Home ข้อคิด อย่าอดทนมากไป จนชีวิตตัวเองไม่มีคุณค่า ชีวิตนี้เป็นของเราและเราควรกำหนดเอง

อย่าอดทนมากไป จนชีวิตตัวเองไม่มีคุณค่า ชีวิตนี้เป็นของเราและเราควรกำหนดเอง

อย่าพย าย ามใช้ชีวิตให้ถูกใจคนอื่น คนร้อยคน มองเราไม่เหมือนกันหรอก

ของที่มีค่า หากอยู่กับคนที่ “ไม่รู้ค่า” ของสิ่งนั้นก็อาจดู“ไร้คุณค่า”

หากเราเป็นคนที่มีคุณค่า แต่คนอื่นไม่เห็นค่า ก็อย่าเสียใจ

ขอให้ตระหนักรู้ว่า..ไม่ว่าจะมีใครเห็นค่าในตัวเรา หรือไม่

แต่เรายังคงมีคุณค่าเท่าเดิม จงภูมิใจในคุณค่าของตัวเอง

และทำดีต่อไปเสมอ คนร้อยคน มองเราไม่เหมือนกันหรอก

อย่าพย าย ามใช้ชีวิต ให้ถูกใจคนอื่น จนลืมว่า

เราควรที่จะมองตัวเองยังไง ไม่มีใครจะมีเวลา มองดูเราได้นานๆหรอก

สิ่งที่เขาแสดงออก เป็นเพียงช่วงเวลาหนึ่งเท่านั้น

สิ่งสำคัญคือ..เราไม่ควรเอาความสุขของตัวเอง

ไปฝากไว้กับสายตาของคนอื่น ไม่มีใครที่จะอยู่กับเรา

ไปทั้งชีวิต มีแต่เราเท่านั้น ที่จะอยู่กับเราไปทั้งชีวิต

“อย่ายึดติด”กับสายตาของคน อย่าสับสนกับคำพูดของใครๆ

ชีวิตนี้เป็นของเรา สุขและทุกข์เรา ควรกำหนดเอง

บางสิ่ง..อย่าอดทนจนตัวเองไม่มีค่า

Load More Related Articles
Load More By admin01 admin01
Load More In ข้อคิด

Check Also

พฤติกร รม 10 แบบ ของคนที่ดูมีแน้วโน้มว่าฉลาดกว่าคนอื่น มีอนาคตการงานที่ดี

ลึกๆแล้ว เราเชื่อว่าเพื่อนๆทุกคน มีความฉลาดอยู่ในตนเองแต่บางครั้ง เราก็เอาออกมาใช้ไม่เป็น …