Home ข้อคิด เริ่มฝึกลูกอย่างไร..ให้ลูกเป็นคนจิตใจดี ไม่ให้ลูกกดดัน

เริ่มฝึกลูกอย่างไร..ให้ลูกเป็นคนจิตใจดี ไม่ให้ลูกกดดัน

เพื่อเป็นผู้ใหญ่ที่ดี มีความสุข โตไปไม่ลำบาก ไม่ใช่แค่เรียนให้เก่งอย่างเดียว

ความรู้รอบตัวก็สำคัญ สอนลูกต้องเริ่มตั้งแต่ยังเล็ก

ไม่ต้องเก่งขอแค่เป็นคนดีนะลูก..เรื่องที่แม่ต้องสอนลูก

ตั้งแต่ยังเล็กแนะนำพ่อแม่ผู้ปกครอง

ถึงเรื่องที่แม่ต้องสอนลูกว่า การสร้างสังคมที่ดี

สามารถเริ่มต้นได้ที่ตัวเรา และต้องช่วยกันปลูก

ฝังความดีสู่หัวใจลูก ตั้งแต่ยังเล็ก สำหรับเทคนิค

การเลี้ยงลูกให้จิตใจดี ต้องเริ่มฝึกลูกอย่างไรบ้าง

มีวิธีการสอนลูก ให้เป็นผู้ใหญ่ที่ดี มีความสุขโตไปไม่ลำบาก

1.ฝึกให้ลูกช่วยเหลือตนเอง

ฝึกให้ลูกช่วยเหลือตนเอง เพื่อเป็นพื้นฐานทักษะอื่นต่อไป

เพราะการที่เด็กสามารถช่วยเหลือตนเองได้ และลดการพึ่งพาคนอื่น

จะทำให้เด็กเกิดความมั่นใจ ในตัวเองลดความกังวล

และพร้อมที่จะเรียนรู้ทักษะอื่นๆในชีวิตประจำวัน

2.เรื่องที่แม่ต้องสอนลูก

เรื่องที่แม่ต้องสอนลูก ไม่ใช่แค่เรียนให้เก่ง

แต่ต้องเป็นผู้ใหญ่ที่ดีมีความสุขโตไปไม่ลำบาก

วิธีการสอนลูก ที่ต้องเริ่มตั้งแต่ยังเล็กไม่ต้องเก่ง

ขอแค่เป็นคนดีนะลูก..เรื่องที่แม่ต้องสอนลูก

ตั้งแต่ยังเล็ก แนะนำพ่อแม่ผู้ปกครอง ถึงเรื่องที่แม่ต้องสอนลูก

ว่าการสร้างสังคมที่ดี สามารถเริ่มต้นได้ที่ตัวเรา

และต้องช่วยกันปลูกฝัง ความดีสู่หัวใจลูก

ตั้งแต่ยังเล็กสำหรับเทคนิคการเลี้ยงลูก ให้จิตใจดีต้องเริ่มดังนี้

วิธีการสอนลูกให้เป็นผู้ใหญ่ที่ดีมีความสุขโตไปไม่ลำบาก

3.ฝึกระเบียบวินัย

ฝึกระเบียบวินัย เพื่อเป็นทักษะการควบคุมตนเอง

และยับยั้งชั่งใจให้แก่ลูก นับเป็นพื้นฐานต่อการทนต่อสิ่งยั่วยุต่างๆ

ในชีวิตประจำวัน ซึ่งสามารถทำได้ตั้งแต่เล็กๆ

อาทิการตื่นนอน และเข้านอนให้เป็นเวลา รับประทานอาหารเป็นเวลา

การเก็บของเล่นให้เป็นที่เป็นทาง หลังเล่นเสร็จแล้ว

ไม่รับประทานขนมหรืออาหารในห้องนอนเป็นต้น

4.สอนเรื่องอารมณ์ต่างๆ

อาทิเมื่อลูกร้องไห้ ที่ไม่ได้ของเล่น อาจบอกลูกว่า

แม่รู้ว่าลูกกำลังเสียใจ ที่ไม่ได้ของเล่น หรือเมื่อลูกโกรธ

ที่ถูกแย่งขนม ต้องบอกว่าลูกกำลังโกรธใช่ไหม

แต่แม่อย ากให้ลูกหายใจลึกๆ ใจเย็นๆ การสอนเช่นนี้

จะช่วยทำให้ลูกเรียนรู้ ที่จะจัดการกับอารมณ์ของตน

เมื่อโตขึ้นและไม่นำอารมณ์ของตนเอง

มาเป็นข้ออ้างในการทำร้า ยคนอื่น

5.สร้างแรงบันดาลใจด้วยเรื่องเล่า

สร้างแรงบันดาลใจ ด้วยเรื่องเล่าสำหรับเด็กเล็กโลกของเขา

ยังไม่กว้างใหญ่มากนัก การเล่าเรื่องราวต่างๆ จากนิทาน

หรือเกร็ดประวัติศาสตร์อย่างง่ายๆ เกี่ยวกับบุคคลที่ทำเพื่อผู้อื่น

จะช่วยทำให้ลูกเข้าใจ เรื่องการช่วยเหลือกันในสังคมได้ดีขึ้น

คนเป็นพ่อแม่ อาจถามลูกว่าหากเกิดเหตุการณ์ อย่างในนิทานขึ้นกับลูก

ลูกจะทำอย่างไร ลองฟังคำตอบของลูกแล้วชื่นชม หรือตั้งคำถาม

เพื่อชี้แนะแนวทางที่ถูกหลีกเลี่ยง ที่จะวิจารณ์

และตัดสินว่าคำตอบของลูก ถูกหรือผิด เพื่อให้ลูกได้ฝึกคิดด้วยตนเอง

โดยมีพ่อแม่เป็นผู้ชี้นำแนวทางที่เหมาะสม

6.การพาลูกพบคนหลากหลาย

การพาลูกพบคนหลากหลาย นับเป็นการฝึก

ให้ลูกมีความเห็นอกเห็นใจ ผู้อื่นและเข้าใจสังคมมากขึ้น

คือทำให้เขาเห็นว่า ในโลกนี้มีคนที่ แตกต่างหลากหลาย

ทั้งสีผิวเชื้อชาติ ภาษาและความคิด ซึ่งสิ่งที่แตกต่างเหล่านี้

ไม่ได้แปลว่าผิดเสมอไป การพาลูกออกเดินทางท่องเที่ยว

ได้เห็นวิถีชีวิตผู้คนที่แตกต่าง พร้อมกับคำชี้แนะ ที่เหมาะสม

จะทำให้ลูกเข้าใจความเป็นไปของโลกใบนี้ได้ดีขึ้น

7.ฝึกลูกช่วยงานบ้าน

ฝึกลูกช่วยงานบ้านเริ่มได้ ตั้งแต่เล็กโดยส่วนใหญ่

เด็กวัย 2 ขวบ เริ่มฟังและเข้าใจคำสั่งง่ายๆ

ดังนั้นเราควรฝึกลูกให้ช่วยงานบ้านขั้นพื้นฐาน

เช่น เก็บของเล่นหลังเล่นเสร็จ แล้วนำเสื้อผ้าที่สวมแล้ว

ไปใส่ตะกร้าเป็นต้นการให้ลูกช่วยงานบ้าน

โดยเริ่มจากสิ่งที่เขาควรต้องรับผิดชอบเอง

ทำให้เด็กได้เรียนรู้ เรื่องหน้าที่ของตนเอง

ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญต่อการใช้ชีวิตในสังคม

เมื่อลูกเริ่มโตขึ้นค่อยเพิ่มหน้าที่ภายในบ้าน

ให้เหมาะสมกับวัย ลูกก็จะเรียนรู้ว่า สิ่งต่างๆที่ตนทำ

มีผลกระทบต่อคนรอบข้าง อย่างไรนับเป็นจุดเริ่มต้น

ของการเอาใจเขาใส่ใจเรา

8.สอนลูกให้รู้จักแก้ปัญหา

สอนลูกให้รู้จักแก้ปัญหา บ่อยครั้งที่ลูกทำผิดพลาด พ่อแม่หลายคน

จะใช้วิธีตำหนิ หรือดุลูกเพื่อไม่ให้ลูกทำผิดอีก ซึ่งจะทำให้เด็ก

คิดว่าการทำผิดเป็นเรื่องใหญ่ และกลัวที่จะทำผิด

หรือจะปกปิดความคิดของตนเองโดยการโกหก

ดังนั้นพ่อแม่ควรเริ่มต้น ในการให้อภัยลูก

แล้วชวนลูกแก้ไข้ปัญหา หลังจากที่เกิดข้อผิดพลาด

อาทิเด็กวิ่งแล้วทำน้ำหก พ่อแม่ควรฝึกให้เด็กรับผิดชอบในสิ่งที่ทำคือ

เช็ดน้ำและเก็บแก้วให้เป็นที่ หลังจากนั้นชวนให้ลูกคิดว่า

ครั้งหน้าสามารถระวังอย่างไร ให้ไม่เกิดเหตุการณ์แบบนี้อีก

นอกจากเรื่องที่แม่ต้องสอนลูกแล้ว พ่อแม่ผู้ปกครองคนในครอบครัว

ก็ต้องเป็นต้นแบบ หรือแบบอย่างที่ดีให้แก่เด็ก

เพราะการเห็นแบบอย่างที่ดี จะทำให้เด็กสามารถจดจำการทำดีได้

มากกว่าการใช้เพียงคำพูด

หากพ่อแม่หมั่นสอนสิ่งสำคัญ ที่จำเป็นต้องสอนลูก

ลูกก็จะเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ดีอย่างแน่นอน

“เคล็ด(ไม่)ลับเลี้ยงลูกให้ประสบความสำเร็จและเป็นคนดี”

1 .เข้าใจมุมมองที่แตกต่าง

2.วิธีการเลี้ยงลูก เริ่มจากตัวคุณ

3.รู้จักยืดหยุ่น วิธีสอนลูกให้ตั้งใจเรียน

4.อย่าคิดว่าลูกผิดเสมอไป

5.เปลี่ยนวิธีถ้าไม่ได้ผล

6.ปรับเปลี่ยนท่าที และมุมมองของลูกอย่างมีชั้นเชิง

7.เคารพในความคิดของลูก

 

ขอบคุณ : theasianparent

Load More Related Articles
Load More By admin01 admin01
Load More In ข้อคิด

Check Also

ออมเงินด้วย 6 วิธีนี้ มีเงินเก็บเพิ่มแน่นอน

1.เปลี่ยนค่าใช้จ่ายให้เป็นการออม หากเรามีการยกเลิกค่าใช้จ่ายบางอย่าง เช่น การเปลี่ยนโปรมือ…