Home ข้อคิด “อย่าเอาแต่ยัดเยียดให้ลูกเรียน” ความปรารถนาดี “ที่ทำร้ายลูก ไปโดยไม่รู้ตัว”

“อย่าเอาแต่ยัดเยียดให้ลูกเรียน” ความปรารถนาดี “ที่ทำร้ายลูก ไปโดยไม่รู้ตัว”

ขึ้นชื่อว่าพ่อแม่ ไม่ว่าใครก็คงมีความปรารถนาดีต่อลูก อย ากให้ลูกมีชีวิตที่ดี

และชีวิตที่ประสบความสำเร็จ อย่างไรก็ตาม ครอบครัวแต่ละครอบครัว

อาจมีวิธีการแสดงความรัก ความปรารถนาดี ที่แตกต่างกันออกไป บางครอบครัว

ก็เลือกที่จะสนับสนุนให้ลูกทำอะไรที่ชอบ ทำในสิ่งที่รัก แต่สิ่งที่เราจะพบเห็นได้

ในครอบครัวไทยหลายๆครอบครัวก็คือ พ่อแม่มักจะอย ากให้ลูก ได้ทำอาชีพที่พ่อแม่คิดว่ามั่นคง

เช่น บางครอบครัวก็จะอย ากให้ลูกเป็นข้าราชการ เพราะสวัสดิการดี เจ็บป่วย

ก็สามารถเบิกค่ารักษาพย าบาลได้ แถมยังมีเบี้ยบำนาญ ส่วนครอบครัวแพทย์

ก็อาจจะอย ากให้ลูกเป็นหมอ เพราะเป็นอาชีพ ที่มีเกียรติเ งินเดือนสูง ซึ่งนำไปสู่การบังคับลูก

ให้เรียนในสิ่งที่คุณคิดว่าดี และให้ลูกเลือกในสิ่งที่คุณคิดว่าถูกต้อง

โดยคิดว่าสักวันหนึ่ง ลูกจะรู้ได้เอง และขอบคุณเราที่บังคับเขาในตอนนี้ ความคิดเช่นนี้

เป็นความคิดที่ผิด และเป็นความปรารถนาดี ที่อาจส่งผลเสียกับลูกของคุณในระยะย าว

เด็กสมัยนี้ไม่ได้ต้องการ“การชี้นำ”แต่ต้องการ“คำแนะนำ”

คนยุคก่อนไม่ได้มีเครื่องไม้เครื่องมือ เทคโนโลยีที่จะนำพามา ซึ่งความรู้ และประสบการณ์ที่นอกเหนือจากในห้องเรียน

คำชี้นำคำสั่งสอนจากผู้ใหญ่ ที่“อาบน้ำร้อนมาก่อน” จึงเป็นเรื่องที่จำเป็นมาก โดยเฉพาะผู้ใหญ่ที่ทำงานในด้านต่างๆ

เช่น คนที่มีพ่อเป็นหมอ ก็จะเรียนรู้เรื่องวิชาชีพหมอจากพ่อ แต่ในยุคนี้ ที่มีสื่อมากมาย ที่เปิดโลกทัศน์ให้กับเด็กๆ

พวกเขาสามารถ ค้นหาความรู้ และคำแนะนำเกี่ยวกับอาชีพต่างๆได้ในอินเทอร์เน็ต การแนะแนวและงาน OpenHouse

ตลาดวิชาการที่มหาวิทย าลัยต่างๆ พากันจัดเพื่อให้ความรู้ โลกสมัยนี้เปิดกว้างให้พวกเขาได้รับรู้ข้อมูลมากกว่าคนรุ่นพ่อรุ่นแม่

การเป็นพ่อแม่ที่ดีในยุคนี้ จึงไม่ใช่การพย าย ามชี้นำ หรือชักจูงลูก ไปในทิศทางที่เราเห็นว่าถูกว่าควร

แต่ควรจะถาม ความคิดเห็นของเขา อย่างเปิดใจรับฟัง และให้“คำแนะนำ”ที่เหมาะสม

เพื่อให้พวกเขาได้คิด และตัดสินใจเอง โดยประกอบกับข้อมูลอันมากมายที่มีไว้ในมือ

อาชีพที่ดูมั่นคงในตอนนี้ อาจไม่ใช่คำตอบของอนาคต เมื่อยี่สิบปีก่อน คงไม่มีใครคาดคิดว่า

ฟิล์มถ่ายภาพ จะไม่เป็นที่นิยมอีกต่อไป เทปคาสเซ็ต จะข ายไม่ได้ หรือซีดีจะหยุดผลิตไป…

แต่ในความเป็นจริงแล้ว เทคโนโลยีแห่งอนาคตเข้ามาใกล้เราทุกวัน อาชีพบางอาชีพที่มีอยู่ในขณะนี้

กำลังจะถูกแทนที่โดยเทคโนโลยีสมัยใหม่ และอาชีพบางอาชีพ ที่ไม่เคยมีในอดีต

กลับกลายเป็นอาชีพที่ได้รับค่าตอบแทนสูงในปัจจุบัน อาชีพประเภทที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ เช่น

วิศวกรซอฟท์แวร์ โปรแกรมเมอร์ กลับกลายเป็นที่ต้องการตัวอย่างมาก และมีค่าตอบแทนสูงลิบลิ่ว

เมื่อเทียบกับสมัยก่อน นอกจากนี้การปรับเปลี่ยนนโยบายต่างๆ งบประมาณเรื่องของการเมือง

ก็อาจทำให้ค่าตอบแทน และโครงสร้างสวัสดิการของอาชีพ ที่ดูมั่นคงในตอนนี้ อย่างอาชีพข้าราชการ

เปลี่ยนแปลงไปได้ เงื่อนไขการรับบำเหน็จบำนาญ หรือเงื่อนไขการรับค่ารักษาพย าบาล

ก็จะเปลี่ยนไปตามกลไกของอนาคต ยกตัวอย่างเช่น อาชีพข้าราชการครูเมื่อเผชิญกับปัญหา

สังคมผู้สูงอายุ เมื่ออัตราเด็กเกิดน้อย ทำให้มีจำนวนนักเรียนน้อยลง จนโรงเรียนหลายๆโรงเรียน

ก็ต้องปิดตัวไป ดังนั้นจึงไม่มีอะไรที่จะการันตีได้ว่า อาชีพที่ดูมั่นคงในตอนนี้นั้นจะเป็น

อาชีพที่มั่นคงอยู่ในอนาคตเมื่อถึงรุ่นลูกของเรา คนที่มีโอกาสได้ทำในสิ่งที่เลือกเอง

มีโอกาสประสบความสำเร็จสูงกว่า เด็กบางคน เมื่อชีวิตไม่มีทางเลือก หรือถูกพ่อแม่บังคับให้เลือกเส้นทาง

ที่ไม่ได้อย ากเลือก ก็จะเกิดความกดดัน ไม่มีความสุขกับสิ่งที่ทำแน่นอน ว่าการทำอาชีพ

หรือการทำมาหากินนั้น ไม่จำเป็นต้องข ายฝันในยุคที่ใครๆก็ออกไปตามล่าหาความฝัน

ก็ยังคงมีคนที่หาเช้ากินค่ำ แต่คนหาเช้ากินค่ำ ในแบบที่เลือกเอง กับคนหาเช้ากินค่ำในแบบที่ไม่ได้เลือก ย่อมมีความ

กดดันต่างกัน เด็กบางคนไม่ได้อย ากเป็นหมอ แต่ชอบขา ยของ วันหนึ่งเขาก็อาจจะได้เป็นเถ้าแก่น้อย

แต่ถ้าหากเขาชอบข ายของแล้ว ผู้ใหญ่ไปบังคับให้เขาเป็นหมอเขาก็จะเป็นหมอที่

ไม่มีความสุขหรืออาจ ไม่มีวันได้เป็นหมอเลย เพราะทนเรียนไม่ไหวสุดท้ายแล้วเราเพียงต้องยอมรับว่า

คนทุกคนมีความสามารถและความสนใจพื้นฐานที่แตกต่างกันไป บางคนอาจจะโชคดี ที่ลูกสนใจและเลือกอาชีพ

ที่เห็นว่าเหมาะสม แต่ไม่ว่าลูกของคุณจะมีความสามารถ หรือความสนใจด้านอะไร

คุณก็ควรสนับสนุนและให้โอกาสลูกได้เลือกอบรมแนะแนว พวกเขาไปในทางที่ดี

และปล่อยให้เขาได้เติบโตไปในทางที่เขาถนัดให้สุดทาง ให้เขาเลือกเอง

ต้นไม้ที่งดงามแข็งแรง และยิ่งใหญ่นั้นล้วนถูกปล่อยให้เติบโตตามธรรมชาติของมันเอง

ขอบคุณที่มา: today.line.me

Load More Related Articles
Load More By admin01 admin01
Load More In ข้อคิด

Check Also

ออมเงินด้วย 6 วิธีนี้ มีเงินเก็บเพิ่มแน่นอน

1.เปลี่ยนค่าใช้จ่ายให้เป็นการออม หากเรามีการยกเลิกค่าใช้จ่ายบางอย่าง เช่น การเปลี่ยนโปรมือ…