Home ข้อคิด เคยได้ยินไหม อภัยได้’ แต่ไม่ขอใกล้ ‘ยกโทษให้’ แต่ไม่ขอยุ่งเกี่ยวด้วย

เคยได้ยินไหม อภัยได้’ แต่ไม่ขอใกล้ ‘ยกโทษให้’ แต่ไม่ขอยุ่งเกี่ยวด้วย

ให้อภัยกับให้โอกาสนั้นคนละเรื่องกัน การให้อภัย คือการยกโทษ

ทางจิตใจในสิ่งผิด ที่เขาทำต่อเรา การให้อภัย มีสองระดับ ระดับแรก

คือให้อภัยเมื่อรู้สึกว่า เขารับผิดและแก้ไขอย่างดีแล้ว เมื่อคนคนหนึ่ง

ทำไม่ดีกับเรา และเขาได้รับโทษของความผิดนั้น เขาพย าย ามชดใช้

ต่อสิ่งนั้น เขาขอโทษ เขาแก้ไข เขาชดใช้ เขาเสียใจ

ทำให้ความรู้สึกของความโกรธแค้นของเรา บรรเทา เรารู้สึกว่า

เราให้อภัยเขาได้ เราจึงให้อภัย

ระดับที่สอง คือ ให้อภัยโดยไม่ขึ้นกับว่า คนที่ทำผิดนั้น

จะเป็นอย่างไร จะเสียใจจะชดใช้ จะรับโทษหรือเปล่า

แต่เราก็ให้อภัยเขาได้ ทั้งสองอย่างนี้ ล้วนต้องใช้เวลา

และการตัดสินใจด้วยกันทั้งนั้น แต่อย่างที่สองย ากกว่า

บางครั้งเราไม่ให้อภัยบางคน เพราะคิดว่าเราทำไม่ได้

มันย ากเกินไปมันหนักหนาเกินไป หรือไม่เราก็รู้สึกว่า

เราไม่อย ากให้อภัย เราจะเก็บความโกรธแค้นนี้ไว้

เพราะเขาไม่สมควร ได้รับการให้อภัย แต่ในขณะเดียวกันนั้น

เรากลับไม่รู้ตัวว่า จิตใจที่โกรธแค้นนั้น มาพร้อมกับ

การกัดกินหัวใจ และมันทำร้ ายเราเสมอ ไม่เคยทำร้ ายคน

ที่ทำผิดกับเราเลย มันคือย าพิ ษที่เราดื่มเข้าไปทุกวัน

และตั้งจิตปณิธานว่า ทุกครั้งที่เราดื่มย าพิ ษนั้น

จะทำให้คนที่เราโกรธแค้นนั้นต าย ซึ่งมันไม่ใช่การให้อภัย

ไม่ได้ทำให้เขาพ้นผิด แต่ทำให้เราพ้นจากจิตใจ ที่เคียดแค้น

และเจ็บปวดต่างหาก มันแก้ไขอดีตไม่ได้ แต่มันปลดปล่อย

เราจากที่คุมขัง จองจำไปสู่อนาคตที่สดใสกว่า คนที่ทำได้

คือคนที่ชนะไม่ใช่พ่ายแพ้ จริงๆแล้วการให้อภัย

กับการให้โอกาสเป็นคนละส่วนกัน เราให้อภัย

แต่ไม่ให้โอกาสได้ เพราะการให้อภัย

คือการยกโทษทางจิตใจ ที่ปลดปล่อยตัวเรา

จากการถูกทำร้ ายทางใจ แต่การให้โอกาส

ต้องมาพร้อมกับการพิสูจน์ตัวเอง ของคนทำผิด

ถ้าคนทำผิดไม่ได้กลับใจ ไม่ได้เสียใจ เราไม่จำเป็น

ต้องให้โอกาสเสมอไป และบางครั้ง เขา ยังต้องรับโทษ

จากความผิดนั้น แต่ส่วนของเรานั้น แค่เดินออกมา

แล้วยกโทษให้เขา ออกจากที่คุมขัง แห่งความแค้นใจ

เอาชีวิตของเรากลับคืนมาใหม่เป็นของเรา และเอาไปใช้

ให้มีความสุขกับการเริ่มต้นใหม่ดีกว่า การให้อภัย

ทำให้เราได้ชีวิตของเรากลับมา

 

ขอบคุณ gangbeauty

Load More Related Articles
Load More By admin01 admin01
Load More In ข้อคิด

Check Also

เขียนไว้ดีมาก เมื่ออ่ านจบ คุณจะรักตัวเองเห็นค่าตัวเองมากขึ้น

คือเรื่องมันมีอยู่ว่า…เด็กวัยรุ่นคนหนึ่งมักจะชอบบ่นกับใครๆ เสมอว่าตนเองนั้น ช่างเป็นคนที่อ…