Home ข้อคิด เราไม่ต้องไปอดทนมากก็ได้ จนตัวเองไม่มีค่าอยู่เลย(เขียนดีมาก)

เราไม่ต้องไปอดทนมากก็ได้ จนตัวเองไม่มีค่าอยู่เลย(เขียนดีมาก)

อย่าพย าย ามใช้ชีวิตให้ถูกใจคนอื่น คนร้อยคนมองเราไม่เหมือนกันหรอก

ของที่มีค่า หากอยู่กับคนที่“ไม่รู้ค่า”ของสิ่งนั้นก็อาจดู“ไร้คุณค่า”

หากเราเป็นคนที่มีคุณค่าแต่คนอื่นไม่เห็นค่า ก็อย่าเสียใจ

ขอให้ตระหนักรู้ว่า.. ไม่ว่าจะมีใครเห็นค่าในตัวเราหรือไม่

แต่เรายังคงมีคุณค่าเท่าเดิม จงภูมิใจในคุณค่าของตัวเอง

และทำดีต่อไปเสมอ คนร้อยคน มองเราไม่เหมือนกันหรอก

อย่าพย าย ามใช้ชีวิตให้ถูกใจคนอื่น จนลืมว่าเราควรที่จะมองตัวเองยังไง

ไม่มีใครจะมีเวลามองดูเราได้นานๆหรอก สิ่งที่เขาแสดงออก

เป็นเพียงช่วงเวลาหนึ่งเท่านั้น สิ่งสำคัญคือ.. เราไม่ควรเอา

ความสุขของตัวเองไปฝากไว้กับสายตาของคนอื่น

ไม่มีใครที่จะอยู่กับเราไปทั้งชีวิต มีแต่เราเท่านั้น

ที่จะอยู่กับเราไปทั้งชีวิต “อย่ายึดติด”กับสายตาของคน

อย่าสับสนกับคำพูดของใครๆ ชีวิตนี้เป็นของเรา สุขและทุกข์

เราควรกำหนดเอง บางสิ่ง.. อย่าอดทนจนตัวเองไม่มีค่า

Load More Related Articles
Load More By admin01 admin01
Load More In ข้อคิด

Check Also

สังเกตไหม ทำไมคนที่ฉลาด เขาเลือกใส่เสื้อผ้าแบบเดิมๆบ่อยๆ

1.ประหยัดเวลาในการเลือกเสื้อผ้า เหตุผลที่ชัดเจนที่สุด จากการแต่งตัวเหมือนเดิมทุกวัน คือช่ว…