Home ข้อคิด เปลี่ยนตัวเองจากลูกจ้าง ให้กลายเป็นนายตัวเอง ต้องเริ่มอย่างไรดี

เปลี่ยนตัวเองจากลูกจ้าง ให้กลายเป็นนายตัวเอง ต้องเริ่มอย่างไรดี

เชื่อว่าหลายๆคน อาจจะเบื่องานประจำที่กำลังอยู่

อย ากจะลาออก ไปทำธุรกิจของตัวเอง ซึ่งก็มีอยู่ 2 ขั้นตอน

ทีคนส่วนใหญ่ทำกัน คือลาออกงานเลย แล้วไปสร้างธุรกิจ

ของตัวเอง และยังไม่ลาออกจากงาน แต่วางแผนไปเรื่อยๆ

ในการสร้างธุรกิจ ให้เป็นรูปเป็นร่าง แล้วค่อยลาออก

โดยอันหลัง จะเป็นหลักประกันความเสี่ยงได้ดีกว่า

เพราะยังมีเ งินประจำอยู่ วันนี้เราจะนำเสนอ 12 ขั้นตอน

ก้าวจากการเป็นลูกจ้าง สู่การเป็นผู้ประกอบการธุรกิจ

เพื่อเป็นแนวทาง ให้กับบรรดาพนักงานประจำ

ที่ต้องการอย ากเป็นนายตัวเอง หรือเจ้าของธุรกิจในอนาคตครับ

1.มองโอกาสของธุรกิจ

ถือว่าสำคัญมาก แม้ว่าเราชอบหรืออย ากจะทำอะไร

แต่ถ้าทำไปแล้ว ไม่มีลูกค้า ไม่มีคนซื้อ ก็ไม่คุ้มค่า

กับการลงทุน ดังนั้นการที่คิดจะทำธุรกิจอะไร

ต้องวิเคราะห์ตลาด และพฤติกร รมผู้บริโภคด้วยว่า

ลงทุนวันนี้ แล้วพรุ่งนี้ลูกค้ายังจะซื้อเราอีกไหม

หรือธุรกิจที่เราชอบในวันนี้ อีก 1-2 ปี ข้างหน้า

ยังจะได้รับความนิยมอยู่หรือไม่ เราต้องมองโอกาสของธุรกิจด้วย

2.กำหนดสิ่งที่อย ากทำ

เมื่อเราอย ากเป็นเจ้าของธุรกิจ เราต้องค้นหา หรือถามตัวเองว่า

อย ากทำอะไร หรือชอบอะไรเป็นพิเศษ ยิ่งถ้าเรารัก

ในสิ่งที่อย ากทำด้วยแล้ว ก็จะทำให้ธุรกิจ ที่จะทำ

ประสบความสำเร็จได้ง่ายขึ้น เพราะเราจะตั้งใจ

ทำอย่างเต็มความสามารถ

3.เริ่มต้นจากธุรกิจขนาดเล็กๆ

เป็นการทดลอง การทำธุรกิจ ว่าจะไปได้หรือไม่ได้

เหมือนเป็นการลองผิดลองถูก ถ้าเจ๊งก็ไม่ต้องเสียเงิ น

งบประมาณจำนวนมาก แต่ถ้าไปรอด หรือได้รับการตอบรับที่ดี

จากตลาด และลูกค้า ก็ค่อยๆขยับขย ายธุรกิจ ให้มีขนาดใหญ่ขึ้น

ที่สำคัญเหมาะ สำหรับช่วงที่เรา ยังทำงานประจำอยู่

ยังปลีกตัวไปทำเต็มตัวไม่ได้ ต้องทำขนาดเล็กๆไปก่อน

4.สอบถามลูกค้าเพื่อหาไอเดีย

เชื่อมโยงกับข้อ 2 เพราะก่อนจะลงทุน ทำธุรกิจอะไร

ให้ประสบความสำเร็จ อย ากแรก ต้องดูเทรนด์ตลาด

และความต้องการของผู้บริโภคด้วย อาจทำแบบสอบถาม

หรือพูคุยกับลูกค้า ในพื้นที่นั้นๆ โดยตรง

หรือสอบถามทางช่องทางออนไลน์ก็ได้

ว่าลูกค้าชอบสินค้า หรือบริการที่เราอย ากจะทำหรือไม่

เพื่อเป็นการแนวร่วมเดียวกัน ถ้าสอบถามหลายๆคน

บอกว่าไม่ชอบ เราก็ยังสามารถ ปรับเปลี่ยนธุรกิจ

ก่อนที่จะลงทุนจริงๆจังๆได้ทันเวลา

5.วางแผนการตลาดและแผนธุรกิจ

การตลาดที่ได้รับความนิยมในวันนี้ คือการใช้ช่องทาง

สื่อสารผ่านทางออนไลน์ โดยเฉพาะ Social Media ต่างๆ

เพราะสาสามารถเจ้าถึง กลุ่มลูกค้า เป้าหมายได้ดีที่สุดขณะเดียวกัน

เราต้องจัดทำแผนธุรกิจ ระบุรายละเอียดต่างๆ ว่าเป้าหมายของธุรกิจ

คืออะไร เราต้องทำงานอะไรบ้าง ให้ประสบความสำเร็จ

แผนธุรกิจจะครอบคลุม โครงสร้างส่วนต่างๆของธุรกิจ

6.วางโครงสร้างบริษัท

ในเวลาเดียวกัน ถ้าเราจะเดินหน้า ธุรกิจจริงๆ ต้องมองด้วยว่า

จะจัดตั้งบริษัท ในรูปแบบไหน เช่น บริษัทคนเดียว หรือหุ้นส่วน

หรือจัดตั้งเป็นห้างหุ้นส่วน นิติบุคคลเป็นต้น

เพื่อที่จะได้รับการดูแลตามกฎหมายอย่างถูกต้อง

7.ประเมินธุรกิจและปรับเปลี่ยน

หลังจากที่เราได้ทดลองเริ่มต้นธุรกิจไปแล้ว พอผ่านไปได้ประมาณเดือนกว่าๆ

ก็ลองมาวิเคราะห์ ธุรกิจดูว่า ผลกาตอบรับจากตลาด และลูกค้า

เป็นอย่างไร ยอดขา ยเพิ่มขึ้นทุกวันหรือไม่ หรือคงที่หรือยอดขา ยตก

เมื่อเราเห็นภาพ ก็จะสามารถนำไปปรับปรุง แก้ไขได้ทันท่วงที

โดยนำเอาข้อเสนอแนะ จากลูกค้ามาปรับปรุง

ให้ตอบโจทย์ลูกค้าจะดีที่สุดครับ

8.ลาออกจากงานประจำ

เมื่อธุรกิจพร้อมแล้ว ให้ลาออกจากงานประจำวัน

เพื่อทำงานของตัวเองอย่างเต็มที่ แต่อย่าลืมว่า

ในการออกมาทำธุรกิจของตัวเองนั้น ในวันข้างหน้า

เราอาจจะต้องได้พบเจอ กับหัวหน้าเก่า เจ้านายเก่า

หรือเพื่อนร่วมงานเก่าๆ ดังนั้นก่อนการลาออก

ต้องบอกเจ้านาย และเพื่อนร่วมงานให้ดี ไม่บา ดหมางใจกัน

เพราะอนาคตธุรกิจอาจต้องพึ่งพาช่วยเหลือกัน

9.ตั้งงบประมาณในการทำงาน

ช่วงเวลาที่เราทำงานประจำ อาจจะไม่สามารถ จัดสรร

เรื่องงบประมาณในการทำธุรกิจได้ อย่างเต็มที่

แต่เมื่อเราออกจากงานประจำมา บริหารกิจการของเรา

อย่างเต็มที่แล้วอย ากแรก เราต้องบริหารงบประมาณ

ในการทำธุรกิจ แยกออกเป็นแต่ละส่วน

ไม่ว่าจะเป็นการผลิตการตลาด การจำหน่าย

การขนส่งรวมเงิ นทุนหมุนเวียนในบริษัทเป็นต้น

10.รวบรวมทีมงาน

มาถึงตรงนี้ถ้าความคิดในการทำธุรกิจของเรา จะเป็นไปได้มากที่สุด

ผลการตอบรับจากช่วงทดลอง ทำการตลาด ได้รับผลการตอบรับดี

ต่อไปเราต้องคิดว่า ถ้าเราออกจากงาน เพื่อมาทำธุรกิจของเรา

เต็มเวลา เราจำเป็นต้องทีมงาน เพื่อการขย ายธุรกิจ

ให้มีขนาดใหญ่ขึ้นกว่าเดิม ไม่ว่าจะเป็นทีมงาน

การตาด การเงิ น การผลิต การบริการลูกค้าเป็นต้น

11.การหาแหล่งเงิ นทุน

ถ้าเราคิดจะทำธุรกิจขาดเล็ก เราอาจใช้เ งินเก็บ

จากการทำงานประจำ มาใช้จ่ายช่วง 1-2 เดือนแรกก่อนก็ได้

ถ้าหากมีเงิ นเก็บจำนวนมาก แต่ถ้าอย ากทำธุรกิจ ที่มันใหญ่ขึ้น

เพราะมีตลาด และลูกค้ารองรับอยู่แล้ว ก็อาจจำเป็น

ต้องหาแหล่งเ งินทุนที่ปลอดภัย ไม่ว่าจะเป็นการขอสินเชื่อ

จากสถาบันการเ งินต่างๆ รวมถึงแหล่งเ งินทุนจากญาติพี่น้อง

12.ปรับขนาดธุรกิจตามแผนการตลาด

สุดท้ายคือการทำธุรกิ จให้เป็นไปตามแผนงาน

หรือแผนธุรกิจ ที่เราได้เขียนเอาไว้ ตั้งแต่เริ่มต้น

ถ้าออกจากงานแล้ว ธุรกิจไปได้สวย แต่ตอนแรก

แผนธุรกิจเขียนเล็กๆเรา ก็ต้องมาปรับขนาดธุรกิจ

ให้เท่ากับแผนการตลาดในปัจจุบัน เช่น ถ้าสินค้า

เป็นที่ต้องการของตลาดต่างประเทศ เราก็ต้องปรับ

ขนาดธุรกิจให้ใหญ่ขึ้น เพื่อรองรับตลาดต่างประเทศ

เช่น อาจต้องเพิ่มทีมงาน ด้านต่างประเทศ

โดยเฉพาะรวมถึงเพิ่มกำลังการผลิต ที่มากขึ้นด้วย

ทั้งหมดเป็นขั้นตอน ในการก้าวไปสู่ ในการเป็นเจ้าของกิจการ

หรือการเป็นนายตัวเอง ในขณะที่เรา

ยังเป็นลูกจ้างอยู่ ซึ่งถือเป็นแนวทางที่คนส่วนใหญ่

นิยมใช้กันมาก เพราะการวางแผน เป็นเจ้าของธุรกิจ

ตั้งแต่เรายังทำงานประจำ จะมีความเสี่ยงน้อยกว่า

การลาออกจากงานมา เริ่มต้นธุรกิจเลย

อย่างน้อยเราก็มีเงิ นทุนหมุนเวียน

ในขณะที่เราเริ่มต้นธุรกิจเล็กๆอยู่

ขอขอบคุณ thaismescenter

Load More Related Articles
Load More By admin01 admin01
Load More In ข้อคิด

Check Also

เขียนไว้ดีมาก เมื่ออ่ านจบ คุณจะรักตัวเองเห็นค่าตัวเองมากขึ้น

คือเรื่องมันมีอยู่ว่า…เด็กวัยรุ่นคนหนึ่งมักจะชอบบ่นกับใครๆ เสมอว่าตนเองนั้น ช่างเป็นคนที่อ…