Home ข้อคิด เคล็ดลับ 10 ข้อ ในการเป็นผู้หญิง ที่หาเงินเก่ง

เคล็ดลับ 10 ข้อ ในการเป็นผู้หญิง ที่หาเงินเก่ง

1.พวกเธอไม่ยอมให้ใครมองว่าอ่อนแอคนที่เก่งและสตรอง

จะไม่ยอมใช้ความเป็นผู้หญิงสร้างข้อได้เปรียบ พวกเธอ

จะพย าย ามทำทุกๆอย่างเท่าเทียมกัน กับคนอื่นผู้ชายทำอย่างไร

ผู้หญิงก็ทำอย่างนั้น และยิ่งคนที่เป็นหัวหน้า บ่อยครั้งที่มีความเป็นลูกผู้ชาย

มากกว่าลูกน้องผู้ชายเสียอีก พวกเธอมักแสดงความเป็นผู้นำปกป้อง

ผู้ใต้บังคับบัญชา แสดงความรับผิดชอบทุกการกระทำ และผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น

2.พวกเธอหาเ งินเก่งและบริหารเงิ นเป็น คงไม่มีใครอย ากเป็นผู้หญิงเก่ง

แต่ไส้แห้ง ไม่มีรายได้พอใช้ ผู้หญิงที่เก่ง พวกเธอจะโฟกัสกับรายได้

และลดรายจ่าย ที่ไม่จำเป็น นอกจากนี้นำเ งินไปลงทุน เพื่อให้งอกเงย

บางคนทำงานประจำ แล้วยังทำธุรกิจเสริม ซื้อขา ยของออนไลน์

นอกจากนี้ยังใช้เงิ นเป็นของไม่จำเป็น ก็จะพย าย ามอดกลั้นอดเปรี้ยว

ไว้กินหวาน นำเงิ นไปลงทุนแทน จะใช้เที่ยวช้อปปิ้งสุรุ่ยสุร่าย

3.พวกเธอพัฒนาความสามารถ ผู้หญิงที่แกร่งจะมีความสามารถสูงไม่แพ้ใคร

และบ่อยครั้งเหนือกว่าเสียอีก ทำเอาผู้ชายต้องอายม้วนกันเป็นแถว

แต่ความสามารถ ที่จะได้มานั้น ต้องผ่านการฝึกฝนทักษะ และเตรียมความพร้อม

ไม่ใช่อยู่ดีๆจะเก่งได้ทันที เพียงแค่ใจต้องการ คนที่เข้มแข็งและเก่งจริง

จะมีจุดเด่น หรือความสามารถ ไม่ได้อาศัยแต่เพียงหน้าตาสวยเพียงอย่างเดียว

ถึงจะเป็นที่ยอมรับของคนอื่น

4.พวกเธอมองว่าทุกวินาทีมีค่าการบริหารเวลาที่ดีที่สุด

คือบริหารงานแบบวินาที ไม่ใช่รายชั่ วโมง เหมือนสมัยก่อนแต่อย่างใด

ผู้หญิงที่แกร่ง จะใช้เวลาอย่างคุ้มค่าที่สุด มีการจัดวางแผนการทำงานล่วงหน้า

อย่างน้อยหนึ่งวัน และมีเป้าหมายระยะย าวรายวัน ไปจนถึงรายปีว่าจะต้อง

พย าย ามบรรลุเป้าหมายสิ่งใดบ้าง พวกเธอเหล่านี้ จะไม่มัวเสียเวลาไปกับเฟซบุ๊ค

หรือมัวนั่งแชทไลน์โทรศัพท์ เม้ามอยจับกลุ่มนินทาคนอื่น แต่จะใช้เวลาทำงาน

อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด เพื่อที่จะกลับไปให้เวลากับครอบครัว

หรือไปทำอย่างอื่นที่มีประโยชน์

5.พวกเธอทำงานหนักกว่าคนอื่น การทำงานหนัก ช่วยพัฒนาความสามารถเฉพาะด้าน

และเพิ่มโอกาส ที่จะบรรลุเป้าหมายไปในตัว ผู้หญิงที่เก่งจะทำงานหนัก

ไม่แพ้คนอื่นอย่างไรก็ตาม คำว่าทำงานหนัก ไม่จำเป็นจะต้องทำงานแบบ

หามรุ่งหามค่ำ อดหลับอดนอน เพื่อแสดงออกว่า ตัวเองทำงานหนัก

แต่พวกเธอ จะทำงานอย่างชาญฉลาด มีไหวพริบ รู้จักวางแผนเชื่อมั่นในงาน

ที่ทำพร้อมกับทำอย่างต่อเนื่องจนประสบผลลัพท์ตามที่ต้องการ

6.พวกเธอไม่มัวแต่มองหาความรัก ผู้หญิงที่เป็นที่ต้องการของผู้ชาย

ไม่จำเป็นจะต้องสวย เลิศเลอดั่งนางฟ้า เพียงแต่เป็นคนที่มีเสน่ห์

มีบุคลิกภาพที่ดี ก็เพียงพอแล้ว ผู้หญิงเก่ง พวกเธอเข้าใจตรงจุดนี้ดี

และเชื่อว่า‘ถ้าเราทำตัวให้ดีเพียงพอ เดี๋ยวก็จะมีคนมาชอบเอง’

ไม่จำเป็นจะต้องใฝ่หาผู้ชาย ตามหาความรักจนเกินงาม เพราะนอกจาก

จะทำให้ดูแย่แล้ว ยังเสียเวลาไปโดยไม่ได้อะไรกลับมาเลย

ผมเคยเจอคนที่ ทำงานเก่งมีเสน่ห์ มีความสามารถ

ไม่ได้สวยแบบนางงามแต่ในแต่ละวัน มีแต่คนโทรหา โทรจีบ

ชวนทานข้าวทั้งเช้าเที่ยงเย็นเพราะฉะนั้น

ทำตัวให้มีคุณค่าแล้วความรักจะมาเองครับ

7.พวกเธอมีความมั่นใจสูงผู้หญิงสมัยใหม่ที่มีความสามารถ

และประสบความสำเร็จ ล้วนมีสิ่งหนึ่ง ที่เหมือนกันคือความมั่นใจในตนเอง

ทุกสิ่งที่พวกเธอลงมือทำ จะมาพร้อมกับความมั่นใจ ชนิดสั่นคลอนเสียไม่ได้

การแสดงออกทั้งทางกริย าท่าทาง ล้วนเด่นชัดว่า พวกเธอเข้มแข็ง

และแกร่งมาก

8.พวกเธอให้ความสำคัญกับครอบครัวต่อจากหัวข้อที่ผ่านมา

ผู้หญิงที่เก่งอย่างเชอริลแซนเบิร์ก ซีโอโอของเฟซบุ๊ค เธอให้ความสำคัญ

กับครอบครัวเป็นอย่างมากมาย ถึงแม้จะพย าย ามทำงานอย่างหนักและ

มีความรับผิดชอบในหน้าที่สูงมาก แต่ก็พย าย ามจัดสรรเวลา แบ่งให้กับงาน

และครอบครัวอย่างไม่เสียสมดุล ทั้งนี้้คงไม่มีประโยชน์ ถ้างานรุ่ง

แต่ครอบครัวแตกแยกไม่มีความสุข

9.พวกเธอส่งเสริมผู้หญิงคนอื่นให้ก้าวหน้า

ผู้หญิงที่เก่งจริงจะไม่มัวอิจฉาผู้หญิงคนอื่น กลัวว่าใครจะมาก้าวหน้า

ในหน้าที่การงานเกินตัวเอง แต่พวกเธอ จะส่งเสริมซึ่งกันและกัน

คอยช่วยเหลือกันแบ่งปันความคิดหรือ ไอเดียที่มีประโยชน์สร้างเครือข่าย

แห่งผู้หญิงแกร่งขึ้นมาคนที่เป็น ผู้นำของกลุ่ม มักจะเป็นคนที่ให้มากกว่า

รับและมีวุฒิภาวะความเป็นผู้นำสูงสุด พวกที่มัวแต่ทิ่มแท งว่าร้า ยคนอื่นคนเหล่านี้

จะเป็นพวกที่จะ ไม่มีวันก้าวหน้าไปไหน ไม่เชื่อลองสังเกต พวกอยู่ย าวเฝ้าออฟฟิศดูสิครับ

10.พวกเธอมีความเป็นผู้นำ การที่จะต้องมีลูกน้อง อยู่ภายใต้การบริหารจัดการ

จำเป็นอย่างยิ่ง ที่จะต้องฝึกฝนทักษะความเป็นผู้นำ เพราะถ้าหากขาดไปแล้ว

ก็จะไม่สามารถบริหารงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และไม่สามารถประสบผล

ดั่งเป้าหมายที่วางไว้ ยิ่งมีลูกน้องเป็นผู้ชาย ยิ่งต้องแสดงความสามารถและ

ความเป็นผู้นำ ให้พวกเข ายอมรับบางครั้ง อาจจะต้องทำงานหนักกว่าหัวหน้า

ที่เป็นผู้ชาย เพื่อพิสูจน์ตัวเอง แต่ถ้ามีความสามารถจริง และมีความเป็นผู้นำสูง

ไม่ว่าใครก็ต้องยอมศิโรราบอย่างแน่นอน

สรุป

ตลอดหลายปีที่ผ่านมา ผมมีโอกาสได้เจอผู้หญิงเก่ง ที่ประสบความสำเร็จมากมาย

หลายคนน่าแปลกใจ ที่พวกเธอล้วนมีอุปนิสัย คล้ายกันอย่างบังเอิญ ส่วนใหญ่มักจะ

มีความมั่นใจสูงเชื่อมั่น ในตนเองมีความสามารถ ที่โดดเด่น รู้จักการบริหารคนและ

มีความเป็นผู้นำสูง ไม่แคร์เรื่องความรัก จนไม่เป็นอันทำมาหากิน ให้โอกาสคนอื่น

โดยเฉพาะผู้หญิงด้วยกัน เติบโตในหน้าที่การงานดังนั้นหากนำอุปนิสัยเหล่านี้

มาปรับใช้อย่างน้อย ก็จะเพิ่มโอกาสสู่ความสำเร็จเหมือนอย่างผู้หญิงเก่งคนอื่นๆ

ขอเพียงแค่ลงมือทำอย่างจริงจัง คุณก็จะเป็นคนนึงที่เรียกได้ว่า…ผู้หญิงเก่ง

และสตรองเป็นผู้นำได้อย่างแน่นอนครับผม

 

ขอขอบคุณ leaderwings

Load More Related Articles
Load More By admin01 admin01
Load More In ข้อคิด

Check Also

12 สัญญาณ เริ่มเตือนแล้วว่า ควรเริ่มหัดเก็บเงินได้แล้ว

1.และใครทำงานแบงค์ รีบมองหางานใหม่ก่อนที่จะถูกปลด เพราะระบบใหม่ของธนาคาร เน้นใช้แอพมากกว่า…