Home ข้อคิด (เขียนไว้โดนสุดๆ)คนเราทุกวันนี้ ชอบอวดรวย กินของแพง แต่หนี้ไม่จ่าย” บทความเตือนสติ ให้คนกำลังใช้เงินผิด

(เขียนไว้โดนสุดๆ)คนเราทุกวันนี้ ชอบอวดรวย กินของแพง แต่หนี้ไม่จ่าย” บทความเตือนสติ ให้คนกำลังใช้เงินผิด

อีกหนึ่งเรื่องราวดีๆ ที่อย ากให้คนยุคใหม่ ได้อ่ าน

จากการสำรวจพบว่า…. คนสมัยนี้ ชอบใช้เ งินฟุ่มเฟือย

อวดรวยแม้รายได้น้อย ชอบแสดง ถึงความอู้ฟู่

โดยปิดบังความจริง วันนี้จึงนำบทความดีๆ

ที่จะช่วยเตือนสติ ให้กับคนที่กำลังใช้เงิ นแบบผิดๆอยู่

ถ้าคุณมีเ งินเดือน 15,000 บาท เดือนนึงทำงาน 22 วัน

วันละ 8 ชั่ วโมง เดินทางไป-กลับ 2 ชั่ วโมง เป็น 10 ชั่ วโมง

เท่ากับคุณทำงาน เดือนละ 220 ชั่ วโมง

คุณจะมีค่าแรง คิดเป็นชั่ วโมงละ 68 บาท

หรือตีเป็นตัวเลขกลมๆง่ายๆ 70 บาท/ชั่ วโมง

ถ้าคุณกินกาแฟ แก้วละ 140 บาท นั่น

เท่ากับคุณ แลกเวลาในชีวิตไป

2 ชั่ วโมง เพื่อกาแฟแก้วนั้น

ถ้าคุณกินบุฟเฟ่ หรู มื้อละ 350 บาท

นั่นเท่ากับคุณแลกเวลา ในชีวิตไป 5 ชั่ วโมง

เพื่ออาหารมื้อนั้น ถ้าคุณซื้อโทรศัพท์ เครื่องละ

30,000 บาท นั่นเท่ากับคุณ แลกเวลา ในชีวิต ไป 428 ชั่ วโมง

เพื่อมือถือเครื่องนั้น ถ้าคุณซื้อกระเป๋าแบรนด์เนม

ราคๅ 70,000 บาท นั่นเท่ากับคุณแลกเวลา

ในชีวิต ไป 1,000 ชั่ วโมง เพื่อกระเป๋าใบนั้น

อายุเฉลี่ยของคนเราอยู่ที่ 70 ปีหรือ

613,200 ชั่ วโมง ถ้านอนวันละ 8 ชั่ วโมง

เราจะเหลือชีวิตที่รู้สึกตัว เวลาที่ตื่นนอนอยู่ 408,800 ชั่ วโมง

แต่ละชั่ วโมง ถูกใช้ไปแลกกับอาหาร สิ่งของ

และของฟุ่มเฟือยอื่นๆ แค่เพื่อตอบสนอง

กิเลสส่วนตัว หรืออาจแค่เพื่อ อยๅกให้มีหน้า

มีตาในสังคม ไม่ได้บอกว่า ห้ามซื้อ ห้ามฟุ่มเฟือย

หรือทำแบบนี้แล้วผิด อยู่ที่ความพอใจของแต่ละคน

แต่ประเด็นคือถ้าซื้อน้อยลง คุณก็จะมีเวลาใช้ไปกับสิ่งที่รัก

“คนที่รักเพิ่มขึ้น บนความพย าย ามเท่าเดิม”

คิดก่อนซื้อดีกว่ามั้ย? คุณมีเงิ นมาก หรือน้อย

ไม่สำคัญ ที่สำคัญคือ คุณต้องเชื่อมั่นในตัวเอง

ไม่ใช่เชื่อมั่น ในกาแฟราคาแพง

กระเป๋าแบรนด์เนม สุดหรูรถหรู ที่ต้องก้มหน้า

ก้มตา ผ่อนของเหล่านี้ อาจดูดี ดูเท่

แต่ถ้าความสามารถ และรๅยได้เรายังไม่พอ

อย่ๅใช้ชีวิตเกินตัว คนที่ฟุ่มเฟือยแล้ว

ไม่เดือดร้อนก็มี เพราะเขามีกำลังซื้อ

แต่ส่วนใหญ่ ก็ไม่ใช่แบบนั้น ทำไปเพราะหน้าใหญ่ใจโต

ความเชื่อมั่นในตัวเอง ของคุณจะเป็นตัวตัดสิน

ว่าคุณจะกล้า เชื่อมั่นในอะไรสักอย่ๅงไหม

กล้าที่จะเดิน สวนทางกับแนวคิดส่วนใหญ่

ในสังคมไหม ถ้าคุณไม่กล้ๅเชื่ออะไรสักอย่ๅง

คุณก็จะไม่ได้เริ่ม ทำอะไรเลย แล้วเมื่อคุณไม่เริ่มต้น

ก็จะไม่มีอะไรเกิดขึ้น ทุกอย่ๅงก็คงเป็น

ไปแบบเดิม ในแบบที่กระแสสังคมนั้นพาเราไป….

Load More Related Articles
Load More By admin01 admin01
Load More In ข้อคิด

Check Also

สังเกตไหม ทำไมคนที่ฉลาด เขาเลือกใส่เสื้อผ้าแบบเดิมๆบ่อยๆ

1.ประหยัดเวลาในการเลือกเสื้อผ้า เหตุผลที่ชัดเจนที่สุด จากการแต่งตัวเหมือนเดิมทุกวัน คือช่ว…