสมือนกระบอกเสียง ให้เขานั้นเติบโตไปข้างหน้า

9.จัดสรรเวลาอย่างมีประสิทธิภาพ

มีสมดุลในชีวิตระหว่าง เรื่องงานกับเรื่องส่วนตัวและเต็มที่กับทุกเรื่อง

ที่ทำคนเก่งและฉลาด มักจะเลือกบริหารเวลาได้อย่างสมดุล

ในช่วงเวลางาน ก็จะเต็มที่กับสิ่งที่ทำตรงหน้า เช่นกัน

เมื่อหมดเวลางาน ก็สามารถให้เวลาสร้างความสุข

การผ่อนคลายให้กับตนเองอยู่เสมอ

10.ไม่เคยทำให้คนอื่นรู้สึกโ ง่

เมื่อเค้าทำผิดพลาด แต่ให้โอกาสคำแนะนำ และให้กำลังใจเสมอ

คนเก่งและฉลาด มักเป็นผู้ให้โอกาสคนอยู่เสมอ เมื่อเขาเหล่านั้น

กระทำความผิดและพร้อม จะแนะนำชี้ช่องทางให้เขาเหล่านั้น

สะท้อนความผิดของตนเอง ให้เกิดการยอมรับ และพัฒนาตนเอง

 

ขอบคุณ wansukth

Load More Related Articles
Load More By admin01 admin01
Load More In ข้อคิด

Check Also

พฤติกร รม 10 แบบ ของคนที่ดูมีแน้วโน้มว่าฉลาดกว่าคนอื่น มีอนาคตการงานที่ดี

ลึกๆแล้ว เราเชื่อว่าเพื่อนๆทุกคน มีความฉลาดอยู่ในตนเองแต่บางครั้ง เราก็เอาออกมาใช้ไม่เป็น …