Home ข้อคิด เคล็ดลับ 10 ข้อในการเป็นผู้หญิงที่หาเงินเองได้เก่ง

เคล็ดลับ 10 ข้อในการเป็นผู้หญิงที่หาเงินเองได้เก่ง

1.พวกเธอไม่ยอมให้ใครมองว่า

อ่อนแอคนที่เก่งและสตรอง จะไม่ยอมใช้ความเป็นผู้หญิง

สร้างข้อได้เปรียบ พวกเธอจะพย าย าม ทำทุกอย่างๆเท่าเทียมกัน

กับคนอื่น ผู้ชายทำอย่างไร ผู้หญิงก็ทำอย่างนั้น และยิ่งคน

ที่เป็นหัวหน้า บ่อยครั้งที่มีความเป็นลูกผู้ชายมากกว่าลูกน้อง

ผู้ชายเสียอีก พวกเธอมักแสดงความ เป็นผู้นำ ปกป้องผู้ใต้บังคับบัญชา

แสดงความรับผิดชอบทุกการกระทำ และผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น

2.พวกเธอหาเงิ นเก่งและบริหาร

เงิ นเป็นคงไม่มีใครอย าก เป็นผู้หญิงเก่ง แต่ไส้แห้ง ไม่มีรายได้พอใช้

ผู้หญิงที่เก่ง พวกเธอจะโฟกัสกับรายได้ และลดรายจ่าย

ที่ไม่จำเป็น นอกจากนี้นำเงิ นไปลงทุน เพื่อให้งอกเงยบาง

คนทำงานประจำ แล้วยังทำธุรกิจเสริม ซื้อขา ยของออนไลน์

นอกจากนี้ ยังใช้เ งินเป็นของไม่จำเป็น ก็จะพย าย าม

อดกลั้นอดเปรี้ยวไว้กินหวาน นำเงิ นไปลงทุนแทนจะใช้

เที่ยวช้อปปิ้งสุรุ่ยสุร่าย

3.พวกเธอพัฒนาความสามารถ

ผู้หญิงที่แกร่งจะมีความสามารถสูงไม่แพ้ใคร

และบ่อยครั้ง เหนือกว่าเสียอีก ทำเอาผู้ชาย

ต้องอายม้วนกันเป็นแถว แต่ความสามารถที่จะได้มานั้น

ต้องผ่านการฝึกฝนทักษะและเตรียมความพร้อม

ไม่ใช่อยู่ดีๆจะเก่งได้ทันที เพียงแค่ใจต้องการ

คนที่เข้มแข็ง และเก่งจริงจะมีจุดเด่นหรือความสามารถ

ไม่ได้อาศัยแต่เพียงหน้าตาสวยเพียง

อย่างเดียวถึงจะเป็นที่ยอมรับของคนอื่น

4.พวกเธอมีความมั่นใจสูงผู้หญิง

สมัยใหม่ที่มีความสามารถ และประสบความสำเร็จ

ล้วนมีสิ่งหนึ่งที่เหมือนกันคือ ความมั่นใจในตนเอง

ทุกสิ่งที่พวกเธอลงมือทำ จะมาพร้อม กับความมั่นใจ

ชนิดสั่นคลอนเสียไม่ได้ การแสดงออก

ทั้งทางกริย าท่าทาง ล้วนเด่นชัดว่าพวกเธอเข้มแข็ง

และแกร่งมาก

5.พวกเธอให้ความสำคัญกับครอบครัว

ต่อจากหัวข้อที่ผ่านมา ผู้หญิงที่เก่งอย่างเชอริลแซนเบิร์ก

ซีโอโอของเฟซบุ๊ค เธอให้ความสำคัญกับครอบครัวเป็นอย่างมากมาย

ถึงแม้จะ พย าย ามทำงานอย่างหนักและมี

ความรับผิดชอบ ในหน้าที่สูงมากแต่ก็

พย าย ามจัดสรรเวลา แบ่งให้กับงาน

และครอบครัวอย่างไม่เสียสมดุลทั้งนี้้

คงไม่มีประโยชน์ ถ้างานรุ่งแต่ครอบครัว

แตกแยกไม่มีความสุข

6.พวกเธอมองว่าทุกวินาทีมีค่า

การบริหารเวลาที่ดีที่สุด คือบริหารงานแบบวินาที

ไม่ใช่รายชั่ วโมง เหมือนสมัยก่อน แต่อย่างใด

ผู้หญิงที่แกร่ง จะใช้เวลาอย่างคุ้มค่าที่สุด

มีการจัดวางแผนการทำงาน ล่วงหน้า

อย่างน้อยหนึ่งวัน และมีเป้าหมายระยะย าวรายวันไป

จนถึงรายปี ว่าจะต้องพย าย ามบรรลุเป้าหมาย

สิ่งใดบ้าง พวกเธอเหล่านี้จะไม่มัวเสียเวลา

ไปกับเฟซบุ๊คหรือมัวนั่งแชทไลน์โทรศัพท์

เม้ามอยจับกลุ่มนินทาคนอื่น แต่จะใช้เวลาทำงานอย่างมี

ประสิทธิภาพมากที่สุด เพื่อที่จะกลับไป

ให้เวลากับครอบครัวหรือไปทำอย่าง

อื่นที่มีประโยชน์

7.พวกเธอทำงานหนักกว่าคนอื่น

การทำงานหนัก ช่วยพัฒนาความ

สามารถเฉพาะด้าน และเพิ่มโอกาส

ที่จะบรรลุเป้าหมายไปในตัว ผู้หญิงที่เก่ง

จะทำงานหนักไม่แพ้คนอื่น อย่างไรก็ตาม

คำว่าทำงานหนักไม่จำเป็น จะต้องทำงาน

แบบหามรุ่งหามค่ำอดหลับ อดนอนเพื่อแสดงออกว่า

ตัวเองทำงานหนัก แต่พวกเธอจะทำงาน

อย่างชาญฉลาดมีไหวพริบ รู้จักวางแผน

เชื่อมั่นในงานที่ทำ พร้อมกับทำอย่างต่อเนื่อง

จนประสบผลลัพท์ตามที่ต้องการ

8.พวกเธอไม่มัวแต่มองหาความรัก

ผู้หญิงที่เป็นที่ต้องการของผู้ชาย ไม่จำเป็นจะต้องสวยเลิศเลอ

ดั่งนางฟ้า เพียงแต่เป็นคนที่มีเสน่ห์

มีบุคลิกภาพที่ดี ก็เพียงพอแล้ว

ผู้หญิงเก่งพวกเธอเข้าใจตรงจุดนี้ดี

และเชื่อว่า‘ถ้าเราทำตัวให้ดี เพียงพอ

เดี๋ยวก็จะมีคนมาชอบเอง’ไม่จำเป็น

จะต้องใฝ่หาผู้ชายตามหาความรักจนเกินงาม

เพราะนอกจากจะทำให้ดูแย่แล้ว ยังเสียเวลาไป

โดยไม่ได้อะไรกลับมาเลย ผมเคยเจอคนที่ทำงานเก่ง

มีเสน่ห์ มีความสามารถ ไม่ได้สวยแบบนางงาม

แต่ในแต่ละวัน มีแต่คนโทรหา โทรจีบชวนทานข้าว

ทั้งเช้าเที่ยงเย็น เพราะฉะนั้นทำตัวให้มี

คุณค่าแล้วความรักจะมาเองครับ

9.พวกเธอส่งเสริมผู้หญิงคนอื่นให้ก้าวหน้า

ผู้หญิงที่เก่งจริง จะไม่มัวอิจฉาผู้หญิงคนอื่น

กลัวว่าใครจะมาก้าวหน้า ในหน้าที่การงานเกินตัวเอง

แต่พวกเธอจะส่งเสริม ซึ่งกันและกัน คอยช่วยเหลือ

กันแบ่งปันความคิด หรือไอเดียที่มีประโยชน์

สร้างเครือข่ายแห่งผู้หญิงแกร่งขึ้นมา

คนที่เป็นผู้นำของกลุ่ม มักจะเป็นคนที่

ให้มากกว่ารับ และมีวุฒิภาวะความเป็น

ผู้นำสูงสุด พวกที่มัวแต่ทิ่มแท งว่าร้า ย

คนอื่นคนเหล่านี้ จะเป็นพวกที่จะไม่มีวัน

ก้าวหน้าไปไหน ไม่เชื่อลองสังเกตพวก

อยู่ย าวเฝ้าออฟฟิศดูสิครับ

10.พวกเธอมีความเป็นผู้นำการ

ที่จะต้องมีลูกน้องอยู่ภายใต้การบริหารจัดการ

จำเป็นอย่างยิ่ง ที่จะต้องฝึกฝนทักษะ ความเป็นผู้นำ

เพราะถ้าหากขาดไปแล้ว ก็จะไม่สามารถ

บริหารงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

และไม่สามารถประสบผลดั่งเป้าหมายที่วางไว้

ยิ่งมีลูกน้องเป็นผู้ชาย ยิ่งต้องแสดงความสามารถ

และความเป็นผู้นำ ให้พวกเขา ยอมรับ บางครั้งอาจจะต้อง

ทำงานหนักกว่าหัวหน้าที่เป็นผู้ชาย เพื่อพิสูจน์ตัวเอง

แต่ถ้ามีความสามารถจริง และมีความเป็นผู้นำสูง

ไม่ว่าใครก็ต้องยอม ศิโรราบอย่างแน่นอน

สรุป

ตลอดหลายปีที่ผ่านมา ผมมีโอกาส ได้เจอผู้หญิงเก่ง

ที่ประสบความสำเร็จมากมาย หลายคน

น่าแปลกใจที่พวกเธอล้วนมีอุปนิสัยคล้ายกัน

อย่างบังเอิญ ส่วนใหญ่มักจะมีความมั่นใจสูงเชื่อ

มั่นในตนเอง มีความสามารถที่โดดเด่น รู้จักการบริหารคน

และมีความเป็นผู้นำสูง ไม่แคร์เรื่องความรัก

จนไม่เป็นอันทำมาหากิน ให้โอกาสคนอื่นโดย

เฉพาะผู้หญิงด้วยกัน เติบโตในหน้าที่การงาน

ดังนั้นหากนำอุปนิสัยเหล่านี้ มาปรับใช้อย่างน้อย

ก็จะเพิ่มโอกาส สู่ความสำเร็จเหมือนอย่างผู้หญิงเก่ง

คนอื่นๆ ขอเพียงแค่ลงมือทำ อย่างจริงจัง

คุณก็จะเป็นคนนึง ที่เรียกได้ว่า…ผู้หญิงเก่ง

และสตรอง เป็นผู้นำได้อย่างแน่นอนครับผม

ที่มา : leaderwings

Load More Related Articles
Load More By admin01 admin01
Load More In ข้อคิด

Check Also

5 เหตุผลที่ทำไมพ่อแม่ยุคใหม่ ไม่สอนให้ลูกต้องเรียนเก่งอ ย่ างเดียว

พ่อแม่ทุกคน ก็หวังเล็กๆว่าลูกของเรานั้น จะต้องเป็นเด็กที่สมบูรณ์ และเพรียบพร้อมในทุกๆสิ่ง …