Home ข้อคิด เคล็ดลับ 10 ข้อ การเป็นผู้หญิงที่หาเงินได้เก่ง..ไม่ยอมแพ้ใครง่ายๆ

เคล็ดลับ 10 ข้อ การเป็นผู้หญิงที่หาเงินได้เก่ง..ไม่ยอมแพ้ใครง่ายๆ

1.พวกเธอไม่ยอมให้ใครมองว่าอ่อนแอ

คนที่เก่งและสตรองจะไม่ยอม

ใช้ความเป็นผู้หญิง สร้างข้อได้เปรียบ

พวกเธอจะพย าย ามทำทุกๆอย่าง

เท่าเทียมกันกับคนอื่น

ผู้ชายทำอย่างไร ผู้หญิงก็ทำอย่างนั้น

และยิ่งคนที่เป็นหัวหน้า บ่อยครั้ง

ที่มีความเป็นลูกผู้ชาย

มากกว่าลูกน้องผู้ชายเสียอีก

พวกเธอมักแสดงความเป็นผู้นำ

ปกป้องผู้ใต้บังคับบัญชา

แสดงความรับผิดชอบ ทุกการกระทำ

และผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น

2.พวกเธอหาเงิ นเก่งและบริหารเ งินเป็น

คงไม่มีใครอย ากเป็นผู้หญิงเก่ง แต่ไส้แห้ง

ไม่มีรายได้พอใช้ ผู้หญิงที่เก่ง

พวกเธอจะโฟกัสกับรายได้

และลดรายจ่าย ที่ไม่จำเป็น

นอกจากนี้ นำเงิ นไปลงทุนเพื่อให้งอกเงย

บางคนทำงานประจำแล้ว ยังทำธุรกิจเสริม

ซื้อข ายของออนไลน์ นอกจากนี้

ยังใช้เงิ นเป็น ของไม่จำเป็น

ก็จะพย าย ามอดกลั้น อดเปรี้ยว

ไว้กินหวาน นำเงิ นไปลงทุนแทน

จะใช้เที่ยวช้อปปิ้งสุรุ่ยสุร่าย

3.พวกเธอพัฒนาความสามารถ

ผู้หญิงที่แกร่ง จะมีความสามารถสูง

ไม่แพ้ใคร และบ่อยครั้ง เหนือกว่าเสียอีก

ทำเอาผู้ชาย ต้องอายม้วนกันเป็นแถว

แต่ความสามารถ ที่จะได้มานั้น

ต้องผ่านการฝึกฝนทักษะ

และเตรียมความพร้อม ไม่ใช่อยู่ดีๆ

จะเก่งได้ทันที เพียงแค่ใจต้องการ

คนที่เข้มแข็งและเก่งจริง จะมีจุดเด่น

หรือความสามารถ ไม่ได้อาศัย

แต่เพียงหน้าตาสวยเพียงอย่างเดียว

ถึงจะเป็นที่ยอมรับของคนอื่น

4.พวกเธอมีความมั่นใจสูง

ผู้หญิงสมัยใหม่ ที่มีความสามารถ

และประสบความสำเร็จ ล้วนมีสิ่งหนึ่ง

ที่เหมือนกันคือ ความมั่นใจในตนเอง

ทุกสิ่งที่พวกเธอลงมือทำ จะมาพร้อม

กับความมั่นใจ ชนิดสั่นคลอนเสียไม่ได้

การแสดงออก ทั้งทางกริย าท่าทาง

ล้วนเด่นชัดว่า พวกเธอเข้มแข็ง

และแกร่งมาก

5.พวกเธอให้ความสำคัญกับครอบครัว

ต่อจากหัวข้อที่ผ่านมา ผู้หญิงที่เก่ง

อย่างเชอริลแซนเบิร์ก ซีโอโอของเฟซบุ๊ค

เธอให้ความสำคัญ กับครอบครัวเป็นอย่างมากมาย

ถึงแม้จะพย าย ามทำงานอย่างหนักและ

มีความรับผิดชอบ ในหน้าที่สูงมาก

แต่ก็พย าย ามจัดสรร เวลาแบ่งให้กับงาน

และครอบครัว อย่างไม่เสียสมดุล

ทั้งนี้้คงไม่มีประโยชน์ถ้างานรุ่ง

แต่ครอบครัวแตกแยก ไม่มีความสุข

6.พวกเธอมองว่าทุกวินาทีมีค่า

การบริหารเวลาที่ดีที่สุด คือบริหารงาน

แบบวินาทีไม่ ใช่รายชั่ วโมง

เหมือนสมัยก่อนแต่อย่างใด

ผู้หญิงที่แกร่ง จะใช้เวลาอย่างคุ้มค่าที่สุด

มีการจัดวางแผน การทำงานล่วงหน้า

อย่างน้อยหนึ่งวัน และมีเป้าหมาย

ระยะย าวรายวัน ไปจนถึงรายปี

ว่าจะต้องพย าย าม บรรลุเป้าหมาย

สิ่งใดบ้าง พวกเธอเหล่านี้

จะไม่มัวเสียเวลาไปกับเฟซบุ๊ค

หรือมัวนั่งแชทไลน์โทรศัพท์

เม้ามอยจับกลุ่มนินทาคนอื่น

แต่จะใช้เวลาทำงาน อย่างมีประสิทธิภาพ

มากที่สุด เพื่อที่จะกลับไป

ให้เวลากับครอบครัว

หรือไปทำอย่างอื่นที่มีประโยชน์

7.พวกเธอทำงานหนักกว่าคนอื่น

การทำงานหนัก ช่วยพัฒนาความสามารถเฉพาะด้าน

และเพิ่มโอกาส ที่จะบรรลุเป้าหมาย

ไปในตัว ผู้หญิงที่เก่งจะทำงานหนัก

ไม่แพ้คนอื่น อย่างไรก็ตาม

คำว่าทำงานหนัก ไม่จำเป็น

จะต้องทำงานแบบ

หามรุ่งหามค่ำ อดหลับอดนอน

เพื่อแสดงออกว่า ตัวเองทำงานหนัก

แต่พวกเธอ จะทำงานอย่างชาญฉลาด

มีไหวพริบ รู้จักวางแผน เชื่อมั่นในงานที่ทำ

พร้อมกับทำอย่างต่อเนื่อง

จนประสบผลลัพท์ตามที่ต้องการ

8.พวกเธอไม่มัวแต่มองหาความรัก

ผู้หญิงที่เป็นที่ต้องการของผู้ชาย

ไม่จำเป็นจะต้องสวย เลิศเลอดั่งนางฟ้า

เพียงแต่เป็นคนที่มีเสน่ห์ มีบุคลิกภาพที่ดี

ก็เพียงพอแล้ว ผู้หญิงเก่ง

พวกเธอเข้าใจตรงจุดนี้ดี

และเชื่อว่า ‘ถ้าเราทำตัวให้ดีเพียงพอ

เดี๋ยวก็จะมีคนมาชอบเอง’

ไม่จำเป็นจะต้องใฝ่หาผู้ชาย

ตามหาความรักจนเกินงาม

เพราะนอกจาก จะทำให้ดูแย่

แล้วยังเสียเวลาไป โดยไม่ได้อะไร

กลับมาเลย ผมเคยเจอคนที่

ทำงานเก่ง มีเสน่ห์ มีความสามารถ

ไม่ได้สวยแบบนางงามแต่ในแต่ละวัน

มีแต่คนโทรหา โทรจีบ ชวนทานข้าว

ทั้งเช้าเที่ยงเย็น เพราะฉะนั้น

ทำตัวให้มีคุณค่า

แล้วความรักจะมาเองครับ

9.พวกเธอส่งเสริมผู้หญิงคนอื่นให้ก้าวหน้า

ผู้หญิงที่เก่งจริง จะไม่มัวอิจฉาผู้หญิงคนอื่น

กลัวว่าใครจะมาก้าวหน้า ในหน้าที่การงาน

เกินตัวเอง แต่พวกเธอจะส่งเสริมซึ่งกันและกัน

คอยช่วยเหลือกัน แบ่งปันความคิดหรือ

ไอเดียที่มีประโยชน์ สร้างเครือข่าย

แห่งผู้หญิงแกร่งขึ้นมา คนที่เป็นผู้นำของกลุ่ม

มักจะเป็นคนที่ให้มากกว่ารับ และมีวุฒิภาวะ

ความเป็นผู้นำสูงสุด พวกที่มัวแต่ทิ่มแท ง

ว่าร้า ยคนอื่น คนเหล่านี้

จะเป็นพวกที่จะ ไม่มีวันก้าวหน้าไปไหน

ไม่เชื่อลองสังเกต พวกอยู่ย าว

เฝ้าออฟฟิศดูสิครับ

10.พวกเธอมีความเป็นผู้นำ

การที่จะต้องมีลูกน้อง

อยู่ภายใต้การบริหารจัดการ

จำเป็นอย่างยิ่ง ที่จะต้องฝึกฝน

ทักษะความเป็นผู้นำ

เพราะถ้าหากขาดไปแล้ว

ก็จะไม่สามารถ บริหารงานได้

อย่างมีประสิทธิภาพ

และไม่สามารถประสบผล

ดั่งเป้าหมายที่วางไว้ ยิ่งมีลูกน้อง

เป็นผู้ชาย ยิ่งต้องแสดงความสามารถและ

ความเป็นผู้นำ ให้พวกเขา ยอมรับ

บางครั้ง อาจจะต้องทำงานหนักกว่าหัวหน้า

ที่เป็นผู้ชาย เพื่อพิสูจน์ตัวเอง

แต่ถ้ามีความสามารถจริง

และมีความเป็นผู้นำสูง ไม่ว่าใคร

ก็ต้องยอมศิโรราบอย่างแน่นอน

สรุป

ตลอดหลายปีที่ผ่านมา

ผมมีโอกาส ได้เจอผู้หญิงเก่ง

ที่ประสบความสำเร็จมากมาย

หลายคนน่าแปลกใจ ที่พวกเธอ

ล้วนมีอุปนิสัย คล้ายกันอย่างบังเอิญ

ส่วนใหญ่มักจะ มีความมั่นใจสูง

เชื่อมั่นในตนเอง มีความสามารถ

ที่โดดเด่น รู้จักการบริหารคนและ

มีความเป็นผู้นำสูง ไม่แคร์เรื่องความรัก

จนไม่เป็นอันทำมาหากิน

ให้โอกาสคนอื่น โดยเฉพาะผู้หญิงด้วยกัน

เติบโตในหน้าที่การงาน

ดังนั้นหากนำอุปนิสัยเหล่านี้

มาปรับใช้ อย่างน้อยก็จะเพิ่มโอกาส

สู่ความสำเร็จ เหมือนอย่างผู้หญิงเก่งคนอื่นๆ

ขอเพียงแค่ลงมือทำอย่างจริงจัง

คุณก็จะเป็นคนนึง ที่เรียกได้ว่า…ผู้หญิงเก่ง

และสตรองเป็นผู้นำได้อย่างแน่นอนครับผม

ขอขอบคุณ leaderwings

Load More Related Articles
Load More By admin01 admin01
Load More In ข้อคิด

Check Also

เทคนิคเก็บเงินให้ถึงเป้า..สิ้นปีมี “เงินแสนให้ใช้

สำหรับคนเก็บเ งินเก่ง หรือวางแผนการเงิ นได้ดีมาตลอด เป้าหมายเหล่านี้ คงไม่ใช่เรื่องย ากนัก…