Home ข้อคิด อย่าทนให้ใครมาดูถูก..จนตัวเองไม่มีค่า อย่าพยายามใช้ชีวิตให้ถูกใจคนอื่น

อย่าทนให้ใครมาดูถูก..จนตัวเองไม่มีค่า อย่าพยายามใช้ชีวิตให้ถูกใจคนอื่น

อย่าพย าย ามใช้ชีวิตให้ถูกใจคนอื่น คนร้อยคนมองเราไม่เหมือนกันหรอก

ของที่มีค่าหากอยู่กับคนที่“ไม่รู้ค่า” ของสิ่งนั้นก็อาจดู“ไร้คุณค่า”

หากเราเป็นคนที่มีคุณค่า แต่คนอื่นไม่เห็นค่าก็อย่าเสียใจ

ขอให้ตระหนักรู้ว่า..ไม่ว่าจะมีใครเห็นค่าในตัวเราหรือไม่

แต่เรายังคงมีคุณค่าเท่าเดิม จงภูมิใจในคุณค่าของตัวเอง

และทำดีต่อไปเสมอ คนร้อยคน มองเราไม่เหมือนกันหรอก

อย่าพย าย ามใช้ชีวิตให้ถูกใจคนอื่น จนลืมว่าเราควร

ที่จะมองตัวเองยังไง ไม่มีใครจะมีเวลามองดูเราได้นานๆหรอก

สิ่งที่เขาแสดงออก เป็นเพียงช่วงเวลาหนึ่งเท่านั้น

สิ่งสำคัญคือ..เราไม่ควรเอาความสุขของตัวเอง

ไปฝากไว้กับสายตาของคนอื่นไม่มีใครที่จะอยู่กับเราไปทั้งชีวิต

มีแต่เราเท่านั้นที่จะอยู่กับเราไปทั้งชีวิต“อย่ายึดติด”

กับสายตาของคนอย่าสับสนกับคำพูดของใครๆ

ชีวิตนี้เป็นของเราสุขและทุกข์เราควรกำหนดเอง

บางสิ่ง..อย่าอดทนจนตัวเองไม่มีค่า

ขอบคุณfeelingdd

Load More Related Articles
Load More By admin01 admin01
Load More In ข้อคิด

Check Also

10 แบบอย่าง ควรเป็นพ่อแม่ที่ดี ที่ควรทำเป็นแบบอย่างให้ลูกเห็น

อะไรก็ตามที่พ่อแม่ทำ มันส่งผลต่อเจ้าตัวน้อยเสมอนะ แม้สิ่งเล็กๆ ที่พ่อแม่คิดไม่ถึงก็ตาม ลูก…