Home ข้อคิด เลี้ยงลูกแบบไหนให้ติดดิน รู้จักความลำบาก โตมาแบบมีคุณภาพ

เลี้ยงลูกแบบไหนให้ติดดิน รู้จักความลำบาก โตมาแบบมีคุณภาพ

ในยุคนี้พ่อแม่หลายคน ต้องเคยผ่านความย ากลำบาก มาอยู่ไม่น้อย

กว่าจะมีวันนี้ได้ มันไม่ง่ายเลย หลายๆท่านพย าย ามเลี้ยงลูก

ให้สบายที่สุด ให้ดีที่สุดเท่าที่ทำได้ตามใจอย าก ได้อะไรก็ต้องได้

ต้องต้องมีมากว่าเพื่อนวัยเดียวกัน เพื่อนมีกระเป๋าใหม่ ต้องมีใหม่กว่า

เพื่อนอย ากินอะไร ก็ต้องได้กิน ด้วยความคิดผิดๆ เลี้ยงลูกแบบผิดๆ

ที่ว่าไม่อย ากให้ลูกลำบาก เหมือนเราตอนเด็ก เมื่อคุณเลี้ยงลูก

เหมือนไข่ในหิน ลูกของคุณนั่นแหละ ที่จะทุกข์ใจเข้าใจมั้ย

และในปัจจุบันนี้ มีโ รคใหม่บัญญัติขึ้น นั่นคือโร คไม่รู้จักความลำบาก

เกิดขึ้นกับเด็ก ในปัจจุบันโดยเกิดจากพ่อแม่ ไม่สร้างภูมิคุ้มกันให้ลูก

ตั้งแต่ยังน้อยๆเลี้ยงลูกผิดๆ ไม่ได้ให้ลูกออกไปเผชิญโลกของความจริง

ในชีวิตคนเรา จะรวยหรือจน ทุกคนก็ต้องพบกับความลำบาก

ทุกคนไม่มีใครสบายตั้งแต่เกิดกันทั้งนั้น ไม่มีหรอก คนที่จะสบายไปตลอด

คนเรามันต้องลำบากกันบ้าง พ่อแม่บางคน ไม่กล้าใช้ลูก ไม่กล้าให้ลูกทำอะไร

ด้วยตัวเอง ให้ลูกมีหน้าที่เรียนหนังสืออย่างเดียว แต่ในความเป็นจริงนั้น

ในสังคมปัจจุบัน เรียนเก่งอย่างเดียวไม่ได้ ช่วยให้ทุกอย่างราบรื่น

มันไม่เพียงพอ ในการดำเนินชีวิต เช่น คุณพ่อท่านหนึ่ง ไม่เคยสอนให้ลูกรู้จัก

ความลำบาก มีหน้าที่เรียนอย่างเดียว คุณพ่อท่านนี้ ส่งลูกไปเรียน มหาวิทย าลัย

ชื่อดังในเมืองหลวง อยู่หรู ค่าเช่า ค่ากิน ค่าอยู่ พ่อออกให้ทั้งหมด แม้ว่าทางบ้านฐานะ

จะไม่ค่อยดี แต่ก็ยอมเพื่อไม่อย ากให้ลูกลำบาก เมื่อลูกโทรมาหา คำแรกที่ได้ยินคือ

ขอเ งิน ซึ่งคุณพ่อท่านนี้ ก็ส่งเงิ นให้ลูก อย ากได้ก็ซื้อให้หมด แม้แต่รถที่ไม่จำเป็น

ต้องใช้ยังซื้อ จนในที่สุดความจริงก็เปิดเผยว่า ที่ลูกมาขอเงิ นเพิ่มเรื่อยๆนั้น

ไม่ได้เอาไปจ่ายค่าเทอม หรือค่ากิจก รรมอะไรนั่นหรอก แต่เอาไปสำมะเทเมา

พ่อรู้เสียใจอย่างยิ่ง ได้แต่โทษตนเอง เพราะไม่เคยสอนให้ลูก รู้จักความลำบาก

ไม่เคยสอนให้ลูก รู้จักหาเ งิน มีอะไรก็ประเคน จนบ่มเพาะนิสัยแย่ๆเราจึงขอ

เป็นกระบอกเสียงเตือนพ่อคุณแม่มือใหม่ ทั้งหลายว่า แม้คุณจะรวยล้นฟ้า

ก็ขอให้เลี้ยงลูก แบบติดดิน แบบสมถะเรียบง่าย และสอนให้เขาผิดหวัง

ให้รู้จักความลำบาก แล้วลูกของคุณ จะได้เติบโตอย่างเข้มแข็ง

พึ่งพาตัวเองได้ในอนาคต

ขอบคุณ san–sabai

Load More Related Articles
Load More By admin01 admin01
Load More In ข้อคิด

Check Also

5 เหตุผลที่ทำไมพ่อแม่ยุคใหม่ ไม่สอนให้ลูกต้องเรียนเก่งอ ย่ างเดียว

พ่อแม่ทุกคน ก็หวังเล็กๆว่าลูกของเรานั้น จะต้องเป็นเด็กที่สมบูรณ์ และเพรียบพร้อมในทุกๆสิ่ง …