Home ข้อคิด 10 ข้อคิดและทัศนคติเรื่องเงินที่คนรวยเขามี

10 ข้อคิดและทัศนคติเรื่องเงินที่คนรวยเขามี

1. อยากเป็นเศรษฐี ต้องคิดอย่างเศรษฐี

คนรวย คิดกว้าง คิดไกล คิดใหญ่ และลงมือทำ คนที่ประสบความสำเร็จมักมองการณ์ไกล

มองความมั่งคั่งจากรายได้อื่น คนรวยมักจะทำธุรกิจและมีเป้าหมายการออมชัดเจน

โดยเฉพาะการออมเพื่อการลงทุนในระยะยาวด้วยการเก็บทรัพย์สินไว้ในรูปเงินฝากธนาคาร

การลงทุนด้านอสังหาริมทรัพย์ เช่น ที่ดิน บ้าน หุ้น หลักทรัพย์ การออมในรูปของการสะสมของมีค่า เช่น

ทองคำ มีคอลเลคชั่นของสะสมที่เพิ่มมูลค่าตามระยะเวลา เช่น พระเครื่อง ภาพเขียน ของเก่าลายคราม เป็นต้น

มีจุดประสงค์เพื่อให้เงินงอกเงยต่อเนื่องเป็นระยะเวลานาน แตกต่างจากคนทั่วไปที่ทำงานประจำ พอใจแค่เงินเดือน

หรือคนหาเช้ากินค่ำซึ่งหาทางใช้เงินทั้งชีวิต คิดระยะสั้น ๆ เพียงให้มีเงินพอจับจ่ายใช้สอยในแต่ละเดือน

2. คนรวย พูดเรื่องความคิดและเหตุการณ์

ไม่พูดนินทาหมกมุ่นกับธุระของคนอื่น ส่วนมากจะมีหัวการค้าและมีความเป็นตัวของตัวเองสู

ง มักจะเป็นคนต้นคิดแนวทางธุรกิจแปลกใหม่ไม่ธรรมดา ขยันสร้างสรรค์แนวทางแตกต่าง

จากท้องตลาด กล้าทำสิ่งใหม่ มองช่องทางแตกไลน์ธุรกิจจากธุรกิจเดิมที่มีอยู่เพื่อต่อยอดเป็นธุรกิจใหม่ ๆ

คนที่ประสบความสำเร็จได้นั้น แม้จะเป็นพนักงานบริษัทธรรมดา

ก็นำความคิดสร้างสรรค์มาใช้ในการทำงาน คิดเชิงสร้างสรรค์แหวกแนว

แต่ให้ถูกต้องตามระบบเพื่อสร้างนวัตกรรมและผลิตภัณฑ์ใหม่ออกมา

ถือเป็นทรัพยากรบุคคลที่ทุกองค์กรสนับสนุนพร้อมส่งเสริมให้เกิดความก้าวหน้าในอาชีพการงาน

แตกต่างจากลูกจ้างทั่วไปที่เล่น f a c e b o 0 k หรือ t wi t te r ในเวลางาน นินทาว่าร้า ย คนอื่นไปวัน ๆ

พูดเรื่องเที่ยวสังสรรค์ความบันเทิงซึ่งไม่ก่อทำให้เกิดรายได้

บางคนขยันตั้งใจทำงานดี แต่ยึดมั่นในกฎระเบียบมากเกินไป

รู้จักพลิกแพลงเสนอแนวทางใหม่ ๆ ที่แตกต่างบ้าง การงานจึงย่ำอยู่กับที่ไม่มีความก้าวหน้าเกิดขึ้น

3. คนรวยชอบคิดแง่บวก ตั้งคำถามตนเองจะมีเงินเท่าไหร่

ตั้งเป้าหมายระยะใกล้และระยะไกลอย่างมีแบบแผน มองโอกาสรวย

เพื่อสร้างกำลังใจในการแสวงหาช่องทางสร้างรายได้

หรือเพิ่มกำไรในธุรกิจ พร้อมทั้งปรับเพิ่มสัดส่วนของเงินออมสูงขึ้นเรื่อย ๆ

การคิดพัฒนาอย่างต่อเนื่องย่อมสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันทางธุรกิจ

ประกอบกับการมองหาพันธมิตรทางธุรกิจเพื่อขยายเข้าสู่ตลาดใหม่

สร้างสายสัมพันธ์กับผู้คนในแวดวงการค้าและคนที่ประสบความสำเร็จในด้านต่าง ๆ

รวมไปถึงข้าราชการ และนักการเมือง เพื่อขยายช่องทางลงทุนในธุรกิจมากขึ้น

บางครั้งพบเจอสถานการณ์อย่างเดียวกัน แต่ผลลัพธ์ออกมาแตกต่างกัน

เป็นเพราะการเลือกมองมุมบวก หรือมุมลบนั่นเอง

4. คนรวยชอบเรียนรู้และพัฒนาตัวเองอยู่เสมอ

คนที่ประสบความสำเร็จจำนวนมากเริ่มต้นจากการเป็นคนธรรมดาเหมือนกัน

แต่ด้วยนิสัยรักการอ่าน มีความกระตือรือร้นเรียนรู้และพัฒนาตนเพิ่มเติมไม่หยุดนิ่ง

มีเป้าหมายในการพัฒนาศักยภาพในตัวเองอย่างไร้ขีดจำกัด

โดยเฉพาะความรู้ทางด้านการเงินสนใจเป็นพิเศษ

เพราะเห็นความสำคัญของความรู้ทางด้านการเงิน

พยายามบริหารเงินที่ได้มาทุกเหรียญอย่างสุดความสามารถ

เพราะรู้ว่าความมั่นคงทางการเงินคือจุดหมายนำพาไปสู่ความร่ำรวยได้

มีแนวทางมากมายที่เป็นเส้นทางสู่ความสำเร็จให้เรียนรู้

ควบคู่กับการฝึกฝนทักษะการตัดสินใจทางการเงินที่ดี

ช่วยให้การออมและการลงทุนมีทิศทางชัดเจน สามารถบรรลุเป้าหมายได้เร็วยิ่งขึ้น

5. คนรวยยอมรับความเปลี่ยนแปลงที่กำลังจะเกิดขึ้นในอนาคต

เพราะโลกธุรกิจมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา การเปลี่ยนแปลง หรือปรับตัวเป็นเรื่องยาก

แต่กระแสความเปลี่ยนแปลงของโลกเข้ามามีบทบาทต่อการดำเนินธุรกิจเกิดขึ้นในอนาคตมากขึ้นทุกวัน

คนที่ปรับตัวตามโลกได้เร็วย่อมคว้าโอกาสได้มากกว่าคนอื่น

เกิดความพอใจที่ได้พัฒนาตัวเองให้ดีกว่าเดิม เพื่อเสริมสร้างและพัฒนาความสามารถ

ทางการแข่งขันให้ตนเองอยู่รอดได้และได้เปรียบกว่าคู่แข่ง

หากหากลยุทธ์ได้ถูกช่องทางก็มีโอกาสสร้างธุรกิจต่อยอดได้มากมาย

การเป็นเศรษฐีเงินล้านก็ไม่ไกลเกินเอื้อมแน่นอน

6. คนรวยกล้าคิด กล้าทำ กล้าเสี่ยง แต่ไม่ลงทุนแบบเผชิญความเสี่ยงจนเกินควร

พยายามศึกษาหาทางป้องกันความผิดพลาดอย่างรอบคอบ

คนที่ประสบความสำเร็จจะพยายามหาช่องทางพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาส

เตรียมตัวให้พร้อมเพื่อรับมือกับความเสี่ยงก่อนทำธุรกิจ เ

มื่อคิดพิจารณาอย่างรอบคอบแล้วจึงลงมือทำตามแผนที่วางไว้อย่างรัดกุม

ทั้งนี้ ความรู้ ความมุ่งมั่น และเงินทุนเป็น 3 ปัจจัยหลักที่ขับเคลื่อนให้ธุรกิจก้าวไปข้างหน้า

คนทั่วไปอาจมีทั้งสามสิ่งแล้วแต่ไม่กล้าลงทุนเพราะกลัวล้มเหลว

แต่คนรวยจะเดินหน้าด้วยความมั่นใจในการวางแผนที่ดี

กล้าเสี่ยงเผชิญปัญหา พร้อมปรับตัวและแก้ไขสิ่งต่าง ๆ

ไม่ปล่อยเวลาให้ผ่านไปโดยเปล่าประโยชน์ ไม่ปล่อยให้ความฝันหลุดลอยไป

7. คนรวยทำงานเพื่อหากำไร รู้จักใช้เงินอย่างฉลาด

บริหารเงินให้เกิดประโยชน์สูงสุด มองเห็นที่มาที่ไปของรายได้

ลงทุนจ้างบุคลากรที่มีความเก่งความชำนาญมาช่วยงาน

หรือลงทุนทำธุรกิจที่ไม่ต้องลงแรงมาก เช่น การลงทุนในด้านสินทรัพย์และการซื้อแฟรนไชส์

ต่างจากคนจนที่คร่ำเคร่งทำงานหนักเพื่อเก็บออมหวังดอกเบี้ยจากเงินฝากน้อย นิดเท่านั้น

และน้อยคนจะรวยได้จากการออมเงินวิธีนี้ แม้จะมีวินัยในการออมที่ดีก็ตาม

อย่างดีก็มีเพียงพอจับจ่ายใช้สอยอย่างพอสมควรในช่วงบั้นปลาย

8. คนรวยมีแหล่งรายได้หลายช่องทาง และคิดอ่านหลายเรื่องไปพร้อมกัน

มีความคิดแตกฉานในเรื่องการทำธุรกิจ ก่อนลงมือทำจะคิดทบทวน

อย่างละเอียดรอบคอบแล้วลงมือทำเงินโดยไม่รอเวลา ไม่ผัดวันประกันพรุ่ง

เพราะเวลาเป็นสิ่งมีค่า ยิ่งออมและลงทุนเร็ว ผลกำไรยิ่งเพิ่มพูนเป็นเงาตามตัว

ขณะเดียวกันยังต้องมีวินัยทั้งการทำงาน การใช้จ่าย การออมเงิน

การลงทุน ไปจนถึงระเบียบวินัยในการดำเนินชีวิตติดตัวไปตลอด

วินัยสร้างโอกาสให้ประสบความสำเร็จได้มากยิ่งขึ้น

9. คนรวยไม่กลัวปัญหาและอุปสรรค

เพราะเชื่อว่าเป็นสิ่งที่ต้องพบเจอในทุกขั้นตอนของชีวิต มองปัญหาเป็นเรื่องเล็ก

ที่ต้องก้าวข้ามไปยังเส้นทางสู่ฐานะที่มั่นคงและมั่งคั่ง จึงไม่ตีโพยตีพาย หรือกลัดกลุ้มใจ

พยายามมองหาแนวทางช่วยแก้ปัญหาให้ได้ ถือเป็นการเรียนรู้เพื่อพัฒนาตนเองไปอีกขั้นหนึ่ง

ถึงแม้จะแก้ไขไม่สำเร็จ ก็ยังถือว่าปัญหาและอุปสรรคนั้นคือประสบการณ์ที่ทำให้ก้าวต่อไปไม่ผิดพลาดซ้ำอีก

10. คนทั่วไปใช้จ่ายเกินตัว ใช้ชีวิตหรูหราเกินฐานะ แต่คนรวยมากบางรายใช้ชีวิตเรียบง่ายสมถะกว่าฐานะที่แท้จริง

มีความมัธยัสถ์ แต่ดำรงชีวิตอยู่ได้ในความพอดี ไม่ตระหนี่ถี่เหนียว การท่องเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจก็มีบ้าง

แต่บางครั้งก็มองทำเลซื้อที่ดินเก็บเป็นสินทรัพย์ในเวลาเดียวกัน ความร่ำรวยของคนเหล่านั้นไม่ใช่การสะสมครอบครอง

แต่หมายถึงอิสรภาพทางการเงิน ไม่ตกเป็นทาสของเงิน รู้จักใช้เงินและเวลาอย่างคุ้มค่าและเป็นประโยชน์

คนรวยเข้าใจว่าไม่มีใครได้ทุกอย่างในชีวิต มักจะใจบุญ รู้จักให้ แบ่ ง ปั น และเสียสละ ซึ่งเป็นตัวชี้วัดคนรวยที่แท้จริง

 

ขอบคุณ  f o r l i f e t h

Load More Related Articles
Load More By weraphosri
Load More In ข้อคิด

Check Also

เลือกต้นไม้มา 1 ต้น จาก 8 ต้นที่สะตาคุณ ต้นไม้เหล่านี้จะบอกนิัสของคุณได้

ต้นไม้หมายเลข 1 ทำนายว่า คุณเป็นคนมั่งคงและหนักแน่น คุณจะพย าย ามรักษาความสงบสุขในชีวิตเอา…