Home ข้อคิด แก่ตัวไปไม่มีใครเลี้ยง “วางแผนการเงินอย่างไร” ให้อยู่รอด (สอนใจดีมากๆ)

แก่ตัวไปไม่มีใครเลี้ยง “วางแผนการเงินอย่างไร” ให้อยู่รอด (สอนใจดีมากๆ)

การวางแผนเกษียณ ควรวางแผนและกำหนดเป้าหมายที่ชัดเจน ในการเกษียณอายุ

การทำงานควบคู่ไปกับการวางแผนอาชีพ ในปัจจุบันของตัวเอง ที่สำคัญคือ

ควรลงมือทำทันที อย่ารีรอและอย่าผลัดวันประกันพรุ่ง เพราะถ้าคุณมีเป้าหมาย

และแผนเกษียณการทำงานที่ชัดเจน ก็จะทำให้คุณเกษียณอายุไปแล้ว

ยังมีอาชีพรองรับ สามารถเลี้ยงตัวเองได้ และไม่สร้างภาระให้กับครอบครัว

เป้าหมายการเกษียณของแต่ละคน อาจไม่เท่ากัน บางคนบอกว่า

ตั้งเป้าเกษียณอายุไว้ที่ 45ปี 50 ปี 55 ปี หรือ 60 ปี การเ งินธนาคารมีข้อมูลดีๆ

ที่แนะนำ 7 เคล็ดลับเตรียมตัวเกษียณ ที่คุณสามารถเริ่มได้ทันที

1.เริ่มออมเ งิน

คุณควรเริ่มออมเ งิน ตั้งแต่ตอนนี้ เพราะนิสัยการออม จะตอบแทนคุณในอนาคต

อาจจะเริ่มจากเงิ นจำนวนไม่มาก แล้วค่อยๆเพิ่มขึ้นอย่างสม่ำเสมอ โดยให้ความสำคัญ

กับการออมเพื่อการเกษียณเป็นอันดับแรก พร้อมหมั่นทบทวน แผนและมีวินัย

ในการออมเพื่อไปให้ถึงเป้าหมาย เพราะไม่มีคำว่าสายสำหรับการออม

2.รู้จักตัวเอง

การเกษียณ คือการปล่อยวางจากชีวิตการทำงาน และเริ่มใช้ชีวิตใหม่

ด้วยเงิ นก้อนที่คุณเก็บออมไว้ มนุษย์เ งินเดือนแต่ละคน จะมีแผนการเกษียณ

แตกต่างกันออกไปตามมาตรฐาน คุณภาพชีวิตที่ต้องการ ซึ่งจะสอดคล้องกับเงิ นออม

ที่สะสมมาก่อนเกษียณ ดังนั้นการวางแผนเกษียณ จึงมีบทบาทสำคัญ

เพื่อหาจุดสมดุลระหว่างเ งินออมและคุณภาพชีวิตที่ดีหลังเกษียณ

3.สร้างนิสัยการออม

หากคุณมีสวัสดิการกองทุน สำรองเลี้ยงชีพ(ProvidentFund) คุณควรใช้โอกาสนี้

ออมเ งินเข้ากองทุนให้มากที่สุด เพื่อรับสิทธิประโยชน์ทางภาษี สร้างนิสัยการเก็บออม

และสร้างรากฐานชีวิตในวัยเกษียณที่ดีให้กับตัวคุณเอง

4.ศึกษาแผนลงทุนที่เหมาะกับตัวเอง

คุณควรศึกษาแผนลงทุนของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เพราะการเลือกแผน

การลงทุนที่เหมาะกับตัวคุณ จะช่วยเปิดรับผลตอบแทนที่ดี ในระยะย าว

เพื่อสร้างชีวิตในวัยเกษียณที่มีคุณภาพ และช่วยหลีกเลี่ยง การแบกรับความเสี่ยง

ที่คุณไม่สามารถยอมรับและเข้าใจได้ แต่ควรระมัดระวังการเปิดรับความเสี่ยง

ที่น้อยเกินไป เพราะอาจทำให้ย ากต่อการไปถึงเป้าหมาย

5.สร้างกองทุนเพื่อการเกษียณเพิ่ม

นอกเหนือจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพแล้ว คุณควรสร้างบัญชีลงทุน

เป็นกองทุนเพื่อการเกษียณเพิ่มและแยกกองทุน

เพื่อการเกษียณออกจากเงิ นลงทุน ส่วนอื่นๆเพื่อไม่ให้ค่าใช้จ่าย

หรือเหตุการณ์ไม่คาดฝันทำให้แผนเกษียณของคุณต้องสะดุด

6.เก็บแล้วเก็บเลย

คุณไม่ควรใช้เงิ นจากกองทุน เพื่อการเกษียณก่อนกำหนด เพราะหากคุณนำเงิ น

ในกองทุนเพื่อการเกษียณ ออกมาใช้ก่อนถึงวัยเกษียณ คุณไม่เพียงจะสูญเสียเงิ นต้น

ที่ลงทุนแต่คุณยังสูญเสียผลตอบแทน ที่คุณควรจะได้ในอนาคต

ซึ่งหมายถึงคุณภาพชีวิตในวัยเกษียณที่ลดลง

7.หมั่นศึกษาหาความรู้เรื่องการลงทุน

นอกจากการออมเ งิน แล้วการนำเ งินออมบางส่วน

ไปลงทุนก็มีความสำคัญไม่แพ้กัน ดังนั้นคุณควรหมั่นศึกษา

ประเภทของสินทรัพย์การลงทุน เพราะจะช่วยเปิดโอกาสการ

ลงทุนและช่วยลดความเสี่ยงโดยรวม ด้วยการกระจายการลงทุน

ไปในสินทรัพย์ที่หลากหลายมากขึ้น

ที่มา : moneyandbanking

Load More Related Articles
Load More By admin01 admin01
Load More In ข้อคิด

Check Also

10 แบบอย่าง ควรเป็นพ่อแม่ที่ดี ที่ควรทำเป็นแบบอย่างให้ลูกเห็น

อะไรก็ตามที่พ่อแม่ทำ มันส่งผลต่อเจ้าตัวน้อยเสมอนะ แม้สิ่งเล็กๆ ที่พ่อแม่คิดไม่ถึงก็ตาม ลูก…