Home ข้อคิด โรงเรียนที่ดียังไม่สู้เท่า พ่อแม่ที่ดี เป็นตัวอย่างที่ดีสำหรับลูก เรื่องสำคัญมาก

โรงเรียนที่ดียังไม่สู้เท่า พ่อแม่ที่ดี เป็นตัวอย่างที่ดีสำหรับลูก เรื่องสำคัญมาก

เป็นอีกหนึ่งบทความ ที่ให้ข้อคิดดีๆ สำหรับการเอาใจใส่

ดูแลของพ่อแม่ มีผลต่อความสำเร็จ ทางการเรียนมากกว่า

การเรียนหนังสือในโรงเรียน ที่มีชื่อเสียงดี เชื่อว่าพ่อแม่หลายต่อ

หลายคนเป็นกังวลไม่น้อย เรื่องการพย าย ามสรรหาโรงเรียนที่ดี

ให้กับลูกๆของตัวเอง พ่อแม่หลายคน พย าย ามให้ลูกได้เข้าโรงเรียนอินเตอร์

ที่มีชื่อเสียง ซึ่งมีค่าเล่าเรียนราคาแสนแพง เนื่องจากคัดสรรครู

ที่มีคุณภาพชั้นดี หรือมีอุปกรณ์การเรียนการสอน ครบครัน หรือไม่ก็พย าย าม

ให้ลูกกวดวิชา เพื่อสอบแข่งขันเข้าโรงเรียนชื่อดัง เป็นโรงเรียนเก่าแก่

ที่มีอัตราการแข่งขันสูง รับเด็กได้จำนวนจำกัด เพราะคิดว่า นี่คือการรับประกัน

ความสำเร็จในอนาคตของลูก แต่จากงานวิจัยของมหาวิทย าลัยแห่งรัฐนอร์ทแคโรไลนา

ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยทำการทดสอบ กับเด็กวัยรุ่น 10,000 กว่าคน

จากโรงเรียนประมาณพันแห่งในรัฐต่างๆ พบว่าปัจจัยที่สำคัญที่สุด

ที่ทำให้เด็กประสบความสำเร็จ ในการเรียนนั้น ไม่ได้ขึ้นอยู่กับ

คุณภาพของโรงเรียน แต่กลับเป็นความเอาใจใส่ดูแลของพ่อแม่

ผู้ปกครองมากกว่า นักวิจัยพบว่าเด็ก นักเรียนวัย 18 ปี ที่เรียนอยู่

ในโรงเรียนธรรมดา ที่ไม่ได้คุณภาพมาตรฐานเท่าที่ควร

แต่มาจากครอบครัวที่พ่อแม่ ให้ความเอาใจใส่ดูแล

ในด้านการเรียนของลูก จะทำคะแนนสอบได้ดีกว่า

เด็กนักเรียนที่เรียนโรงเรียนดีสภาพแวดล้อมดี

แต่พ่อแม่ไม่ได้ใส่ใจ ในด้านการเรียนของลูก

ความใส่ใจของพ่อแม่นั้น นักวิจัยกลุ่มนี้วัดจากระดับ

คะแนนความสัมพันธ์ว่า พ่อแม่ผู้ปกครองเชื่อมั่น

ในลูกของตัวเองมากน้อยแค่ไหน พ่อแม่ช่วย

ตรวจทานเวลาลูกทำการบ้านให้กำลังใจ

มีการพูดคุยเรื่องกิจกรร ม ของลูกที่โรงเรียนบ้างไหม

และพ่อแม่เข้าไปร่วมกิจกร รม กับทางโรงเรียนมากน้อยแค่ไหน

การที่พ่อแม่มีเวลาเอาใจใส่ พูดคุยเรื่องการเรียนกับลูกอย่างสม่ำเสมอ

ยังเป็นการสื่อสัญญา ให้ลูกรับรู้ว่า การศึกษาเป็นสิ่งสำคัญ

สำหรับพวกเขา โดยปัจจัยต่อการเรียนรู้ จากพ่อแม่นี้

จะมีความสำคัญอย่างยิ่งโดยเฉพาะเมื่อ ลูกยังอยู่ในระดับประถมศึกษา

ในส่วนของคุณภาพของโรงเรียนนั้น นักวิจัยวัดระดับจากคะแนน

ที่พ่อแม่ให้กับคุณครูมาตรฐานการเรียนการสอนของโรงเรียน

โอกาสของนักเรียนในการทำกิจกร รมนอกห้องเรียน

และกิจกรร มกีฬาการสื่อสาร ระหว่างโรงเรียน

กับผู้ปกครองและโรงเรียนไม่มีปัญหา เรื่องเด็กเกเรเป็นต้น

นักวิจัยกลุ่มนี้ ทำการติดตามผลการเรียนของเด็ก

แต่ละคนเป็นระยะย าว โดยวัดคะแนนสอบ

ในสี่วิชาคือคณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ การอ่ านวิทย าศาสตร์

และประวัติศาสตร์พวกเขาพบว่า ปัจจัยจากโรงเรียน

และปัจจัยจากพ่อแม่ มีความสำคัญต่อประสิทธิภาพ

ในการเรียนของเด็ก แต่เห็นได้ชัดว่า การมีส่วนร่วม

ของพ่อแม่ผู้ปกครองนั้น สำคัญกว่า และนำไปสู่

การประสบความสำเร็จในการเรียน ได้ มากกว่าชื่อเสียง

ของโรงเรียน“การวิจัยของเราชี้ให้เห็นว่าพ่อแม่

ควรตระหนักในความสำคัญของตัวเองให้มากขึ้น

ว่าพ่อแม่ สามารถช่วยให้ผลการเรียนของลูกดีขึ้นได้

และควรเอาใจใส่ให้เวลากับลูกๆ ด้วยการหมั่นตรวจสอบการบ้านของลูก

เข้าร่วมกิจกรร มของโรงเรียน และให้ความสนใจ พูดคุยกับลูก

เรื่องการเรียนอย่างสม่ำเสมอ นั่นคือให้ความสำคัญ กับบทบาท

หน้าที่ของพ่อแม่มากกว่า การลงทุนลงแรง ในการพย าย าม

ให้ลูกได้เข้าโรงเรียนชั้นดี”

 

ขอบคุณ 108resources

Load More Related Articles
Load More By admin01 admin01
Load More In ข้อคิด

Check Also

เขียนไว้ดีมาก เมื่ออ่ านจบ คุณจะรักตัวเองเห็นค่าตัวเองมากขึ้น

คือเรื่องมันมีอยู่ว่า…เด็กวัยรุ่นคนหนึ่งมักจะชอบบ่นกับใครๆ เสมอว่าตนเองนั้น ช่างเป็นคนที่อ…