Home ข้อคิด 10 นิสัยผู้หญิงแบบนี้แหละ เหมาะกับการที่จะเป็นเสาหลักให้กับครอบครัวเก่ง

10 นิสัยผู้หญิงแบบนี้แหละ เหมาะกับการที่จะเป็นเสาหลักให้กับครอบครัวเก่ง

1.พวกเธอหาเงิ นเก่งและบริหารเงิ นเป็น

คงไม่มีใครอย ากเป็นผู้หญิงเก่ง แต่ไส้แห้ง ไม่มีรายได้พอใช้

ผู้หญิงที่เก่ง พวกเธอจะโฟกัสกับรายได้ และลดรายจ่าย

ที่ไม่จำเป็น นอกจากนี้ นำเ งินไปลงทุน เพื่อให้งอกเงย

บางคนทำงานประจำ แล้วยังทำธุรกิจเสริม ซื้อขา ยของออนไลน์

นอกจากนี้ ยังใช้เ งินเป็นของไม่จำเป็น ก็จะพย า ย ามอดกลั้น

อดเปรี้ยวไว้กินหวาน นำเงิ นไปลงทุนแทน จะใช้เที่ยวช้อปปิ้งสุรุ่ยสุร่าย

2.พวกเธอไม่ยอมให้ใครมองว่าอ่อนแอ

คนที่เก่งและสตรอง จะไม่ยอมใช้ ความเป็นผู้หญิง

สร้างข้อได้เปรียบ พวกเธอจะพย าย าม ทำทุกอย่างๆ

เท่าเทียมกันกับคนอื่น ผู้ชายทำอย่างไร

ผู้หญิงก็ทำอย่างนั้น และยิ่งคนที่เป็นหัวหน้า

บ่อยครั้งที่มีความเป็นลูกผู้ชาย มากกว่าลูกน้องผู้ชายเสียอีก

พวกเธอมักแสดงความเป็นผู้นำ ปกป้องผู้ใต้บังคับบัญชา

แสดงความรับผิดชอบ ทุกการกระทำ และผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น

3.พวกเธอให้ความสำคัญกับครอบครัว

ต่อจากหัวข้อที่ผ่านมา ผู้หญิงที่เก่งอย่างเชอริลแซนเบิร์ก ซีโอโอของเฟซบุ๊ค

เธอให้ความสำคัญกับครอบครัวเป็นอย่างมากมาย ถึงแม้

จะพย าย ามทำงานอย่างหนัก และมีความรับผิดชอบในหน้าที่สูงมาก

แต่ก็พย าย ามจัดสรรเวลา แบ่งให้กับงาน และครอบครัว

อย่างไม่เสียสมดุล ทั้งนี้้คงไม่มีประโยชน์ ถ้างานรุ่งแต่ครอบครัว

แตกแยกไม่มีความสุข

4.พวกเธอมีความมั่นใจสูง

ผู้หญิงสมัยใหม่ ที่มีความสามารถ และประสบความสำเร็จ

ล้วนมีสิ่งหนึ่งที่เหมือนกัน คือความมั่นใจในตนเอง ทุกสิ่ง

ที่พวกเธอลงมือทำ จะมาพร้อมกับความมั่นใจ ชนิดสั่นคลอนเสียไม่ได้

การแสดงออกทั้งทางกริย าท่าทาง ล้วนเด่นชัดว่า พวกเธอเข้มแข็ง

และแกร่งมาก

5.พวกเธอพัฒนาความสามารถ

ผู้หญิงที่แกร่งจะมีความสามารถสูง ไม่แพ้ใคร และบ่อยครั้ง

เหนือกว่าเสียอีก ทำเอาผู้ชาย ต้องอายม้วนกันเป็นแถว

แต่ความสามารถ ที่จะได้มานั้น ต้องผ่านการฝึกฝนทักษะ

และเตรียมความพร้อม ไม่ใช่อยู่ดีๆ จะเก่งได้ทันที เพียงแค่ใจต้องการ

คนที่เข้มแข็ง และเก่งจริง จะมีจุดเด่น หรือความสามารถไม่ได้อาศัย

แต่เพียงหน้าตาสวยเพียงอย่างเดียว ถึงจะเป็นที่ยอมรับของคนอื่น

6.พวกเธอมองว่าทุกวินาทีมีค่า

การบริหารเวลาที่ดีที่สุด คือบริหารงานแบบวินาที ไม่ใช่รายชั่ วโมง

เหมือนสมัยก่อนแต่อย่างใด ผู้หญิงที่แกร่ง

จะใช้เวลาอย่างคุ้มค่าที่สุด มีการจัดวางแผนการทำงานล่วงหน้า

อย่างน้อยหนึ่งวัน และมีเป้าหมายระยะย าว รายวัน

ไปจนถึงรายปี ว่าจะต้องพย าย าม บรรลุเป้าหมายสิ่งใดบ้าง

พวกเธอเหล่านี้ จะไม่มัวเสียเวลาไปกับเฟซบุ๊ค หรือมัวนั่งแชทไลน์

โทรศัพท์ เม้ามอยจับกลุ่มนินทาคนอื่น แต่จะใช้เวลาทำงาน

อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด เพื่อที่จะกลับไปให้เวลากับครอบครัว

หรือไปทำอย่างอื่นที่มีประโยชน์

7.พวกเธอทำงานหนักกว่าคนอื่นการทำงานหนัก

ช่วยพัฒนาความสามารถ เฉพาะด้านและเพิ่มโอกาส

ที่จะบรรลุเป้าหมายไปในตัว ผู้หญิงที่เก่งจะทำงานหนัก

ไม่แพ้คนอื่น อย่างไรก็ตาม คำว่าทำงานหนัก ไม่จำเป็น

จะต้องทำงาน แบบหามรุ่งหามค่ำ อดหลับอดนอน

เพื่อแสดงออกว่า ตัวเองทำงานหนัก แต่พวกเธอจะทำงาน

อย่างชาญฉลาด มีไหวพริบ รู้จักวางแผน เชื่อมั่นในงานที่ทำ

พร้อมกับทำอย่างต่อเนื่อง จนประสบผลลัพท์ตามที่ต้องการ

8.พวกเธอไม่มัวแต่มองหาความรัก

ผู้หญิงที่เป็นที่ต้องการของผู้ชาย ไม่จำเป็นจะต้อง

สวยเลิศเลอดั่งนางฟ้า เพียงแต่เป็นคนที่มีเสน่ห์

มีบุคลิกภาพที่ดี ก็เพียงพอแล้ว ผู้หญิงเก่ง

พวกเธอเข้าใจตรงจุดนี้ดี และเชื่อว่า

‘ถ้าเราทำตัวให้ดีเพียงพอ เดี๋ยวก็จะมีคนมาชอบเอง’

ไม่จำเป็น จะต้องใฝ่หาผู้ชาย ตามหาความรักจนเกินงาม

เพราะนอกจาก จะทำให้ดูแย่แล้ว ยังเสียเวลาไปโดย

ไม่ได้อะไรกลับมาเลย ผมเคยเจอคนที่ทำงานเก่ง

มีเสน่ห์ มีความสามารถ ไม่ได้สวยแบบนางงาม

แต่ในแต่ละวัน มีแต่คนโทรหา โทรจีบชวนทานข้าว

ทั้งเช้าเที่ยงเย็น เพราะฉะนั้นทำตัวให้มีคุณค่า

แล้วความรักจะมาเองครับ

9.พวกเธอส่งเสริมผู้หญิงคนอื่นให้ก้าวหน้า

ผู้หญิงที่เก่งจริ งจะไม่มัวอิจฉาผู้หญิงคนอื่น

กลัวว่าใครจะมาก้าวหน้า ในหน้าที่การงานเกินตัวเอง

แต่พวกเธอจะส่งเสริมซึ่งกันและกัน คอยช่วยเหลือกัน

แบ่งปันความคิด หรือไอเดียที่มีประโยชน์ สร้างเครือข่าย

แห่งผู้หญิงแกร่งขึ้นมา คนที่เป็นผู้นำของกลุ่ม มักจะเป็นคนที่

ให้มากกว่ารับ และมีวุฒิภาวะความเป็นผู้นำสูงสุด พวกที่มัว

แต่ทิ่มแ ทงว่าร้า ยคนอื่น คนเหล่านี้ จะเป็นพวกที่

จะไม่มีวันก้าวหน้าไปไหน ไม่เชื่อลองสังเกต

พวกอยู่ย าวเฝ้าออฟฟิศดูสิครับ

10.พวกเธอมีความเป็นผู้นำ

การที่จะต้องมีลูกน้อง อยู่ภายใต้การบริหารจัดการ จำเป็นอย่างยิ่ง

ที่จะต้องฝึกฝน ทักษะความเป็นผู้นำ เพราะถ้าหากขาดไปแล้ว

ก็จะไม่สามารถบริหารงานได้ อย่างมีประสิทธิภาพ

และไม่สามารถประสบผลดั่งเป้าหมาย ที่วางไว้

ยิ่งมีลูกน้องเป็นผู้ชาย ยิ่งต้องแสดงความสามารถ

และความเป็นผู้นำให้ พวกเขา ยอมรับ บางครั้งอาจจะต้อง

ทำงานหนักกว่าหัวหน้า ที่เป็นผู้ชาย เพื่อพิสูจน์ตัวเอง

แต่ถ้ามีความสามารถจริง และมีความเป็นผู้นำสูง

ไม่ว่าใครก็ต้องยอมศิโรราบอย่างแน่นอน ตลอดหลายปี

ที่ผ่านมา ผมมีโอกาสได้เจอผู้หญิงเก่ง ที่ประสบความสำเร็จมากมาย

หลายคนน่าแปลกใจ ที่พวกเธอล้วนมีอุปนิสัยคล้ายกันอย่างบังเอิญ

ส่วนใหญ่มักจะมีความมั่นใจสูง เชื่อมั่นในตนเอง มีความสามารถ

ที่โดดเด่น รู้จักการบริหารคน และมีความเป็นผู้นำสูง

ไม่แคร์เรื่องความรัก จนไม่เป็นอันทำมาหากิน ให้โอกาสคนอื่น

โดยเฉพาะผู้หญิงด้วยกัน เติบโตในหน้าที่การงาน ดังนั้น

หากนำอุปนิสัยเหล่านี้ มาปรับใช้ อย่างน้อยก็จะเพิ่มโอกาส

สู่ความสำเร็จ เหมือนอย่างผู้หญิงเก่งคนอื่นๆ

ขอเพียงแค่ลงมือทำ อย่างจริงจัง คุณก็จะเป็นคนนึง

ที่เรียกได้ว่า…ผู้หญิงเก่งและสตรอง เป็นผู้นำได้อย่างแน่นอนครับผม

Load More Related Articles
Load More By admin01 admin01
Load More In ข้อคิด

Check Also

พฤติกร รม 10 แบบ ของคนที่ดูมีแน้วโน้มว่าฉลาดกว่าคนอื่น มีอนาคตการงานที่ดี

ลึกๆแล้ว เราเชื่อว่าเพื่อนๆทุกคน มีความฉลาดอยู่ในตนเองแต่บางครั้ง เราก็เอาออกมาใช้ไม่เป็น …