Home ข้อคิด เลี้ยงลูกให้เป็นคนเก่งยังไง…ลูกถึงโตไปเป็นผู้ใหญ่ที่ดี

เลี้ยงลูกให้เป็นคนเก่งยังไง…ลูกถึงโตไปเป็นผู้ใหญ่ที่ดี

เรื่องที่แม่ต้องสอนลูก ไม่ใช่แค่เรียนให้เก่ง แต่ต้องเป็นผู้ใหญ่ที่ดี

มีความสุข โตไปไม่ลำบาก วิธีการสอนลูกที่ต้องเริ่มตั้งแต่ยังเล็ก

ไม่ต้องเก่ง ขอแค่เป็นคนดีนะลูก…เรื่องที่แม่ต้องสอนลูกตั้งแต่ยังเล็ก

พญ.ถิรพรตั้งจิตพร จิตแพทย์เด็ก และวัยรุ่นสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติ

มหาราชินี แนะนำพ่อแม่ผู้ปกครอง ถึงเรื่องที่แม่ต้องสอนลูกว่า

การสร้างสังคมที่ดี สามารถเริ่มต้นได้ที่ตัวเรา และต้องช่วยกันปลูกฝัง

ความดีสู่หัวใจลูก ตั้งแต่ยังเล็ก สำหรับเทคนิคการเลี้ยงลูก ให้จิตใจดี

ต้องเริ่มดังนี้ วิธีการสอนลูกให้เป็นผู้ใหญ่ที่ดี มีความสุขโตไปไม่ลำบาก

1.ฝึกให้ลูกช่วยเหลือตนเอง

ฝึกให้ลูกช่วยเหลือตนเอง เพื่อเป็นพื้นฐานทักษะอื่นต่อไป

เพราะการที่เด็ก สามารถช่วยเหลือตนเองได้ และลดการพึ่งพาคนอื่น

จะทำให้เด็ก เกิดความมั่นใจในตัวเอง ลดความกังวล และพร้อม

ที่จะเรียนรู้ทักษะอื่นๆในชีวิตประจำวัน

2.ฝึกลูกช่วยงานบ้าน

ฝึกลูกช่วยงานบ้าน เริ่มได้ตั้งแต่เล็ก โดยส่วนใหญ่ เด็กวัย 2 ขวบ

เริ่มฟังและเข้าใจคำสั่งง่ายๆ ดังนั้นเราควรฝึกลูก ให้ช่วยงานบ้าน

ขั้นพื้นฐาน เช่น เก็บของเล่น หลังเล่นเสร็จแล้ว นำเสื้อผ้าที่สวม

แล้วไปใส่ตะกร้าเป็นต้น การให้ลูกช่วยงานบ้าน โดยเริ่มจากสิ่ง

ที่เขาควรต้องรับผิดชอบเอง ทำให้เด็กได้เรียนรู้ เรื่องหน้าที่ของตนเอง

ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญ ต่อการใช้ชีวิตในสังคม เมื่อลูกเริ่มโตขึ้น

ค่อยเพิ่มหน้าที่ภายในบ้าน ให้เหมาะสมกับวัย ลูกก็จะเรียนรู้ว่า

สิ่งต่างๆที่ตนทำ มีผลกระทบต่อคนรอบข้างอย่างไร

นับเป็นจุดเริ่มต้นของการเอาใจเขาใส่ใจเรา

3.ฝึกระเบียบวินัย

ฝึกระเบียบวินัย เพื่อเป็นทักษะการควบคุมตนเอง และยับยั้งชั่งใจให้แก่ลูก

นับเป็นพื้นฐาน ต่อการทนต่อสิ่งยั่วยุต่างๆในชีวิตประจำวัน ซึ่งสามารถทำได้

ตั้งแต่เล็กๆ อาทิการตื่นนอน และเข้านอนให้เป็นเวลา รับประทานอาหารเป็นเวลา

การเก็บของเล่นให้เป็นที่เป็นทาง หลังเล่นเสร็จแล้ว ไม่รับประทานขนม

หรืออาหารในห้องนอนเป็นต้น

4.การพาลูกพบคนหลากหลาย

การพาลูก พบคนหลากหลาย นับเป็นการฝึกให้ลูก มีความเห็นอกเห็นใจผู้อื่น

และเข้าใจสังคมมากขึ้น คือทำให้เขาเห็นว่าในโลกนี้ มีคนที่แตกต่าง หลากหลาย

ทั้งสีผิว เชื้อชาติ ภาษาและความคิด ซึ่งสิ่งที่แตกต่างเหล่านี้ ไม่ได้แปลว่าผิดเสมอไป

การพาลูก ออกเดินทางท่องเที่ยว ได้เห็นวิถีชีวิตผู้คนที่แตกต่าง พร้อมกับคำชี้แนะ

ที่เหมาะสม จะทำให้ลูกเข้าใจความเป็นไปของโลกใบนี้ได้ดีขึ้น

5.สอนเรื่องอารมณ์ต่างๆ

สอนเรื่องอารมณ์ต่างๆ พ่อแม่มักให้ความสำคัญ กับการสอนลูก

ให้เป็นเลิศ ในด้านวิชาการสอน เรื่องมารย าทกฎระเบียบ แต่กลับลืม

เรื่องการรับมือกับอารมณ์ ตั้งแต่ลูกยังเล็ก ดังนั้นพ่อแม่ควรเริ่มต้น

สอนให้ลูกรู้จักอารมณ์ต่างๆของตน ด้วยการเอ่ยชื่ออารมณ์นั้นๆ

เมื่อลูกแสดงออกมา อาทิเมื่อลูกร้องไห้ ที่ไม่ได้ของเล่น

อาจบอกลูกว่า แม่รู้ว่าลูกกำลังเสียใจที่ไม่ได้ของเล่น

หรือเมื่อลูกโกรธที่ถูกแย่งขนมต้องบอกว่า ลูกกำลังโกรธใช่ไหม

แต่แม่อย ากให้ลูกหายใจลึกๆใจเย็นๆ การสอนเช่นนี้

จะช่วยทำให้ลูก เรียนรู้ที่จะจัดการกับอารมณ์ของตน เมื่อโตขึ้น

และไม่นำอารมณ์ของตนเอง มาเป็นข้ออ้างในการทำร้ ายคนอื่น

6.สร้างแรงบันดาลใจด้วยเรื่องเล่า

สร้างแรงบันดาลใจ ด้วยเรื่องเล่าสำหรับเด็กเล็กโลกของเขา

ยังไม่กว้างใหญ่มากนัก การเล่าเรื่องราวต่างๆจากนิทาน

หรือเกร็ดประวัติศาสตร์อย่างง่ายๆ เกี่ยวกับบุคคล ที่ทำเพื่อผู้อื่น

จะช่วยทำให้ลูกเข้าใจ เรื่องการช่วยเหลือกันในสังคมได้ดีขึ้น

คนเป็นพ่อแม่ อาจถามลูกว่า หากเกิดเหตุการณ์ อย่างในนิทานขึ้นกับลูก

ลูกจะทำอย่างไร ลองฟังคำตอบของลูกแล้วชื่นชม หรือตั้งคำถาม

เพื่อชี้แนะแนวทางที่ถูกหลีกเลี่ยงที่จะวิจารณ์ และตัดสินว่า

คำตอบของลูก ถูกหรือผิดเพื่อให้ลูก ได้ฝึกคิดด้วยตนเอง

โดยมีพ่อแม่เป็นผู้ชี้นำแนวทางที่เหมาะสม

7.สอนลูกให้รู้จักแก้ปัญหา

สอนลูกให้รู้จักแก้ปัญหา บ่อยครั้งที่ลูกทำผิดพลาด พ่อแม่หลายคน

จะใช้วิธีตำหนิ หรือดุลูก เพื่อไม่ให้ลูกทำผิดอีก ซึ่งจะทำให้เด็กคิดว่า

การทำผิดเป็นเรื่องใหญ่และกลัว ที่จะทำผิดหรือจะปกปิด

ความคิดของตนเองโดยการโกหก ดังนั้นพ่อแม่ควรเริ่มต้น

ในการให้อภัยลูก แล้วชวนลูกแก้ไข้ ปัญหาหลังจากที่เกิดข้อผิดพลาด

อาทิ เด็กวิ่งแล้วทำน้ำหก พ่อแม่ควรฝึกให้เด็กรับผิดชอบ ในสิ่งที่ทำ

คือเช็ดน้ำและเก็บแก้วให้เป็นที่ หลังจากนั้นชวนให้ลูก

คิดว่าครั้งหน้าสามารถระวังอย่างไร ให้ไม่เกิดเหตุการณ์แบบนี้อีก

นอกจากเรื่องที่แม่ต้องสอนลูกแล้ว พ่อแม่ผู้ปกครอง คนในครอบครัว

ก็ต้องเป็นต้นแบบ หรือแบบอย่างที่ดีให้แก่เด็ก เพราะการเห็นแบบอย่างที่ดี

จะทำให้เด็กสามารถ จดจำการทำดี ได้มากกว่าการใช้เพียงคำพูด

การเลี้ยงลูก ต้องใช้ความอดทน ความเข้าใจเป็นสำคัญนะคะ กว่าที่ลูก

จะรู้เรื่องและทำตามในสิ่งดีๆ ก็ต้องใช้เวลาฝึกฝน ปฏิบัติเป็นประจำ

หากพ่อแม่หมั่นสอนสิ่งสำคัญ ที่จำเป็นต้องสอนลูก ลูกก็จะเติบโต

เป็นผู้ใหญ่ที่ดีอย่างแน่นอน

Load More Related Articles
Load More By admin01 admin01
Load More In ข้อคิด

Check Also

5 เหตุผลที่ทำไมพ่อแม่ยุคใหม่ ไม่สอนให้ลูกต้องเรียนเก่งอ ย่ างเดียว

พ่อแม่ทุกคน ก็หวังเล็กๆว่าลูกของเรานั้น จะต้องเป็นเด็กที่สมบูรณ์ และเพรียบพร้อมในทุกๆสิ่ง …