Home ข้อคิด ลักษณะของคน ที่ชีวิตจะประสบความสำเร็จ

ลักษณะของคน ที่ชีวิตจะประสบความสำเร็จ

คุณลักษณะของผู้ที่ก้าวสู่ความสำเร็จ คนที่มีความมั่นใจมากไป

จะกลายเป็นคนหลงตัวเอง จึงกลายเป็นคนอวดฉลาด ชอบโอ้อวดตน

หรือยกตนข่มท่าน จึงทำให้ไม่น่าคบ บุคคลที่จะประสบความสำเร็จ

ในชีวิตทั้งการงานและเรื่องส่วนตัว ต้องมีความมั่นใจพอเหมาะพอดี

มั่นใจในทางที่ถูกต้อง มีสติและจิตใจที่งดงาม เป็นองค์ประกอบด้วยดังนี้

1.เป็นผู้นับถือตนเอง เชื่อมั่นในความสามารถของตน

2.เชื่อว่าตนเองเป็นคนพิเศษ ไม่ดูถูกตนเอง

3.รู้จักตนเองดี สนใจใส่ใจ และรับรู้ความคิดค วามต้องการ

และความรู้สึกของตนเอง

4.แข่งขันกับตนเอง พย าย ามทำทุกสิ่งให้ดี ที่สุดอย่างสุดความสามารถ

5.ทะเยอทะย านกล้ายอมรับ พร้อมกับมีความหวัง

มีแรงบันดาลใจ และพร้อมที่จะก้าวไปในอนาคต

6.พัฒนาตนเองเสมอ พิจารณาตนเอง และปรับปรุง

เปลี่ยนแปลงชีวิตไปสู่สิ่งที่ดีกว่า

7.ดูแลตนเองได้ รู้จักพึ่งพาตนเอง

8.มีความฝันมองเห็นภาพตนเอง ในฐานะผู้ทำภาระตนเอง หรือดีที่สุด

ในหน้าที่การงานของคน

9.กล้าทำความฝัน กล้าตัดสินใจดำเนินชีวิต ตามวิถีชีวิตของตนทีวาดฝันไว ้

และกล้าลงมือทำ ในสิ่งที่ตนรัก แม้จะแตกต่างจากคนอื่นก็ตาม

10.รับผิดชอบในการตัดสินใจของตนเอง และเมื่อกล้าลงมือแล้ว

ก็ต้องกล้ารับผิดชอบ ในสิ่งที่ทำไป หากผิดพลาด ก็ต้องกล้ารับ

และรู้จักพูดคำว่า“ขอโทษ”

11.เพียรพย าย าม ต้องมีความอดทน และพย าย าม

ที่จะทำตามสิ่งที่ฝันให้สำเร็จ แม้จะมีอุปสรรคก็ไม่ย่อท้อ

รู้จักแก้ปัญหาต่างๆได้เสมอ

12.รับคำชมความนิยมชมชอบ จากผู้อื่นๆได้อย่างไม่เคอะเขิน

สง่างามสงบ มีสติและรู้กาลเทศะ เคล็ดลับการทำงาน สู่ความสำเร็จ

1.รู้จักรู้รอบในข่าวเศรษฐกิจ และสิ่งรอบตัว เพื่อประโยชน์

ในการสนทนาและทันเหตุการณ์ของโลก

2.ต้องเป็นคนที่ขวนขวาย พย าย ามทำความเข้าใจ

กับงานที่ทำอย่างลึกซึ้ง อย่ากลัวที่จะต้องจัดการ

กับงานนั้นให้ลุล่วงไป คิดเสียว่างานที่ทำนั้นเป็นงานปกติ

3.ทำรายงาน “ต้องทำ” หลังเลิกงาน ให้ใช้เวลาประมาณ 5 นาที

เขียนรายงานที่จะต้องทำ วันรุ่งขึ้นในวันใหม่

ของการทำงานจะได้เริ่มงานได้ทันที

4.จัดเรียงลำดับความสำคัญของงาน ก่อนลงมืองานสำคัญที่สุด

ที่จะต้องมาก่อน นั้นหมายถึงงานด่วน งานที่จะต้องส่งผู้อื่น

เป็นทอดๆ อย่ามัวเลือกงานง่ายๆ ที่ชอบโดยละเลย

ความสำคัญของงานชิ้นอื่นๆไป

5.เตรียมหัวข้อการประชุม ก่อนเข้าประชุม ให้จัดหัวข้อ

ที่จะต้องปรึกษากันในการประชุมนั้น รวมทั้งเป้าหมาย

และผลลัพธ์ที่ต้องการจากการประชุม

6.เมื่อสัญญาอะไรไว้กับใคร ไม่ว่าจะเป็นกับนาย หรือลูกน้อย

ให้รักษาไว้เป็นคำนั้น มันจะทำให้เรา ได้รับความไว้วางใจ

และมีความน่านับถือมากขึ้น

7.หมดสมัยคำว่า “ไม่รู้ไม่เห็น ไม่เป็น ไม่ได้”

ปัญหาทุกอย่างมีทางออกทั้งนั้น เพียงแค่ใช้ความคิด

สร้างสรรค์ให้มากขึ้น หากหาทางออกไม่ได้

ก็อย่างกลัวที่จะยอมรับว่าไม่รู้ แต่ควรพย าย าม

ที่จะขวนขวายหาคำตอบ จากแหล่งความรู้ต่างๆ

หรือคนรอบข้างให้ได้ในที่สุด

8.หากมีกิจใด ที่ไม่จำเป็น ต่อหน้าที่การงาน

และไม่ต้องการที่จะทำก็รู้จักปฏิเสธ เราจะได้สามารถ

ควบคุมเวลาของตนเองได้

9.ไม่สำคัญก็ทิ้งไป คนเราเสียเวลากับเอกสารข้อมูลที่เข้ามา

มากเกินความจำเป็น ประมาณ 80% ของเอกสาร

ที่เราเก็บไว้มักไม่ได้นำกลับมาใช้อีก

10.ไม่รับโทรศัพท์ ก็ไม่ผิดถ้าพบว่า ตนเองยุ่งย าก

จนไม่มีเวลาทำงาน สิ่งใดเสร็จลุล่วง ลองนำเครื่องตอบรับ

อัตโนมัติมาใช้ และโทรกลับเมื่อว่างแล้ว คนส่วนใหญ่

มีความมั่นใจ ที่แตกต่างกันออกไป ตามสถานการณ์

แม้กระทั่งตัวเราเองก็ตาม บางเรื่องที่เราอาจมั่นใจว่าทำได้แน่

หากออกไปเจอผู้คนหมู่มาก กลับไม่มีความมั่นใจ ซึ่งแท้จริงแล้ว

คนเรามักจะเป็นเช่นนี้กันทั้งนั้น แต่หากคนเรา

เป็นผู้หนึ่งที่มีความมั่นใจในตนเองมากพอ

ที่จะพร้อมรับมือ ในทุกสถานการณ์ เราจะก้าวล้ำหน้าผู้อื่นไป

อีกระดับหนึ่ง และมักจะทำความสำเร็จ ให้มากกว่าผู้อื่น

ขอขอบคุณ บุญส่งจำปาโพธิ์

Load More Related Articles
Load More By admin01 admin01
Load More In ข้อคิด

Check Also

พฤติกร รม 10 แบบ ของคนที่ดูมีแน้วโน้มว่าฉลาดกว่าคนอื่น มีอนาคตการงานที่ดี

ลึกๆแล้ว เราเชื่อว่าเพื่อนๆทุกคน มีความฉลาดอยู่ในตนเองแต่บางครั้ง เราก็เอาออกมาใช้ไม่เป็น …