Home ข้อคิด อย่ายอมทนให้ใครเขาดูถูก..จนตัวเองไม่มีค่า อย่าพยายามใช้ชีวิตให้ถูกใจคนอื่น

อย่ายอมทนให้ใครเขาดูถูก..จนตัวเองไม่มีค่า อย่าพยายามใช้ชีวิตให้ถูกใจคนอื่น

อย่าพย าย าม ใช้ชีวิตให้ถูกใจคนอื่น คนร้อยคนมองเราไม่เหมือนกันหรอก

ของที่มีค่า หากอยู่กับคนที่ “ไม่รู้ค่า” ของสิ่งนั้นก็อาจดู“ไร้คุณค่า”

หากเราเป็นคนที่มีคุณค่า แต่คนอื่นไม่เห็นค่า ก็อย่าเสียใจ

ขอให้ตระหนักรู้ว่า..ไม่ว่าจะมีใคร เห็นค่าในตัวเราหรือไม่

แต่เรายังคงมีคุณค่าเท่าเดิม จงภูมิใจในคุณค่าของตัวเอง

และทำดีต่อไปเสมอ คนร้อยคน มองเราไม่เหมือนกันหรอก

อย่าพย าย าม ใช้ชีวิตให้ถูกใจคนอื่น จนลืมว่าเราควร

ที่จะมองตัวเอง ยังไงไม่มีใคร จะมีเวลามองดูเราได้นานๆหรอก

สิ่งที่เขาแสดงออก เป็นเพียงช่วงเวลาหนึ่งเท่านั้น

สิ่งสำคัญคือ..เราไม่ควรเอาความสุขของตัวเอง

ไปฝากไว้กับสายตาของคนอื่น ไม่มีใครที่จะอยู่กับเราไปทั้งชีวิต

มีแต่เราเท่านั้น ที่จะอยู่กับเราไปทั้งชีวิต “อย่ายึดติด”

กับสายตาของคน อย่าสับสนกับคำพูดของใครๆ ชีวิตนี้

เป็นของเรา สุขและทุกข์ เราควรกำหนดเอง บางสิ่ง..อย่าอดทน

จนตัวเองไม่มีค่า

ขอบคุณ feelingdd

Load More Related Articles
Load More By admin01 admin01
Load More In ข้อคิด

Check Also

5 เหตุผลที่ทำไมพ่อแม่ยุคใหม่ ไม่สอนให้ลูกต้องเรียนเก่งอ ย่ างเดียว

พ่อแม่ทุกคน ก็หวังเล็กๆว่าลูกของเรานั้น จะต้องเป็นเด็กที่สมบูรณ์ และเพรียบพร้อมในทุกๆสิ่ง …