Home ข้อคิด หัวหน้าแบบนี้ ที่ลูกน้อง มักไม่อยากทำงานด้วย (อยากให้หัวหน้าอ่าน)

หัวหน้าแบบนี้ ที่ลูกน้อง มักไม่อยากทำงานด้วย (อยากให้หัวหน้าอ่าน)

สำหรับในองค์กร ก็จะมีบุคคลากร ที่หลากหลาย ความรับผิดชอบ ที่ต่างกัน

มีทั้งผู้บริหาร หัวหน้างาน และลูกน้อง เป็นต้น ที่ต้องใช้ชีวิต

อยู่ร่วมกันในองค์กร ซึ่งหลายคน ก็จะมีบุคคลิก และนิสัยที่แตกต่างกันออกไป

วันนี้เดี่ยวผมจะมานำเสนอ บทบาทของหัวหน้างานแบบไหนบ้าง

ที่ลูกน้องไม่อย ากจะพบเจอเลย ในชีวิตการทำงาน

1.หัวหน้าประเภทถูกต้องเสมอหรือเผด็จการ

หัวหน้างานประเภทนี้ มักจะมีความเป็นเผด็จการสูง คิดว่าตัวเองสูงส่ง

ยิ่งใหญ่ มักจะชอบพูดเสียงดัง โวยวาย ทุกคนจะต้องเชื่อฟังเสมอ

ทำตามคำสั่งทุกอย่าง ไม่สามารถออกความคิดเห็นได้ ทำอะไรก็ไม่เคยผิด

ไม่เคยทำผิดพลาด แม้หากทำผิดพลาด ก็จะทำเป็นโวยวาย

กลบเกลื่อนความผิดตัวเอง บ้างทีก็โยนความผิด ให้กับลูกน้องตัวเอง

หลบเลี่ยงความผิดไปเรื่อยๆ และหากทำบ่อยๆครั้ง

ก็จะทำให้คนอื่นๆรังเกียจได้

2.หัวหน้างานที่ไม่มีความสามารถในสายงานที่ทำอยู่

ในแต่ละองกรค์ ก็จะมีหัวหน้างานประเภทนี้ ปะปนอยู่บ้าง

ถือว่าเป็นส่วนน้อยครับ แต่ก็มีอยู่ถามว่า ทำไมถึงมีได้คำตอบ

ก็คือมีหลายเหตุผลครับ เช่น อาจจะพึ่งย้ายงานมาใหม่

จากที่อื่น อาจจะพึ่งโดนย้ายมาจากแผนกอื่น เป็นต้นครับ

ซึ่งหัวหน้างานประเภทนี้ ก็อาจจะต้องใช้เวลาในการศึกษา

และเรียนรู้เกี่ยวกับความรู้ใหม่ๆพอสมควร ซึ่งหากไม่สามารถ

พัฒนาปรับปรุงตัวเองได้ หัวหน้างานประเภทนี้

ก็จะตกไปเป็นภาระ ให้กับลูกน้องได้ครับผม

3.หัวหน้างานที่ทำอะไรไม่เป็นเลยชอบสบาย

ไม่น่าเชื่อเลยใช่ไหมครับ ว่าจะมีหัวหน้างานประเภทนี้ อยู่ใน

เมื่อทำอะไรไม่เป็นเลย ทำไมได้ขึ้นไป เป็นหัวหน้างานได้จริงๆ

แล้วในชีวิตจริงๆ แต่ละองกรค์ ก็จะมีหัวหน้างานประเภทนี้

ปะปนอยู่บ้าง แต่ก็มีไม่มากเช่นกันครับ หัวหน้าประเภทนี้

มักจะเป็นคนที่มีเส้นสายหรือพูดเก่ง นำเสนอผลงานเก่ง

หรืออาจจะเป็นคนเก่าแก่ ที่อยู่ในองค์กรมานานมาก เป็นต้น

ส่วนมากหัวหน้างานประเภทนี้ ก็จะสั่งลูกน้องอย่างเดียว

ไม่มีคำแนะนำใดๆ ให้ลูกน้อง ไม่มีการพัฒนาลูกน้อง

หากเกิดความผิดพลาดขึ้น มักจะโทษลูกน้อง

เป็นอันดับแรกเสมอ

4.หัวหน้างานที่ไม่มีความจริงใจชอบพูดกลับไปกลับมา

หัวหน้างานประเภทนี้ เป็นประเภทที่คบไม่ได้มากที่สุด

เนื่องจากว่าไม่มีความจริงใจ เอาตัวเองรอดเสมอ ลื่นเป็นปลาไหล

พูดกับผู้บริหารแบบหนึ่ง พูดกับลูกน้องอีกแบบหนึ่ง

หรือพูดกับใคร ก็จะเอาดีเข้าตัวเองอยู่เสมอ พูดกลับไปกลับมา

เอาดีเข้าตัวเอง ต่อหน้าพูดกับเรา แสนดี เป็นคนที่ดีเลิศ

แต่ลับหลังไป ใส่ร้ ายเรากับคนอื่น เป็นคนร้า ยกาจมาก

ตัวเองต้องเป็นผู้ที่ดีที่สุดเสมอ ไม่เคยทำผิดพลาด

.เพราะมักจะโยนความผิดพลาดให้คนอื่นเสมอๆ

5.หัวหน้างานที่ชอบจับผิดลูกน้องตัวเอง

เอาจริงๆแล้ว หัวหน้างานประเภทนี้ ก็จะออกแนวโ รคจิตนิดๆนะครับ

เนื่องจากว่าวันๆ จะไม่ชอบทำงานของตัวเอง มักจะชอบเดินจับผิด

ลูกน้องตัวเองอยู่ตลอดเวลา หรือบางที อาจจะลามไปจับผิดคนอื่นๆ

นอกหน่วยงานตัวเองก็มี ซึ่งทำให้ลูกน้องเกิดความกดดัน ในการทำงาน

มีความเครียดในการทำงานขึ้น หัวหน้างานประเภทนี้ มักจะมองคนอื่นผิดเสมอ

ไม่มีการสนับสนุนทีมงาน ชอบเหยียบหัวลูกน้องตัวเอง เพื่อดันให้ตัวเอง

ได้มีผลงานและได้เลื่อนตำแหน่งสูงขึ้นไป

6.หัวหน้างานที่ไม่มีความเกรงใจลูกน้อง

หัวหน้างานประเภทนี้ มักคิดว่าลูกน้องตัวเอง ต้องทำตามตัวเองเสมอ

มองลูกน้องตัวเอง เป็นทาสรับใช้ ใช้ทำทุกอย่าง

โดยไม่มีความเกรงใจ เช่น ใช้ไปซื้อกาแฟ ใช้ไปหยิบของใช้

ไปทำธุระส่วนตัวของตัวเอง หรือบางทีชอบโทรตามงานตลอด 24 ชั่ วโมง

โดยไม่มองถึงสิทธิส่วนบุคคลเลย

7.หัวหน้างานที่ชอบทำงานเอาดีเข้าตัวเองเห็นแก่ตัว

หัวหน้างานประเภทนี้ มักจะชอบเอาผลงานของลูกน้องตัวเอง ไปนำเสนอผู้บริหาร

แล้วบอกผู้บริหารว่า เป็นคนคิด และสั่งให้ลูกน้องทำตาม โดยที่ตรงส่วนที่ดี

ก็จะพูดเอาดีเข้าตัวเอง ส่วนที่เกิดความผิดพลาด ก็มักจะชอบพูดว่าลูกน้องผม

ไม่ยอมทำตามที่แนะนำไป ทำให้เกิดความผิดพลาดขึ้น เป็นต้น

หัวหน้างานประเภทนี้ มักจะได้เลื่อนตำแหน่ง และเจริญก้าวหน้า

ที่เร็วกว่าคนอื่นๆ

8.หัวหน้างานที่มีความไม่ดีหลายๆประเภทอยู่รวมกัน

หัวหน้างานประเภทนี้ เป็นประเภทที่ร้ ายแรงที่สุด ซึ่งในชีวิต

ก็จะมีหัวหน้างานประเภทนี้ อยู่จริงๆ ซึ่งมักจะทำให้ผู้ที่ทำงานร่วมด้วย

เกิดความเอือมละอา เบื่อหน่าย บางคนอาจจะอย ากหนีไปให้พ้นๆ

ไม่อย ากตื่นเช้ามา ที่ทำงานเลยก็มี ถ้าหากต้องทนอยู่กับคนประเภทนี้

ต้องทนเสียสุขภาพจิต ก็อาจจะต้องมองหาสิ่งที่ดีกว่าต่อไป

บางทีอาจจะต้องย้ายที่ทำงานหนีเลยก็มี สำหรับใคร ที่เป็นหัวหน้างานอยู่

ตอนนี้หากคิดว่าตัวเอง ตรงกับข้อใดบ้าง ก็พย าย ามปรับปรุงตัวเอง

เพื่อให้องค์กรมีความน่าอยู่ ลูกน้องมีความสุข ในการทำงานมากขึ้น

ส่วนตอนนี้ใครที่เป็นลูกน้องอยู่ อนาคตต้องขึ้นมาเป็นหัวหน้างาน

รู้ว่าอะไรที่ทำให้การทำงานไม่มีความสุข พอขึ้นมาเป็นหัวหน้างานเองแล้ว

ก็ไม่ทำนะครับ ส่วนเพื่อนๆพี่ๆน้องๆ คนไหนเคยมีประสบการณ์ที่เคยพบเจอหัวหน้างาน

แบบไหนมาบ้าง รบกวน ชร์ประสบการณ์ลงที่ใต้นี้ได้เลยนะครับ ยังไงช่วงนี้

เศรษฐกิจก็ยังไม่ดีขึ้น ภาวะโร คระบา ดก็ยังไม่มี ท่าทีจะจบลงง่ายๆ

ทุกๆท่านก็ต้องอดทนกันต่อไป เกาะงานตัวเองไว้ให้แน่นๆกันนะครับ

บางทีการเจอหัวหน้างานแบบแย่ๆ อาจจะเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันให้ตัวเราแข็งแกร่งมากขึ้น

ให้สามารถทนและทำงานได้ในทุกๆสภาวะ แต่ถ้าหากมันแย่มากๆ จริงๆ แล้วยังพอมีช่องทาง

ในการเดินต่อ ก็อย่าไปทนให้เสียสุขภาพจิต ต่อไปเลยนะครับ มองหาสิ่งที่ดีกว่า

สิ่งที่ทำให้เรามีความสุข ในการทำงาน สิ่งที่ทำให้เราอย ากตื่นเช้ามา

ทำงานในทุกๆวันครับผม

ขอขอบคุณ article

Load More Related Articles
Load More By admin01 admin01
Load More In ข้อคิด

Check Also

ออมเงินด้วย 6 วิธีนี้ มีเงินเก็บเพิ่มแน่นอน

1.เปลี่ยนค่าใช้จ่ายให้เป็นการออม หากเรามีการยกเลิกค่าใช้จ่ายบางอย่าง เช่น การเปลี่ยนโปรมือ…