Home ข้อคิด (เขียนไว้เป็นข้อคิดดีมาก) คนที่กล้าให้คุณยืมเงิ น ไม่ใช่ว่าเพราะ “เขาเป็นคนโ ง่”

(เขียนไว้เป็นข้อคิดดีมาก) คนที่กล้าให้คุณยืมเงิ น ไม่ใช่ว่าเพราะ “เขาเป็นคนโ ง่”

“คนที่กล้าให้คุณยืมเงิ น” ไม่ใช่เพราะ“โ ง่” ลองอ่า นแล้วจะรู้ถึงความจริง

ที่เขามีให้คุณ คนที่กล้าให้คุณยืมเงิ น คือผู้อุปถัมภ์ของคุณ (คนประเภทนี้มีน้อยมากแล้ว)

ในสังคมทุกวันนี้ หากคุณมีวาสนา ได้พบเจอ ต้องสำนึกคุณไปชั่ วชีวิต

ตอนที่คุณลำบากเรื่องคน แล้วมีคนยื่นมือเข้ามาช่วยพยุงคุณไว้

ไม่ใช่ว่าเพราะ“เขามีเงิ นมาก” แต่เพราะน้ำใจของเขา ที่อย ากฉุดคุณ

ให้ขึ้นจากหุบเหวของความลำบาก ที่ให้คุณยืมนั้น มันไม่ใช่เงิ น

แต่มันคือความเชื่อใจ ความไว้ใจและกำลังใจ เพราะเชื่อในศักยภาพของคุณ

เพื่อให้คุณพ้นจากความลำบากในตอนนั้น หวังว่าคุณทั้งหลาย

ที่เป็นคนยืมเงิ น อย่าได้เหยียบย่ำคำว่า“น้ำใจ” ที่ใครเขาให้มา

เพราะคำว่าเสียสัจจะ คือการล้มละลาย ที่สาหัสที่สุดในชีวิตคนเรา

ต้องระวังไว้ให้ดี มิตรสหายที่จริงใจ คือทรัพย์สมบัติ ที่ประเสริฐที่สุด

ในชีวิตในขณะเดียวกัน ขอให้คุณพึงระลึกไว้เสมอว่า…

คนที่ชอบจ่ายเ งินก่อนไม่ใช่เพราะ เขาอวดว่า มีเงิ นมาก

แต่เป็นเพราะเขาเห็นว่า มิตรภาพสำคัญกว่า ราคาอาหารในมื้อนั้น

คนที่ยอมยกผลประโยชน์ให้คุณมากหน่อย ตอนร่วมหุ้น

ไม่ใช่เพราะ…“เขาโ ง่” แต่…เป็นเพราะเขารู้จักแบ่งปันคน

ที่ยอมทำงานมากกว่าคนอื่น ไม่ใช่เพราะ…“เขาโ ง่”

แต่…เป็นเพราะเขาอย ากรับผิดชอบในหน้าที่

และเขารักองค์กรคนที่ยอมขอโทษก่อน เวลาทะเลาะกัน

ไม่ใช่เพราะเขาผิด แต่…เป็นเพราะเขา ยังแคร์ความรู้สึกของคุณอยู่

คนที่ยอมช่วยเหลือคุณ ไม่ว่าเรื่องใด ไม่ใช่เพราะเขาเป็นหนี้คุณ

แต่…เป็นเพราะเขาเห็นคุณเป็น“เพื่อนแท้” คนอื่นช่วยเหลือคุณ

นั่นเป็นเรื่องของน้ำใจ ที่ไม่ช่วยเหลือคุณ นั่นก็เป็นเรื่องของเขา

คนเป็นจำนวนมาก แสดงท่าทางโกรธแค้น ที่คนอื่นไม่ยอม

ให้ยืมเงิ น ทั้งที่คุณไม่มีสิทธิ์ที่จะโกรธแค้นเขาเลย

คนบางคนกลับทำตัวฉลาด ยืมแล้วไม่ยอมคืน

คนประเภทนี้สักวันหนึ่ง จะหมดค่าในสายตาของผู้คน

หากการได้พบการได้รู้จักกัน คือวาสนา การจะคบหากัน

ให้ย าวนานต้องอาศัยสัจจะ และความจริงใจ

ขอบคุณที่มา : kumkoom

Load More Related Articles
Load More By admin01 admin01
Load More In ข้อคิด

Check Also

เขียนไว้ดีมาก เมื่ออ่ านจบ คุณจะรักตัวเองเห็นค่าตัวเองมากขึ้น

คือเรื่องมันมีอยู่ว่า…เด็กวัยรุ่นคนหนึ่งมักจะชอบบ่นกับใครๆ เสมอว่าตนเองนั้น ช่างเป็นคนที่อ…