Home ข้อคิด เรื่องจริงที่คนยุคนี้ ชอบทำตัวอวดรวย ใช้เงิ นฟุ่มเฟือย เพื่อให้ตัวเองดูดี (เขียนไว้ดีมาก)

เรื่องจริงที่คนยุคนี้ ชอบทำตัวอวดรวย ใช้เงิ นฟุ่มเฟือย เพื่อให้ตัวเองดูดี (เขียนไว้ดีมาก)

อีกหนึ่งเรื่องราวดีๆ ที่อย ากให้คนยุคใหม่ ได้อ่า นจากการสำรวจพบว่า

คนสมัยนี้ ชอบใช้เ งินฟุ่มเฟือย อวดรวย แม้รายได้น้อย ชอบแสดง

ถึงความอู้ฟู่ โดยปิดบังความจริง วันนี้จึงนำบทความดีๆ

ที่จะช่วยเตือนสติ ให้กับคนที่กำลังใช้เงิ นแบบผิดๆอยู่

ถ้าคุณมีเงิ นเดือน 15,000 บาท เดือนนึงทำงาน 22 วัน วันละ 8 ชั่ วโมง

เดินทางไป-กลับ 2 ชั่ วโมง เป็น 10 ชั่ วโมง เท่ากับคุณทำงาน

เดือนละ 220 ชั่ วโมง คุณจะมีค่าแรง คิดเป็นชั่ วโมงละ 68 บาท

หรือตีเป็นตัวเลขกลมๆ ง่ายๆ 70 บาท ต่อชั่ วโมง ถ้าคุณกินกาแฟ

แก้วละ 140 บาท นั่นเท่ากับคุณแลก เวลาในชีวิตไป 2 ชั่ วโมง

เพื่อกาแฟแก้วนั้น ถ้าคุณกินบุฟเฟ่ หรูมื้อละ 350 บาท นั่น

เท่ากับคุณแลกเวลา ในชีวิตไป 5  ชั่ วโมง เพื่อกาแฟแก้วนั้น

ถ้าคุณซื้อโทรศัพท์ เครื่องละ 30,000 บาทนั่น เท่ากับคุณ

แลกเวลาในชีวิตไป 428 ชั่ วโมงเพื่อมือถือเครื่องนั้น

ถ้าคุณซื้อกระเป๋าแบรนด์เนมราคา 70,000 บาท

นั่นเท่ากับคุณ แลกเวลาในชีวิตไป 1,000 ชั่ วโมง เพื่อกระเป๋าใบนั้น

อายุเฉลี่ยของคนเรา อยู่ที่ 70 ปี หรือ 613,200 ชั่ วโมง

ถ้านอนวันละ 8 ชั่ วโมง เราจะเหลือชีวิต ที่รู้สึกตัว

เวลาที่ตื่นนอนอยู่ 408,800 ชั่ วโมง แต่ละชั่ วโมง ถูกใช้ไป

แลกกับอาหาร สิ่งของและของฟุ่มเฟือย อื่นๆ แค่เพื่อ

ตอบสนองกิเลสส่วนตัว หรืออาจ แค่เพื่ออย าก

ให้มีหน้า มีตาในสังคม ไม่ได้บอกว่า ห้ามซื้อห้ามฟุ่มเฟือย

หรือทำแบบนี้ แล้วผิดอยู่ที่ความพอใจ ของแต่ละคน

แต่ประเด็น คือถ้าซื้อน้อย ลงคุณก็จะมีเวลา ใช้ไปกับสิ่งที่รัก

คนที่รักเพิ่มขึ้น บนความพย าย ามเท่าเดิม คิดก่อนซื้อดีกว่ามั้ย

คุณมีเงิ นมาก หรือน้อย ไม่สำคัญที่สำคัญ คือคุณต้องเชื่อมั่น

ในตัวเอง ไม่ใช่เชื่อ มั่นในกาแฟ ราคาแพง หรือกระเป๋าแบรนด์เนม

สุดหรูรถหรู ที่ต้องก้มหน้า ก้มตา ผ่อนของเหล่านี้ อาจดูดี

ดูเท่แต่ถ้าความสามารถ และรายได้ เรายังไม่พอ

อย่าใช้ชีวิตเกินตัว คนที่ฟุ่มเฟือย แล้วไม่เดือดร้อน

ก็มีเพราะเขามีกำลัง ซื้อแต่ส่วนใหญ่ ก็ไม่ใช่แบบนั้น

ทำไปเพราะหน้าใหญ่ใจโต ความเชื่อมั่นในตัวเอง

ของคุณจะเป็นตัวตัดสิน ว่าคุณจะกล้าเชื่อมั่น

ในอะไรสักอย่างไหม กล้าที่จะเดินสวนทาง

กับแนวคิด ส่วนใหญ่ในสังคมไหม ถ้าคุณไม่กล้า

เชื่ออะไร สักอย่าง คุณก็จะไม่ได้เริ่มทำอะไรเลย

แล้วเมื่อคุณ ไม่เริ่มต้น ก็จะไม่มีอะไรเกิดขึ้น

ทุกอย่างก็คงเป็นไปแบบเดิม ในแบบที่กระแสสังคมพาไป

ในช่วงที่เศรษฐกิจ ไม่ค่อยดี อย่างเช่น ตอนนี้

เราควรเก็บเงิ นเอาไว้บ้าง เพราะหากเกิดเหตุการณ์

ฉุกเฉินหรือมีเหตุจำเป็น ให้ต้องใช้เงิ นขึ้นมา

เราจะได้มีเงิ นสำรอง เอาไว้ใช้จ่ายในอนาคต

Load More Related Articles
Load More By admin01 admin01
Load More In ข้อคิด

Check Also

เขียนไว้ดีมาก เมื่ออ่ านจบ คุณจะรักตัวเองเห็นค่าตัวเองมากขึ้น

คือเรื่องมันมีอยู่ว่า…เด็กวัยรุ่นคนหนึ่งมักจะชอบบ่นกับใครๆ เสมอว่าตนเองนั้น ช่างเป็นคนที่อ…