Home ข้อคิด หัวหน้า 5 ประเภทนี้ ที่ลูกน้องไม่อยากร่วมงานด้วย

หัวหน้า 5 ประเภทนี้ ที่ลูกน้องไม่อยากร่วมงานด้วย

“หัวหน้า”คำนี้เป็นคำที่มีความหมายมาก ไม่ว่าจะเป็น ในการเรียน หลายคนก็เคยเป็น “หัวหน้าห้อง”

ในการเล่นกีฬา หรือดนตรีหลายคนก็เคยเป็น“หัวหน้าทีม” ในการทำงาน เมื่อเราทำงาน เรามักเริ่ม

จากบทบาทของ“ลูกน้อง” แต่เมื่อถึงจุดนึง เมื่อความรู้ประสบการณ์และได้รับโอกาส

เราก็จะเติบโตขึ้นเป็น“หัวหน้างาน”ความเป็นผู้นำ เป็นสิ่งที่พูดง่าย แต่ทำไม่ง่าย

หลายคนเป็นหัวหน้าที่ลูกน้องรักเคารพ และทุกคนอย ากทำงานด้วย แต่หลายคน

กลับเป็นหัวหน้าที่……ลูกน้องไม่ชอบไม่อย ากทำงานด้วยเชื่อมั้ย?

หัวหน้าบางคน ไม่รู้ตัวว่า ทำไมลูกน้องถึงไม่อย ากทำงานด้วย

ขอยกตัวอย่างหัวหน้า 5 แบบที่ลูกน้องไม่ชอบ

1.บ้าแต่อำนาจและตำแหน่งที่เป็นอยู่

หัวหน้าแบบนี้ เป็นคนไม่เข้าใจชีวิต คุณได้ตำแหน่ง

มันคือบทบาทสมมุติ อำนาจและตำแหน่งที่มีวันนึง

มันก็เปลี่ยนได้ลูกน้องจะเชื่อฟังคุณ เมื่ออยู่ตรงหน้า

แต่จะนินทาคุณลับหลัง

2.เหยีบย่ำ

ซ้ำเติมเมื่อลูกน้องทำผิด ขอร้องนะอย่าเป็นหัวหน้าแบบนี้นะครับ

คำว่า“ลูกน้อง”คือเขาเป็นเหมือน“ลูก”เป็นเหมือน“น้อง”

เราต้องสนับสนุนช่วยเหลือให้กำลังใจ และให้โอกาสคน

ไม่ว่าตอนนี้คุณจะเป็น“หัวหน้า”หรือเป็น“ลูกน้อง”คำว่า

“ใจเขาใจเรา”สำคัญมากที่สุด ตอนเป็นลูกน้อง

เรายังอย ากมีหัวหน้าที่ดีตอนเป็นหัวหน้า

เราก็ควรเป็นหัวหน้าที่ดีทักษะ ความเป็นผู้นำเป็นสิ่งที่เราต้องพัฒนาทักษะ

หัวหน้างานที่ดีนอกจาก“เก่งงาน”แล้ว คุณจะต้อง“เก่งคน”ด้วยทักษะเหล่านี้

เมื่อเราพัฒนา เราจะทำมันได้ดีขึ้นเป็นธรรมชาติมากยิ่งขึ้น

3.คิดว่าตัวเองถูกเสมอไม่ฟังใคร

หัวหน้าแบบนี้ ยึดติดกับ ego ของตัวเองมากจนเกินไป

เมื่อคุณเอาแต่“สั่ง”แต่ไม่“ฟัง” คุณจะไม่รู้อะไรเพิ่มเลย

คุณจะเหนื่อยเพิ่มขึ้น เพิ่มขึ้น เพราะลูกน้อง

ก็จะไม่พูดไม่เสนออะไร เพราะเสนอไปคุณก็ไม่ฟัง

เสนอไปคุณก็คิดว่าตัวเองถูกลูกน้องผิด

4.โตแต่ตำแหน่ง

วิธีคิดแบบเด็ก หัวหน้าแบบนี้ ลูกน้องไม่เชื่อถือ ไม่เชื่อฟัง

เขารู้สึกว่าคุณ……นำเขาไม่ได้ คุณ…..ไม่มีความสามารถพอ

คุณจะทำงานแบบวุ่นวาย เพราะคุณไม่สามารถคุมลูกน้องของคุณได้

ไม่สามารถทำตามนโยบาย และเป้าหมายที่วางไว้ได้เพราะเขาไม่ฟังคุณ

5.เอาแต่สั่ง

สั่งและสั่งอย่างเดียว หัวหน้าแบบนี้เป็นหัวหน้าแบบล้าสมัยโบราณมากๆ

กระจายงานไม่เป็น ตัวเองต้องบริหารจัดการเองทุกอย่าง ปัญหาจะมารวม

อยู่ที่ตัวคุณเองทั้งหมด ลูกน้องก็รอรับคำสั่ง เมื่อคุณสั่งงาน

อาจจะสำเร็จแต่ถ้าคุณไม่สั่งไม่มีใครทำแน่นอน

 

ขอบคุณ keysolutionstraining

Load More Related Articles
Load More By admin01 admin01
Load More In ข้อคิด

Check Also

10 แบบอย่าง ควรเป็นพ่อแม่ที่ดี ที่ควรทำเป็นแบบอย่างให้ลูกเห็น

อะไรก็ตามที่พ่อแม่ทำ มันส่งผลต่อเจ้าตัวน้อยเสมอนะ แม้สิ่งเล็กๆ ที่พ่อแม่คิดไม่ถึงก็ตาม ลูก…